Raport Półroczny 2020

sierpnia 25, 2020

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, naznaczonej pandemią COVID-19, w pierwszej połowie 2020 roku Grupa Bossard utrzymała rentowność.

Wyraźnie niższy popyt, szczególnie w II kwartale, wraz ze znaczną aprecjacją franka szwajcarskiego miały proporcjonalny wpływ na wynik. Obciążona tymi warunkami sprzedaż w pierwszym półroczu, po korekcie walutowej, spadła o 7,4% do 399,4 mln CHF (–11,4% w CHF).

Pomimo trudnych warunków rynkowych niezmiennie wysoki pozostał EBIT. Wyniósł on 41,1 mln CHF, co odpowiada marży EBIT na poziomie 10,3%. Zysk netto za pierwsze sześć miesięcy wyniósł 31,6 mln CHF.

Nasze proaktywne środki zapobiegawcze, szeroko zdywersyfikowana baza klientów, utrzymana zdolność dostaw oraz ciągłość naszych usług inżynieryjnych i logistycznych były podstawą niezmiennie wysokiej rentowności Grupy Bossard.

 

Więcej o wynikach półrocznych Grupy Bossard

Pełny Raport Półroczny 2020 w pliku PDF

Udostępnij stronę

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.