Vi hjælper dig med at få et bedre kendskab til befæstelse

Ekspertteamet bruger deres ekspertise og erfaring inden for befæstelse for at hjælpe dig. Tag et kig på disse interessante hvidbøger (kræver login).

Finish i forbindelse med overfladebehandling

Korrosionsbestandighed, styrke, stabilitet. Udover disse klassiske egenskaber ved mekaniske forbindelser spiller et andet aspekt også ofte en vigtig rolle: Æstetikken. 

Til æstetikken hører farven, glansen og overfladebeskaffenheden, som enten får befæstelseselementet til at fange øjet eller til at smelte sammen med de samlede dele.  

Dette White Paper giver et overblik over de forskellige kemiske, elektrolytiske og mekaniske overfladebehandlinger, deres anvendelighed på forskellige basismaterialer, deres egnethed i forskellige samlinger, samt deres fordele og ulemper.

Spændende læsestof for dem, der beskæftiger sig professionelt med befæstelser, og som ikke tager designet af deres befæstelseselementer for givet. 

Log på for at downloade hvidbog
Derfor er friktion i skrueforbindelser afgørende for proceskapabiliteten

 "Lean production" er oppe i tiden og står for enklere og mere målrettede processer. Der forskes globalt i at finde løsninger, der er mere effektive samt har et mindre forbrug og længere levetid. Når der skal tages stilling til nye materialer eller processer til overfladebehandling eller finish, er tribologiske egenskaber som friktion, smøring og mekanisk slid næsten altid med i overvejelserne.

I industrielle produkter er demonterbare skrueforbindelser stadig en vigtig bestanddel, også når der anvendes nye konstruktionsmetoder og materialer. Hvad angår materialeudnyttelse og proceskapabilitet, stilles der stadig større krav til montageprocesserne. I den forbindelse er virksomheder i international kontekst under stadigt større pres for at finde endnu bedre løsninger, der understøtter mere effektive monteringsbetingelser og længere driftcykler.

 

For at kunne realisere "lean production" og dermed succesfulde forbindelsesløsninger svarer Martin Rüedy fra Bossards ekspertteam på følgende spørgsmål:

 • Hvordan påvirker friktion skrueforbindelsers proceskapabilitet?
 • Hvorfor skal friktion ikke ignoreres?
 • Hvad har størst indflydelse på friktion?
 • Hvilke fordele er der ved smøring, og hvilke alternativer findes der?

Log på for at downloade hvidbog
DIN 7500

Standarden DIN 7500 blev først offentliggjort i slutningen af 70'erne og er siden blevet opdateret flere gange. Samtidig med offentliggørelsen af DIN 7500-2 om retningslinjer for huldiametre fik standarden for skruer navnet DIN 7500-1. Skruerne omtales dog ofte blot som DIN 7500.

DIN 7500-skruer er gevindskærende metalskruer, der danner et ISO-metrisk gevind ved anvendelse. Ved mange brugssituationer kan de samlede omkostninger og den overordnede ydeevne optimeres på samme tid. Det er derfor, DIN 7500-skruer er blevet stadig mere populære gennem årene og fortsætter med at være førstevalget i mange situationer. Peter Witzke fra Bossards ekspertteam skriver om:

 • Skruer med trilobulært gevind
 • Spiralformede skruer
 • Tekniske oplysninger og fordele
 • Standardskruer og specialskruer

Log på for at downloade hvidbog
Varmebehandling af befæstelseselementer

Varmebehandling er en proces der anvendes for at opnå øget mekanisk styrke, sejhed, hårdhed og for visse legeringer en øget korrosionsbestandighed.

I denne White Paper udgave får du vigtige fakta om varmebehandling af stål, aluminium og jernfri legeringer, klassificeringen af disse, samt de mekaniske egenskaber.

Log på for at downloade hvidbog
Befæstelsesløsninger til kompositmaterialer

Af Matthew Stevens, Managing Director, bigHead® Bonding Fasteners Ltd

I takt med et stadigt større udvalg af kompositmaterialer og muligheder for deres anvendelse er der også kommet stadigt flere udfordringer i forbindelse med at finde den rette befæstelsesløsning. Dette dokument ser nærmere på nogle pålidelige befæstelsesløsninger på dette hurtigt voksende marked.


 • Hvad er et kompositmateriale?
 • Udviklingen i brugen af kompositmaterialer
 • Udfordringen med befæstelsesløsninger til kompositmaterialer
 • Integrerede befæstelsesmekanismer i kompositmaterialer
 • Overfladefastgørelse på kompositmaterialer

Log på for at downloade hvidbog
Brintskørhed - den stille dræber

Skørhed i metal, som skyldes brintatomer, er ikke noget nyt. Det blev rapporteret første gang tilbage i 1875, mere end et århundrede siden. Alligevel fortjener risikoen for brintskørhed, især i mekaniske befæstelser, meget mere opmærksomhed.

Her er hvorfor:

Brud på et befæstelseselement, som skyldes brintskørhed, er et forsinket, sprødt brud. Bruddet sker ikke lige efter montering af befæstelseselementet, men timer eller dage, hvis ikke uger, efter. På grund af dens forsinkede natur, er chancerne for at detektere det under intern proceskontrol eller udgående kvalitetskontrol stort set umulige.

