Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Etické hodnoty

Úspěch při naší obchodní činnosti závisí na důvěře, kterou v nás mají všichni, kdo s námi mají co do činění: důvěře našich zákazníků, našich zaměstnanců, našich dodavatelů, našich akcionářů, úřadů i celého společenského prostředí. Ve stanovených pravidlech chování definujeme naše etické hodnoty následujícím způsobem:

Etické hodnoty

Náš podnik si stanovil základní etické hodnoty a vybudoval celosvětově uznávanou pověst; jeho jméno je synonymem pro morální zásadovost, vzájemnou důvěru, poctivost a profesionalitu. Respektujeme zájmy osob, které s naším podnikem mají co do činění (zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, akcionářů, úřadů), i celého společenského prostředí.

Smysl pro povinnost

Plníme své závazky a přebíráme plnou zodpovědnost za své jednání. Dáváme pouze takové sliby, o kterých víme, že je dokážeme dodržet.

Poctivost

Se všemi, kdo s námi přicházejí do styku, jednáme slušně a zdvořile. Prosazujeme rovnost příležitostí a pracovní prostředí bez diskriminace a obtěžování.

Dodržování zákonů

Jsme si vědomi důležitosti veškeré relevantní legislativy jakož i interních a externích předpisů, směrnic a norem, kterými se řídíme.

Transparentnost

Naše vztahy se všemi zainteresovanými osobami a subjekty jsou konstruktivní, transparentní a otevřené; jsou založeny na zásadách poctivosti, vzájemné úcty a profesionality.