Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

EN

Global

EN

Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Wyniki w pierwszym półroczu 2020

lipca 20, 2020

Solidne rezultaty pomimo pandemii

Grupa Bossard dobrze radziła sobie na rynku obciążonym pandemią COVID-19. Sprzedaż w pierwszej połowie 2020 r., skorygowana o różnice kursowe, spadła o 7,4% do 399,4 mln CHF. W przeliczeniu na franki szwajcarskie spadek ten wyniósł 11,4% i wynikał z umocnienia się tej waluty.

Konsekwencje globalnego załamania popytu i produkcji były wyraźnie widoczne zwłaszcza w drugim kwartale. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż Grupy w Q2, skorygowana o różnice kursowe, spadła o 13,7% do 180,5 mln CHF.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy były działania podjęte przez wiele rządów w celu ograniczenia pandemii, co doprowadziło do znacznego spadku popytu ze strony klientów. Niekorzystnie na sprzedaż Grupy wpłynęło także umocnienie franka szwajcarskiego we wszystkich regionach rynku.

Jednak pomimo trudnych warunków rynkowych, Grupa Bossard utrzymała nieosłabioną zdolność do zaopatrywania klientów i spodziewa się, że EBIT w pierwszym półroczu osiągnie wartość około 41,0 mln CHF, co odpowiada marży EBIT na poziomie 10,3%.

Te solidne wyniki wynikają w szczególności z szybko podjętych działań prewencyjnych, szerokiej i zróżnicowanej bazy klientów oraz niezachwianej płynności dostaw.

Elastyczność w Europie

W drugim kwartale na europejskim rynku Bossard osiągnął sprzedaż w wysokości 102,6 mln CHF, co oznacza spadek o 15,1% w walutach lokalnych oraz o 18,5% we frankach szwajcarskich. W pierwszej połowie roku sprzedaż, skorygowana o różnice kursowe, spadła o 7,1% (-11,0% w CHF) do 235,7 mln CHF.

Mocno zróżnicowana baza klientów w różnych segmentach przemysłu okazała się cenna zwłaszcza w Europie. Na przykład w technologii medycznej Bossard odnotował ponadprzeciętne tempo wzrostu. Ubiegłoroczne przejęcie Boysena również dało efekt kompensacyjny. Po uwzględnieniu przejęć spadek sprzedaży w walutach lokalnych wyniósł 11,6%.

Trudności w Ameryce

Już w drugiej połowie 2019 roku Bossard zmagał się z poważnymi przeciwnościami w Ameryce. Mimo że w pierwszym kwartale bieżącego roku spadek sprzedaży na amerykańskim rynku zwolnił, drugi kwartał był ponownie trudniejszy z powodu pandemii.

W rezultacie sprzedaż w drugim kwartale spadła o 19,5% w walutach lokalnych (-22,6% w CHF) do 42,8 mln CHF. W pierwszej połowie 2020 roku spadek sprzedaży w walutach lokalnych wyniósł 11,5% (-14,6% w CHF).

Oznaki normalizacji w Azji

Po długim okresie nieprzerwanego wzrostu sprzedaży w Azji, Bossard doświadczył znacznego spadku popytu w pierwszym kwartale tego roku, spowodowanego pandemią COVID-19. Jednak drugi kwartał wykazywał już pewne oznaki normalizacji, a popyt wyraźnie się poprawił.

Trend ten przełożył się na sprzedaż w drugim kwartale, która wyniosła 35,1 mln CHF i w walutach lokalnych dorównała procentowo poziomowi z poprzedniego roku. Jednak z powodu ujemnego efektu walutowego sprzedaż w przeliczeniu na franki szwajcarskie spadła o 6,4%.

Sprzedaż w Azji w pierwszej połowie roku wyniosła 66,9 mln CHF, co oznacza niewielki spadek o 1,6% w walutach lokalnych (-8,0% w CHF). Pomimo pandemii i restrykcji wprowadzonych w wielu krajach, udało nam się osiągnąć dodatnie stopy wzrostu w Korei Południowej, Malezji i Singapurze, a nawet pobić nowy rekord sprzedaży na Tajwanie.

