Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie są ładowane

Sugestie wyszukiwania

Kategorie produktów

Sugestie dotyczące produktów

Wyniki sprzedaży w 2020 i Q4

stycznia 14, 2021

Satysfakcjonujące zakończenie bardzo wymagającego roku

W roku finansowym 2020, pełnym trudnych wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19, Grupa Bossard odnotowała globalną sprzedaż na poziomie powyżej oczekiwań: 812,8 mln CHF. W przeliczeniu na walutę lokalną oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego (876,2 mln CHF) o 3,3 procent. Wskutek wzmocnienia franka szwajcarskiego, sprzedaż liczona w tej walucie spadła o 7,2 procent.

Po spadku sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, czwarty kwartał okazał się wyjątkowo korzystny we wszystkich regionach działalności Grupy. Sprzedaż w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniosła 212,8 mln CHF, co oznacza 6%-owy wzrost w walucie lokalnej oraz 2,9%-owy w CHF. Jest to dobra prognoza dla rozwoju biznesu w przyszłości.

„Ożywienie, które zaczęliśmy obserwować w trzecim kwartale, zmaterializowało się w końcówce roku, umożliwiając nam zamknięcie czwartego kwartału we wszystkich trzech regionach rynku z dodatnim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. W grudniu sprzedaż była szczególnie wysoka i znacznie przewyższyła nasze prognozy” - powiedział Daniel Bossard, CEO Grupy Bossard.

Rozwój wydarzeń w ciągu roku wykazał odporność Grupy Bossard na nieprzewidziane problemy występujące w zmiennym i niekorzystnym otoczeniu rynkowym. Było to możliwe w dużej mierze dzięki bardzo zróżnicowanej bazie klientów z różnych sektorów przemysłu.

Widoczne ożywienie w Europie i Ameryce - mocny frank szwajcarski osłabia wynik

W Europie sprzedaż w 2020 roku spadła o 8,2 procent do 466,2 mln CHF. Negatywnie na wynik wpłynęło wzmocnienie franka szwajcarskiego - w walucie lokalnej spadek wyniósł tylko 5,6 procent. Po uwzględnieniu przejęć roczna sprzedaż uplasowała się na poziomie 454,7 mln CHF. W połowie 2019 roku Grupa Bossard przejęła firmę Boysen Aerospace, działającą w branży lotniczej.

Wzrost popytu w czwartym kwartale był wyraźnie widoczny również na rynku europejskim. W tym okresie sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 2,4 procent w porównaniu ze spadkiem o 8,9 procent w trzecim kwartale.

W Ameryce firma Bossard odnotowała sprzedaż w wysokości 201,2 mln CHF, co oznacza spadek o 7,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Na taki wynik w tym regionie rynku wpłynęło między innymi osłabienie dolara w stosunku do franka szwajcarskiego. W przeliczeniu na walutę lokalną sprzedaż spadła tylko o 2,5 procent.

Ożywienie popytu na rynku amerykańskim w drugiej połowie 2020 roku znajduje odzwierciedlenie w satysfakcjonujących danych za czwarty kwartał, w którym to sprzedaż wyniosła 53,4 mln CHF. Oznacza to wzrost o 9,9 procent w walucie lokalnej oraz o 4,3 procent w CHF.

Silna Azja

W 2020 roku azjatyckie oddziały Bossard odnotowały sprzedaż na łącznym poziomie 145,4 mln CHF, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza wzrost o 3,2 procent w walucie lokalnej (-3,1 procent w CHF). W Chinach, największym azjatyckim rynku, wpływ pandemii był najbardziej widoczny w pierwszym kwartale roku.

Po złagodzeniu ograniczeń w drugim kwartale gospodarka w całym regionie azjatyckim zaczęła się znacznie ożywiać. Zaowocowało to mocnym dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w czwartym kwartale, który wyniósł 11,9 procent w walucie lokalnej oraz 6,5 procent w CHF. Sprzedaż w tym okresie osiągnęła poziom 42,4 miliona CHF.

„Globalny lockdown wprowadzony w marcu 2020 roku spowodował silne tąpnięcia w niektórych obszarach światowej gospodarki, co odzwierciedlają dane sprzedażowe z pierwszej połowy roku. W odróżnieniu od sektora usługowego, sektor przemysłowy mniej ucierpiał na drugiej fali COVID-19, co również widoczne jest w wynikach sprzedaży”- wyjaśnia Daniel Bossard.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz raport roczny Grupy Bossard za 2020 rok zostaną przedstawione 3 marca tego roku na konferencji dla mediów i analityków.

 

Sprzedaż netto Q4 2020

zmiana w %

w mln CHF

2020

2019

w CHF

w walucie
lokalnej

Europa

117,0

115,8

1,0%

2,4%

Ameryka

53,4

51,2

4,3%

9,9%

Azja

42,4

39,8

6,5%

11,9%

Grupa

212,8

206,8

2,9%

6,0%

 

Sprzedaż netto Styczeń - Grudzień 2020

zmiana w %

w mln CHF

2020

2019

w CHF

w walucie
lokalnej

Europa

466,2

507,7

-8,2%

-5,6%

Ameryka

201,2

218,4

-7,9%

-2,5%

Azja

145,4

150,1

-3,1%

3,2%

Grupa

812,8

876,2

-7,2%

-3,3%

 

Pobierz informację prasową (EN) w formacie PDF