Nietransparentne procesy, zbyt duża powierzchnia magazynowania czy niekontrolowane przestoje to częste wyzwania firm produkcyjnych. Jak radzić sobie z nimi w duchu szczupłego zarządzania i Przemysłu 4.0? Najlepiej zacząć od uporządkowania zarządzania częściami C.

  • Części C – o co w tym wszystkim chodzi?
  • Najczęstsze wyzwania w zarządzaniu procesami na produkcji
  • Skuteczne rozwiązania na przykładzie zrealizowanych projektów
  • Systemy i rozwiązania Bossard

Presenter: Marek Misiuk (Logistics Project Leader)

↗ Więcej informacji i zasobów          ↗ Skontaktuj się

Fill in the form to watch the video

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.