Znajdź i oblicz tolerancje otworów i wałów.

Obliczenia według standardowych klas tolerancji oraz odchyłek wartości granicznych ISO 286-2:2010

Średnica
  • mm
Tolerancja wału

  • µm
  • µm
  • mm
  • mm
Tolerancja otworu
  • µm
  • µm
  • mm
  • mm