Langt oftere er produkter allerede samlet og sendt. Dette har kostet virksomheder millioner af dollar i produkttilbagekaldelse. Skaden på firmaets omdømme er helt ufatteligt. Det er en stille dræber!

Artiklen handler om spørgsmål vedrørende brintskørhed, særligt i befæstelsesanvendelse. Peter Witzke fra Bossards ekspertteam skriver om:

 • Grundlæggende om brintskørhed
 • Indtrængning af brint i befæstelseselementer
 • Spredning af brint til områder med høj trækbelastning i befæstelseselementet
 • Brintudskillelse til korngrænser, indeslutninger, dislokationer og andre fælder
 • Opnåelse af kritisk grad af brintkoncentration
 • Forebyggelse og brinteliminering
 • Procedure til inspektion af befæstelseselementer for brintskørhed

Log på for at downloade hvidbog
Bør befæstelseselementer genbruges?

Genbrug af skruer, møtrikker og bolte lyder omkostningsbesparende. Men det er det ikke.

Martin Rüedy fra Bossard ekspertteam anbefaler ikke at genbruge befæstelseselementer pga.

 • Monteringssikkerhed
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Kvalitet af overfladebehandling
 • Holdbarhed
 • Effektiv produktion - montageomkostning

Log på for at downloade hvidbog
Korrosion

Hvad er korrosion?

Korrosion giver en del udfordringer, når der bruges metalkomponenter. Når vi taler om korrosion, tænker man straks på det brun-rødlige stykke metal. Når vi spørger eksperten, er svaret ikke helt så enkelt. Korrosion kan have forskellige farver og former. Så hvad er korrosion? Hvad forårsager det? Hvordan undgår man det?

I følgende artikel kan du læse om de forskellige typer korrosion og hvordan du undgår dem. Doug Jones fra Bossard ekspertteam har skrevet om

 • Ensartet korrosion
 • Spaltekorrosion
 • Galvanisk korrosion
 • Grubekorrosion
 • Transkrystallinsk korrosion
 • Brintskørhed

Log på for at downloade hvidbog

Corrosion of fasteners / Korrosion af befæstelseselementer

Løsdrejning - stands det!

Lige fra elproduktion til automatisering, transportsystemer til fritids- og sportsudstyr, test- og måleudstyr til sundhedsplejeteknologi, digitale gadgets til børns legetøj, bruges gevindbefæstelser til at samle disse produkter. Gevindsamlinger kan tilbyde mange fordele, men også svagheder. En af udfordringerne i gevindsamlinger er løsdrejning.

Løsdrejning bliver aldrig et uddebateret emne for produktdesignere, produktionsspecialister, industriingeniører og vedligeholdelses- og sikkerhedsledere. Årsagen er klar, det handler om sikkerhed!

Michael Kaas fra Bossard ekspertteam har valgt emnet "Løsdrejning" som en af de meget vigtige udfordringer i befæstelser, og vil gerne give folk indsigt. Find ud af mere om

 • Hovedtype
 • Møtrikker
 • Gevindlåseegenskaber
 • Lim og nylon
 • Skiver

Log på for at downloade hvidbog
Rivning og befæstelser i rustfrit stål

Rivning på befæstelseselementer af rustfrit stål

Bliver dine befæstelseselementer regelmæssigt udsat for rivning og skaber derfor ofte problemer? I denne fagartikel får du ikke blot noget at vide om årsagerne og forebyggelsestiltag, men der vises også målrettede løsninger til forhindring af koldsvejsning.

Befæstelseselementer, som er underlagt høje belastninger eller udsat for høje temperaturer, er særligt udsatte. Især hvis befæstelseselementerne og komponenterne er fremstillet af forskellige materialer, og gnidningskoefficienten er høj, kan dette medføre såkaldt rivning eller koldsvejsning. 

Allerede ved fremstillingen kan man imødegå denne udfordring, ved at befæstelseselementerne bliver belagt tilsvarende. Konkrete løsninger beskrives detaljeret i fagartiklen af Garg Deepak fra Bossard-ekspertteamet.

Et overblik over indholdet:

 • Årsagerne for koldsvejsning
 • Drejningsmoment og rivningsfare
 • Fremstillingsmetoder og koldsvejsning
 • Befæstelseselementer og rivning ved høje temperaturer
 • Forebyggelse af rivning
 • Dæklag
 • Tribiologisk belægning

Log på for at downloade hvidbog
Træf det rigtige valg

Den primære funktion af befæstelseselementer består som bekendt i at sikre en nem montering og vedligeholdelse. Udviklingsingeniører står regelmæssigt foran udfordringen at finde det passende befæstelseselement til nye befæstelsesopgaver.

Forfatteren af denne hvidbog, Francis Khoo fra Bossard-ekspertteamet har undersøgt, hvordan du gennem valget af de rigtige elementer kan øge produktiviteten og samtidig minimere risici. Der vises, hvilke krav der stilles til befæstelseselementer, og hvordan der gennem valget af det rigtige element opstår et funktionelt produktdesign, som samtidig byder på den nødvendige sikkerhed.

Til sidst får du nogle gode kilder, som kan hjælpe dig ved planlægningen og anvendelsen af befæstelsesløsninger.

Et overblik over indholdet: 

 • Forord
 • Opgaveformuleringen
 • Rådighed
 • Afgørelsen
 • Resumé og facit
 • Om Bossard Engineering Services

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.