Test af befæstelseselementer

Bossard Quality and Test Laboratories

Ekspertise i hele verden

De mange tests omfatter bl.a.

 • Test af trækstyrke og flydespænding
 • Test af iskruningsmoment og bruddrejningsmoment
 • Måling af hårdhed
 • Måling af lagtykkelse på overfladebehandlinger
 • Salttågetest
 • Spektralanalyse
 • Udtrækningstest på monterede befæstelseselementer
 • Vibrationstest til evaluering af modstand imod løsdrejning
 • Formgivningsmoment, overdrejningmoment, bruddrejningsmoment
 • Beregning af tilspændingsmoment
 • Måling af resulterende forspænding/klemkraft.
 • Måling af relaksationer/sætninger
 • Test af friktionskoefficient

  

Fordelene med disse tests er åbenlyse:

 • Den nyeste befæstelsesteknologi
 • Kortere udviklingstider
 • Pålidelig og veldokumenteret grundlag for beslutningstagen
 • Konkurrencedygtige produkter

Bossards ti anerkendte testlaboratorier i Europa, Amerika og Asien sikrer sammen med deres avancerede måle- og testudstyr en pålidelig kvalitetssikring og fejlfri produktionskvalitet. 

 

Trækprøvemaskine

 

 

      

Trækstyrketest

 

 

     

Hårdhedsmåling 

 

 

     

Test af mikrohårdhed

 

 

     

Måling af lagtykkelse

 

 

 

Korrosionstests

 

 

     

Spektralanalyse

 

 

  

Vibrationstest

 

 

Multisensor-måleudstyr

 

 

  

Direkte forskruningsteststand

 

 

     

Friktionskoefficient

 

 

  

design-analysis-microscope

Design analyse / Microscope

 

 

 
PDF  |  Print