Produktywność sprawdzona w każdych warunkach

Bossard ofensywnie zareagował na wyzwania pandemii COVID-19 już na jej wczesnym etapie. Podjęto środki mające na celu ochronę pracowników, zapewnienie rentowności, a tym samym utrzymanie wydajności operacyjnej. Ponadto nasza dualna strategia zakupów, która od lat zapewnia alternatywne źródła zaopatrzenia, okazała się w tym trudnym czasie szczególnie cenna sprawiając, że nasza płynność dostaw do klientów nigdy nie była zagrożona.

Dzięki solidnemu bilansowi i rentowności mogliśmy kontynuować strategiczne projekty. W działalności operacyjnej skupiliśmy się na klientach i partnerach. Do obsługi rynku zastosowaliśmy nasze sprawdzone w praktyce zasady potwierdzonej produktywności (Proven Productivity), dostosowując tryb pracy i obsługi klienta do zaistniałych warunków.

Działaliśmy sprawnie w trybie Home Office, organizując wideokonferencje i webinaria, aby wesprzeć naszych klientów w każdy możliwy sposób. Oferowaliśmy zdalną pomoc inżynierską w zakresie rozwoju i optymalizacji produktu, a także na miejscu u klienta przy konfiguracji i obsłudze naszych rozwiązań logistycznych.

Nadchodzące wyzwania

Ogólnie rzecz biorąc, widzimy dowody na to, że nasze szeroko zakrojone środki zarządzania pandemią COVID-19 są skuteczne. Daje nam to pewność wzrostu popytu w drugiej połowie roku. Oznaki poprawy koniunktury, które już dostrzegamy na horyzoncie, skłoniły nas do zakończenia w naszym szwajcarskim biurze w Zug skróconego trybu pracy z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Tymczasem trudno przewidzieć, jak ewentualna normalizacja wpłynie na działalność Grupy Bossard w drugiej połowie roku. Będzie to między innymi zależało od działań podejmowanych przez rządy poszczególnych krajów w celu podtrzymania ożywienia gospodarczego.

Wyniki osiągnięte w pierwszej połowie 2020 roku traktujemy jako potwierdzenie naszej średnio- i długoterminowej strategii rozwoju, skutecznie realizowanej przez ostatnie lata. Obejmuje ona inwestycje w infrastrukturę, innowacyjne rozwiązania i usługi, takie jak Smart Factory Logistics czy Assembly Technology Expert, a także systematyczną cyfryzację.

Nadal obowiązuje nas zasada, że dzisiejsze inwestycje są podstawą zrównoważonego wzrostu w przyszłości. Cieszy nas również fakt, że nawet w tak trudnych okolicznościach utrzymaliśmy naszą zdolność do zaopatrywania klientów oraz świadczenia im wszystkich oferowanych usług inżynieryjnych i logistycznych, przyczyniając się w ten sposób do ożywienia gospodarczego.

Szczegółowy raport z pierwszego półrocza 2020 zostanie opublikowany 25 sierpnia.

 

 Sprzedaż netto w Q2

zmiana w %

 w milionach CHF

2020

 2019 

w CHF 

w walutach lokalnych 

 Europa

102,6 

125,9 

   -18,5% 

  -15,1% 

 Ameryka

42,8 

55,3 

  -22,6% 

 -19,5% 

 Azja

35,1 

37,5 

  -6,4% 

  0,0% 

 Grupa

180,5 

218,7 

  -17,5% 

  -13,7 

 

 Sprzedaż netto Styczeń - Czerwiec

zmiana w %

 w milionach CHF

2020

 2019 

w CHF 

w walutach lokalnych 

 Europa

235,7 

264,8 

   -11,0% 

  -7,1% 

 Ameryka

96,8 

113,4 

  -14,6% 

 -11,5% 

 Azja

66,9 

72,7 

  -8,0% 

  -1,6% 

 Grupa

399,4 

450,9 

  -11,4% 

  -7,4% 

 

Informacja prasowa w PDF (EN)