Bossard Sweden byggnad

Vi finns i Malmö med närheten till vårt skandinaviska lager som finns i Köpenhamn, där vi även har en omfattande kvalitetsavdelning. I denna avdelning utför vi hårdhetstester, materialanalyser, saltspaytester, moment & klämkraftstester med mera.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.