bossard-how-we-add-value

Produktivita je vždy na prvním místě!

Žijeme ve fascinujícím světě. Jsme obklopeni skvělými produkty, které drží pohromadě šrouby, matice a vruty.

Ve společnosti Bossard se rádi díváme na to, co vy nevidíte a čemu my říkáme skrytý potenciál upínacích prvků. Pomáháme vám tento potenciál vidět, abyste mohli zvýšit svou produktivitu.

  • Tím, že vám pomáháme vybírat správnou spojovací součást pro správnou aplikaci
  • Tím, že podporujeme konstrukci vašich nových výrobků, k čemuž využíváme naše odborné technické znalosti
  • Tím, že umožňujeme zavádění efektivních postupů řízení zakázkové výroby součástí

 

Cílem každého řešení, které vytváříme, je umožnit vám dosáhnout vyšší produktivity.

Osvědčená produktivita pro konkurenceschopnost
BusinessModel

Osvědčenou produktivitou zvyšujeme konkurenceschopnost našich zákazníků – udržitelně a měřitelně. Je to také filozofie, která nás každý den motivuje vynakládat maximální úsilí a dále posilovat základ udržitelného růstu naší skupiny.

Náš obchodní model

Pravidlo 15-85
TP_Schraubenlager_MG_2359_HE_small

Existuje mnoho otázek, které jsou neustále pokládány výrobními manažery, profesionály z oblasti řízení dodavatelských řetězců, odborníky zabývajícími se efektivitou i členy nejvyšších vedení podniků, jako například:

  • Jak lze zkrátit dobu uvedení nově vyvinutého výrobku na trh?
  • Jak lze snížit výrobní náklady?
  • Existuje lepší způsob zásobování výrobního provozu materiálem?

 

Mnohé podniky si mezitím osvojily koncepci celkových nákladů na vlastnictví (TCO), aby získaly lepší přehled o celkových pořizovacích nákladech.

Otázka zní, jaký model TCO je použitelný v oboru spojovacích součástí.

Zjistěte více

Rozhodující úkoly v oblasti řízení dodavatelských řetězců
Bossard_World_480_HE_small

Zvyšování produktivity bylo vždy jednou z hlavních priorit podniků zaujímajících vedoucí postavení ve svých průmyslových odvětvích. Vlivy v podobě globální konkurence, rostoucích cen komodit, zvyšujících se nákladů na energie, inflace a zvyšujících se nákladů na pracovní sílu způsobují stále silnější tlak na zvyšování produktivity. Výsledkem je vznik metodik zlepšování procesů, jakými jsou například systémy Kaizen (trvalé zlepšování), Lean Six Sigma a analýza hodnotových toků.

Pokud se však jedná o skutečnou realizaci, může být situace naprosto odlišná. Proč je tomu tak?

Přečtěte si více

Závazek kvality
Bossard_Labor_571_HE_small

Kvalita není nikdy dílem náhody. Je vždy výsledkem dobrého úmyslu, upřímného úsilí, inteligentního řízení a dovedné realizace; představuje rozumnou volbu z mnoha alternativ. Ve společnosti Bossard považujeme za svoji povinnost zajistit, aby každý výrobek, který vám dodáme, měl nejvyšší kvalitu. Víte, které faktory ovlivňují kvalitu každého jednotlivého šroubu?

Účinek kvality

Služba Next Generation - náskok před konkurencí
Burckhardt_3162_HE_small1

Rychlejší, kvalitnější a méně nákladná výroba, zkrácené inovační cykly a schopnost vyhovět rozmanité poptávce. Poznáváte tyto problémy?

Získejte odpověď