• Vize
 • Poslání
 • Hodnoty

Chceme být důvěryhodným specializovaným dodavatelem poskytujícím zákazníkům v celém světě značková řešení v oboru montážní techniky

Naše značka je synonymem pro zvyšování produktivity, konkurenceschopnost, bezpečnost a inovaci. Nepřetržitě rozšiřujeme portfolio svých výrobků a služeb, aby odpovídalo potřebám zákazníků i požadavkům dynamického tržního prostředí. Našim zákazníkům pomáháme rozvíjet a inovovat jejich podnikání a přebíráme na sebe jejich starosti.

Jsme zde pro vás – na místní i globální úrovni. Bossard Group je skupina společností s globální působností. Máme kanceláře ve 30 zemích a zaujímáme přední postavení na trzích v Evropě, na obou amerických kontinentech a v asijsko-pacifické oblasti. Naše pevné postavení na všech trzích a ve všech geografických regionech doplňuje síť pečlivě vybraných partnerských podniků. Díky tomu máte jistotu, že služby s prověřenou kvalitou a inteligentní řešení získáte vždy buď přímo od některé společnosti skupiny Bossard nebo prostřednictvím jejích partnerů – bez ohledu na to, kde sídlíte.

Prosazujeme hodnoty, které uznáváme, a jsme si vědomi svých povinností vůči našim zákazníkům, našim akcionářům i světu okolo nás.

Našim posláním je poskytování inteligentních řešení v oboru průmyslové spojovací techniky – bez ohledu na to, jak náročné jsou vaše požadavky.

Jako společnost zaměřená na vytváření hodnot věříme v trvale udržitelný růst a podporujeme podnikovou kulturu založenou a etickém chování a zodpovědnosti všech zaměstnanců. Při styku s našimi obchodními partnery, zákazníky i dalšími zainteresovanými subjekty považujeme za svoji povinnost poskytovat optimální služby a řešení. Jsme si vědomi skutečnosti, že svého úspěchu dosahujeme v určitém společenském a přírodním prostředí, a proto jsme povinni počínat si trvale udržitelným způsobem.

Naše každodenní myšlení i jednání se řídí hodnotami, které uznáváme. Výsledkem je trvale udržitelná podniková kultura, která je v praxi uplatňována všemi zaměstnanci.

 • Zaměření na zákazníky
  Soustřeďujeme se na uspokojování skutečných potřeb našich zákazníků. Protože tyto jejich potřeby chápeme, dokážeme řešit i jejich problémy.

 

 • Zaměření na vytváření hodnot
  Prostřednictvím všech nabídek určených našim zákazníkům chceme vytvářet přidanou hodnotu. Společnost Bossard bude vždy poskytovat nejlepší hodnotu prostřednictvím komplexních služeb, za které požaduje přiměřený příplatek.

 

 • Orientace na kvalitu
  Všichni, kdo s námi mají co do činění, se na nás mohou spolehnout: Vždy splníme to, na čem jsme se dohodli. Díky naší naprosté oddanosti kvalitě a trvalému zdokonalování si naši zákazníci mohou být jisti tím, že vždy získají přínos v podobě úspor, pohodlí a bezpečnosti.

 

 • Vítězný tým
  Naše síla spočívá v našich zaměstnancích, které podněcujeme k tomu, aby tvořili „vítězný tým“ a motivujeme k uplatňování našich základních hodnot, v úspěšném vytváření klimatu podněcujícího aktivní přístup, v úspěšném využívání všech schopností a kapacit a především v neutuchající snaze dosahovat co nejlepších výsledků. Snažíme se o to, aby každý jednotlivec v naší společnosti ztělesňoval naše základní hodnoty a dodržoval stanovená pravidla chování.

 

 • Podnikavost
  Způsob myšlení:
  Podporujeme tvůrčí a novátorský přístup.
  Způsob jednání: Děláme to, co pokládáme za nejlepší, i když je to nekonvenční.
  Finanční stránka: Chceme mít „dostatek vody pod kýlem“, který nám umožní nezávisle a bezpečně manévrovat i v rozbouřených mořích.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.