Kdo zajišťuje ochranu před sluncem? - Mezi jinými i my

Zákazník a zadaný úkol

Griesser-Employees

griesser-logoGriesser AG je společnost, která sídlí ve švýcarském městě Aadorf a má 1 250 zaměstnanců.

Sluneční zastiňovací systémy Griesser, které jsou vybaveny automatizovaným ovládáním, nejen zabraňují přehřívání a oslňování, snýbrž také umožňují šetření energií. Správné automatické sluneční zastiňovací zařízení zaručuje maximální komfort a bezpečnost.

Při instalaci elektricky ovládaných zastiňovacích systémů je potřebné použití plastových upevňovacích součástí, jakými jsou například úchyty ovládacích lanek. V minulosti bylo vždy obtížně řešitelným úkolem zajištění takových úchytů ovládacích lanek, které při dlouhodobém vystavení extrémním účinkům slunečního záření nekřehnou.

Řešení

Griesser-sucess-story-blindsÚchyt ovládacího lanka, který má zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům, je možno používat při teplotách do 85° C. Jelikož se společnost Griesser zaměřuje na vysoce kvalitní výrobky, bylo zvoleno řešení spočívající v použití úchytů ovládacích lanek z polyamidu třídy 6.6. Na základě výběru tohoto materiálu byl vypracován návrh racionálního postupu předběžné instalace a seřizování úchytů ovládacích lanek.

Výhody

Griesser-sucess-story-cable-tiesDíky novému systému úchytů ovládacích lanek se podařilo dosáhnout snížení počtu záručních reklamací a zvýšení kvality. Okenní žaluzie je nyní možno ovládat rychleji a snadněji. Společnost Griesser AG současně dosahuje úspor nákladů při vlastním výrobním postupu.