Quality certificates

Bossard AG, Switzerland

Accreditation STS 370 Testing Laboratory, English (28 KB) | PDF | Download
Akkreditierung STS 370 Prüf- und Messlabor, Deutsch (29 KB) | PDF | Download
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, English (IQNet and SQS) (334 KB) | PDF | Download
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, English (SQS) (170 KB) | PDF | Download
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Deutsch (SQS) (171 KB) | PDF | Download
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Espagñol (SQS) (170 KB) | PDF | Download
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Français (SQS) (172 KB) | PDF | Download
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Italiano (SQS) (169 KB) | PDF | Download
ISO/IEC 17025, Deutsch (40 KB) | PDF | Download
ISO/IEC 17025, English (37 KB) | PDF | Download

Bossard Group IT

ISO 9001, Deutsch (99 KB) | PDF | Download
ISO 9001, English (116 KB) | PDF | Download
IQNet: ISO 9001, English (295 KB) | PDF | Download

Bossard Austria

ISO 9001, Deutsch (466 KB) | PDF | Download
ISO 9001, English (462 KB) | PDF | Download

Bossard Italia

ISO 9001 (ICIM), English, Italiano (145 KB) | PDF | Download

Bossard Denmark and Sweden

ISO 9001, ISO 14001, English (51 KB) | PDF | Download

Bossard France

ISO 14001, Français (436 KB) | PDF | Download

Bossard Czech

ISO 14001, čeština (208 KB) | PDF | Download
ISO 14001, English (209 KB) | PDF | Download
ISO 9001, čeština (206 KB) | PDF | Download
ISO 9001, English (210 KB) | PDF | Download

Bossard Poland

Bossard-Poland-IQNet-English (200 KB) | PDF | Download
ISO 9001, English (165 KB) | PDF | Download
ISO 9001, Polski (166 KB) | PDF | Download

Bossard Korea

ISO 14001, English (1376 KB) | PDF | Download
ISO 9001, English (1365 KB) | PDF | Download

LPS Bossard India

ISO 9001, English (576 KB) | PDF | Download
ISO 14001, English (185 KB) | PDF | Download
ISO/TS 16949, English (379 KB) | PDF | Download
OHSAS 18001, English (185 KB) | PDF | Download

Bossard China

ISO/IEC 17025, English (689 KB) | PDF | Download
ISO 9001, English (338 KB) | PDF | Download
ISO 14001, English (213 KB) | PDF | Download

Bossard Taiwan

ISO 9001, English (645 KB) | PDF | Download

Bossard Singapore

ISO 9001, English (56 KB) | PDF | Download
AS 9120, English (157 KB) | PDF | Download
ISO 13485, English (155 KB) | PDF | Download

Bossard North America

ISO 9001, English (286 KB) | PDF | Download

Bossard Mexico

ISO 9001, English (1014 KB) | PDF | Download
PDF  |  Print