Systém SmartBin, který spojuje automatizaci s inteligencí

Od svého zavedení v roce 1998 pomohl systém Bossard SmartBin mnoha našim zákazníkům dosáhnout vyšší efektivity v oblasti nákupu.

C-díly se téměř řídí samy

SmartBin-scaleSystém SmartBin sestává z kombinace skladových míst a speciálně vyvinutých hmotnostních senzorů. Systém SmartBin nepřetržitě kontroluje aktuální úroveň skladových zásob. Je-li dosaženo minimální úrovně skladové zásoby, je automaticky dodáno předem definované objednávané množství. V závislosti na úrovni služby jsou součásti přepravovány do vašeho skladu nebo přímo na místo použití.

Podívejte se, jak systém SmartBin funguje

Systém Bossard SmartBin se používá mnoha různými způsoby

smart-bin-flex-large

SmartBin flex

Díky nejnovějšímu vynálezu je logistika ještě nezávislejší a flexibilnější, přesto však stále plně automatizovaná. Systém SmartBin flex je možno umístit kamkoli, kde je potřebný k podpoření efektivní výroby, a dokonce nepotřebuje ani připojení ke zdroji napájení. Signály jsou přenášeny bezdrátovým způsobem.

Systém SmartBin flex je možno nainstalovat jako součást samostatného pracoviště nebo přímo u montážní linky. Tím je možno odstranit čekací doby a zbytečné pohyby zboží, jelikož materiál je dodáván přímo na místo použití.

smart-bin-mobile-large

SmartBin mobile

Ideální řešení v případech, kdy montážní postup zahrnuje začlenění rozměrných předmětů nebo se uskutečňuje v měnícím se pracovním prostředí. Mobilní vozíky jsou vybaveny jednotkami SmartBin, bezdrátovým komunikačním zařízením a napájecími bateriemi. C-díly můžete přepravovat přímo na místo použití.

smart-bin-classsic-large

SmartBin classic

Klasická verze systému SmartBin se používá na pracovištích se zavedeným systémem Kanban.

Podporuje centralizovaná i decentralizovaná pracoviště se zavedeným systémem Kanban. Systém SmartBin dokáže zajišťovat správu zásob malých součástí, kdy skladové místo obsahuje součásti o celkové hmotnosti dosahující pouhých několika gramů, i zásob o velkých objemech a s rozměrnými součástmi o hmotnosti až 1 000 kg připadající na jednu paletu.