Nietransparentne procesy, zbyt duża powierzchnia magazynowania czy niekontrolowane przestoje to częste wyzwania firm produkcyjnych. Jak radzić sobie z nimi w duchu szczupłego zarządzania i Przemysłu 4.0? Najlepiej zacząć od uporządkowania zarządzania częściami C.

  • Części C – o co w tym wszystkim chodzi?
  • Najczęstsze wyzwania w zarządzaniu procesami na produkcji
  • Skuteczne rozwiązania na przykładzie zrealizowanych projektów
  • Systemy i rozwiązania Bossard

Presenter: Marek Misiuk (Logistics Project Leader)

↗ Więcej informacji i zasobów          ↗ Skontaktuj się

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.