Úspěch při naší obchodní činnosti závisí na důvěře, kterou v nás mají všichni, kdo s námi mají co do činění: důvěře našich zákazníků, našich zaměstnanců, našich dodavatelů, našich akcionářů, úřadů i celého společenského prostředí. Ve stanovených pravidlech chování definujeme naše etické hodnoty následujícím způsobem:

Etické hodnoty

Náš podnik si stanovil základní etické hodnoty a vybudoval celosvětově uznávanou pověst; jeho jméno je synonymem pro morální zásadovost, vzájemnou důvěru, poctivost a profesionalitu. Respektujeme zájmy osob, které s naším podnikem mají co do činění (zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, akcionářů, úřadů), i celého společenského prostředí.

Smysl pro povinnost

Plníme své závazky a přebíráme plnou zodpovědnost za své jednání. Dáváme pouze takové sliby, o kterých víme, že je dokážeme dodržet.

Poctivost

Se všemi, kdo s námi přicházejí do styku, jednáme slušně a zdvořile. Prosazujeme rovnost příležitostí a pracovní prostředí bez diskriminace a obtěžování.

Dodržování zákonů

Jsme si vědomi důležitosti veškeré relevantní legislativy jakož i interních a externích předpisů, směrnic a norem, kterými se řídíme.

Transparentnost

Naše vztahy se všemi zainteresovanými osobami a subjekty jsou konstruktivní, transparentní a otevřené; jsou založeny na zásadách poctivosti, vzájemné úcty a profesionality.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.