Křehnutí kovu způsobené atomy vodíku není nově objevený jev. První zprávy o něm pocházejí z roku 1875 a jsou tedy staré více než jedno století. Existence nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti, zejména u mechanických spojovacích součástí, si nicméně zasluhuje vážnější pozornost.

Zde je důvod, proč tomu tak je:

K selhání spojovací součástí způsobenému vodíkovou křehkostí dochází se zpožděním. Porušení tedy nevzniká bezprostředně po montáži spojovací součásti, nýbrž o řadu hodin, dnů nebo dokonce týdnů později. Vzhledem k povaze tohoto selhání je možnost zjištění existence vodíkové křehkosti při mezioperační nebo výstupní kontrole kvality téměř nulová.

Ve většině případů s projevuje až v době, kdy jsou výrobky již dodány a smontovány. Podnikům to způsobuje obrovské náklady spojené například se svolávacími akcemi. Poškození dobré pověsti značky může mít nepředstavitelné následky. Tato situace může nastat kdykoli! Vodíková křehkost je tichý zabiják!

Dokument s technickou prezentací pojednává o otázkách souvisejících s vodíkovou křehkostí, zejména u spojovacích součástí. Peter Witzke, člen týmu odborníků společnosti Bossard, píše o:

  • Základech problematiky vodíkové křehkosti
  • Vnikání vodíku do materiálu spojovací součásti
  • Difuzi vodíku do oblastí spojovací součásti, ve kterých působí vysoká tahová napětí
  • Vylučování vodíku na hranicích zrn, vměstcích, dislokacích a dalších nástrahách
  • Dosahování kritické hodnoty koncentrace vodíku
  • Zabránění uvolňování vodíku
  • Postupu při kontrole spojovacích součástí zaměřené na vodíkovou křehkost

 

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.