Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Společnost Bossard vám chce vytvářet co nejpříznivější podmínky k dosažení úspěchu

 

Čím úspěšnější bude každý z našich zaměstnanců, tím úspěšnějšími se můžeme stát jako podnik. Z tohoto důvodu přistupujeme s nejvyšší vážností k náboru zaměstnanců, školením, týmové práci, komunikaci, hodnocením pracovní výkonnosti, osobnímu rozvoji i odměňování. Součástí naší personální politiky je zajištění informovanosti o našich nabídkách i očekáváních.

Srozumitelná a otevřená komunikace je základní hodnotou, která se vztahuje na všechny oblasti naší personální politiky a která je základem naší vzájemné spolupráce při dosahování cílů stanovených pro jednotlivé zaměstnance, pracovní týmy i celý podnik. Vážíme si angažovanosti našich zaměstnanců, jejich úsilí o dosahování vynikajících výsledků a vysoké efektivity, i jejich kreativity, odborných znalostí, morální zásadovosti, ochoty přebírat iniciativu a schopnosti řešit problémy.

Přijímání nových zaměstnanců 
Naše pracovní týmy jsou tvořeny motivovanými zaměstnanci, kteří se orientují na výkonnost a hledání řešení a kteří mají výjimečné sociální cítění, bez ohledu na věk, pohlaví a národnost. Srozumitelné popisy pracovních míst, standardní procesy a nezbytné výběrové nástroje zaručují vysoký stupeň profesionality, transparentnosti a spravedlnosti během postupu náboru a přijímání zaměstnanců.

Zapracování nového personálu 
Zapracování nového personálu považujeme za významný faktor úspěšného zapojení do činnosti pracovního týmu. Prostřednictvím programů zahrnujících praktické zapracování i postupné seznamování s činností jednotlivých oddělení povzbuzujeme nové zaměstnance k tomu, aby se ztotožnili s podnikem a budujeme základy pro úspěšnou týmovou práci.

Posuzování / hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců
Nejméně jedenkrát ročně pořádají vedoucí pracovníci formální pohovor s každým zaměstnancem za účelem dohodnutí nových cílů a vyhodnocení dosavadní pracovní výkonnosti. Z těchto pohovorů se pořizují písemné záznamy.

Osobní rozvoj zaměstnanců 
Staráme se o trvalý osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců, které zároveň podporujeme je v jejich vlastním úsilí. Zaměstnancům poskytujeme individuální podporu podle jejich sklonů, vhodnosti, požadavků na pracovní zařazení a vyhlídek.

Odměňování 
Podporujeme podnikatelský způsob myšlení a jednání tím, že nabízíme způsob odměňování, který je orientován na tržní prostředí, plnění stanovených cílů a individuální pracovní výkonnost.

Udržení zaměstnanců 
Přikládáme značný význam schopnosti udržet si vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance. Podporujeme proto jejich kariérní postup i odborný rozvoj.

Informovanost zaměstnanců / komunikace 
Na interní i externí úrovni zajišťujeme srozumitelnou, obsažnou, transparentní a správně načasovanou komunikaci. Tímto přístupem se snažíme dosahovat toho, aby rozhodnutí přijímaná na úrovni podniku byla srozumitelná a obecně přijatelná.

Vedení zaměstnanců
Naši vedoucí pracovníci realizují opatření, která jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených na podnikové úrovni. Očekávají iniciativu, vysokou pracovní výkonnost a kvalitu, přičemž uplatňují zdvořilý a upřímný způsob řízení. Jsou si vědomi, že ve své funkci jsou podřízeným zaměstnancům příkladem, a proto jednají poctivě a důsledně. Vybudovali jsme plochou organizační strukturu, která se vyznačuje řízením založeným na vzájemné spolupráci a jednoznačným přidělováním oprávnění a zodpovědnosti.

Týmová práce
Našim cílem je vytvářet pro členy pracovních týmů společnosti Bossard na všech úrovních pracovní prostředí, které se vyznačuje otevřeností a vzájemnou důvěrou. Vytváříme vztahy založené na vzájemné toleranci, úctě a uznání.

Odstupné
Nástup do zaměstnání u společnosti Bossard, práce pro společnost Bossard i odchod ze společnosti Bossard by neměly představovat negativní zkušenost. K vyplácení odstupného se přistupuje poctivě a s nejvyšší mírou zodpovědnosti.