Zákazník a zadaný úkol
Fire test in tunnel

Bezpečnost tunelů je v celém světě záležitostí zásadního významu. Našim zákazníkem ve Francii je společnost, která vyvíjí upevňovací systémy a dodává bezpečné, hospodárné upevňovací a spojovací součásti odběratelům v celém světě.

Cílem renovace tunelu v Paříži bylo vylepšení stávajícího systému upevnění protipožárních desek. Společnosti Bossard byl zadán úkol spočívající v navržení řešení pro upevnění těchto desek, které dokáže odolávat korozi i extrémním teplotám v případě požáru v tunelu. Nesmělo dojít ke snížení bezpečnosti veřejnosti. Kromě splnění tohoto bezpečnostního požadavku mělo nové řešení umožňovat rychlejší a snadnější postup montáže.

Souhrnně se tedy jednalo o zvýšení bezpečnosti i produktivity.

Řešení
ecosyn○-grip

Konstrukční tým společnosti Bossard, který si byl vědom velmi přísných požadavků na bezpečnost i funkci výrobku, navrhl řešení spočívající v použití systému ecosyn®-MRX. Jedná se o systém spojovacích součástí vyráběných ze speciální kalené a popouštěné martenzitické chromové oceli. Systém ecosyn®-MRX dokáže po dobu nejméně šesti hodin odolávat extrémně vysoké teplotě dosahující až 1 200°C. Tato schopnost je nejnovějším výsledkem vývoje speciálních materiálů. Kromě toho jsou spojovací součásti opatřeny samořezným závitem, který výrazně urychluje montáž. 

Výhody
Test passed, ecosyn○-MRX released
Šrouby ecosyn®-MRX dodávané společností Bossard úspěšně splňují všechny přísné požadavky a poskytují vyšší bezpečnost, lepší ochranu proti korozi a rychlejší montážní postup.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.