Online kalkulátory a převodníky pro spojovací součásti

Bossard kalkulátory a převodníky jsou určeny pro inženýry, techniky, konstruktéry a studenty, kteří se zabývají vývojem a realizací šroubových spojů.

before login Můžete je používat zdarma     after login Je vyžadováno přihlášení

Online převodníky

Bossard «online převodníky» slouží k převodu různých měrných jednotek, například délek, tvrdostí, tlaků atd. Tyto převodníky jsou rozděleny do různých oblastí z důvodu jejich snadného vyhledávání.

Převaděč délek  Převaděč momentů  Převaděč tlaků Převaděč sil
 Převaděč délek Převaděč momentů  Převaděč tlaků  Převaděč sil
       
Převodník spojovacích prvků metrická–palcová soustava Převod tvrdosti    
 Převodník spojovacích
 prvků metrická–palcová
 soustava
 Převod tvrdosti    

Online kalkulátory pro projektování/výrobu


Bossard kalkulátory pro projektování/výrobu jsou určeny k navrhování a realizaci v oboru spojovacích technologií.

Vyvrtejte otvor s vnitřním průměrem pro vyřezání závitů Návrh vodicí díry pro závitořezné šrouby
Návrh vodicí díry pro ecosyn®-Plast Bossard Tolerances shaft and holes
 Vyvrtejte otvor
 s vnitřním průměrem
 pro vyřezání závitů.

 Návrh vodicí díry
 pro závitořezné šrouby
 Návrh vodicí díry
 pro ecosyn®-Plast
 Tolerance pro
 dříky a díry

Online kalkulátory pro technické projektování


Bossard kalkulátory pro konstrukci jsou určeny pro dimenzování a projektování v oblasti spojovacích technologií.

Odhad velikosti šroubu a třídy vlastností
Kalkulátor talířových pružin
Kalkulátor úspor nákladů  Kalkulátor délky zašroubování 
 Odhad velikosti
 šroubu a třídy
 vlastností
 Kalkulátor talířových
 pružin
 Kalkulátor úspor
 nákladů
 Kalkulátor délky
 zašroubování
       
Moment a předpětí se součinitelem matice
Moment a předpětí se součinitelem matice a přesností nástroje
Moment a předpětí se součinitelem matice a přesností nástroje – metrické Moment a předpětí s rozptylem tření
 Moment a předpětí
 se součinitelem
 matice (palcové)
 Moment a předpětí
 se součinitelem matice
 a přesností nástroje
 (palcové)
 Moment a předpětí
 se součinitelem matice
 a přesností nástroje
 (metrické)
 Moment a předpětí
 s rozptylem tření
       
Moment a předpětí pro vlastní geometrii a materiály
Kalkulátor utahovacích momentů a předpětí     
 Moment a předpětí
 pro vlastní geometrii
 a materiály
 Kalkulátor utahovacích
 momentů a předpětí
   

Aplikace pro mobilní zařízení


Některé Bossard online kalkulátory a převodníky jsou k dispozici jako praktické aplikace. Díky těmto aplikacím můžete být neustále mobilní. Pokud chcete další informace, navštivte App Store.

       
Bossard_appicon

App Store

Stáhněte si aplikaci Bossard převodníky/kalkulátory z iTunes.


Tato aplikace obsahuje následující nástroje:

  • Převodníky: délek, momentů, tlaků, sil, spojovacích prvků metrická–palcová soustava, tvrdosti,
  • Geometrické kalkulátory: velikost vrtaných děr či děr v odlitcích pro závitotvářecí šrouby, rozměry děr pro šrouby Ecosyn®-plast, tolerance hřídelů a děr. 
  • Mechanické kalkulátory: určení velikosti šroubu a třídy pevnosti, kalkulátor talířových pružin, kalkulátor úspor, kalkulátor délky zašroubování, utah. moment a předpětí s K faktorem (palcový systém), utahovací moment a předpětí s K faktorem v závislosti na nepřesnosti nástroje (palcový i metrický systém), utahovací moment a předpětí - koef. tření, utahovací moment a předpětí s individuálními parametry (materiál, geometrie), kalkulátor utahovacích momentů a předpětí.

Používání

Inženýrské kalkulátory můžete používat zdarma za podmínek stanovených v tiráži. Kalkulátory vám usnadní práci při projektování výrobků. Výsledky závisí na vstupních datech, která zadáte. Proto nemůžeme garantovat přesnost a použitelnost získaných výsledků pro vaše použití. Pokud potřebujete detailní technickou podporu, kontaktujte nás prosím.