Přidejte se k vítěznému týmu

bossard-employees-join-the-winning-team

Bossard je více než jen obchodní společnost – je výsledkem úsilí naší rodiny, které trvá již sedm generací. Je součástí historie a odkazu naší rodiny. Cílem je vytvářet prostředí, které naše zaměstnance podněcuje k aktivnímu přístupu a k přijímání změn; chceme našim zaměstnancům umožnit, aby byli úspěšní, a oceňujeme jejich angažovanost a úsilí o dosažení požadovaných výsledků.

Aktuální volná pracovní místa