Existují souvislosti mezi označením spojovacích prvků a jejich mechanickými vlastnostmi? Jaký vliv může mít změna povrchové úpravy na utahovací podmínky šroubového spoje? Které spojovací prvky mohou vylepšit spoj z hlediska anti-vibrační odolnosti, např. při transportu hotových výrobků k zákazníkovi?

Moderátor: Ivan Gubán

Jazyk: Český     Délka trvání: 1,5 hodiny

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.