Celkové náklady na vlastnictví (TCO) v oboru spojovacích součástí

15-85-iceberg-CZ

Abychom mohli lépe vysvětlit model TCO v oboru spojovacích součástí, používáme metaforu v podobě modelu ledovce.

Podíl samotné spojovací součásti na celkových nákladech činí nejvýše zhruba 15%. Zbývajících 85% nákladů připadá na vývoj, obstarávání, zkoušení, skladové zásoby, montáž a logistiku. Tento řetězec činností a postupů zvyšuje náklady na celý „ekosystém“ v oboru spojovacích součástí.

Zkušenosti z průmyslové výroby ukazují, že v oblastech logistiky a technické přípravy je možno dosáhnout úspor nákladů ve výši nejméně 50%. Tato skutečnost má trvalý vliv na celkové náklady na konečný výrobek. Ve společnosti Bossard jsme si této i dalších skutečností vědomi a víme, v čem spočívají výzvy, kterým čelíme. Každé řešení, které vytvoříme, je navrženo tak aby snižovalo náklady v souladu s koncepcí TCO uplatňovanou v oboru spojovacích součástí.

Tento přístup pak nazýváme „pravidlo 15-85“.