Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Together We Create

Det är viktigt för Bossard att främja mångfald och inkludering genom dess värderingar och vägledande principer. Vi skapar lika möjligheter oavsett faktorer som nationalitet, kön, sexuell läggning, religion eller ålder.

  • Våra Värderingar
  • Våra Vägledande Principer
  • Bossards Resa

Värderingar formar vårt dagliga tänkande och våra handlingar. Resultatet är en hållbar företagskultur som praktiseras av alla anställda.

Trust:

Att vara pålitlig och att ha förtroende för andra hjälper oss att skapa meningsfulla relationer och prestera bättre på jobbet.

Entrepreneurship:

Vi vill ha tillräckligt med «vatten under vår köl» för att tillåta oss att manövrera självständigt och säkert även i stormiga hav. Att sätta ihop ett unikt resurspaket för att göra det mesta av en möjlighet.

Social Responsibility:

Bossard vill bidra till en bättre värld, för att vi tror på en hållbar utveckling, att respektera och hedra miljön och människans välfärd i världen.

Leadership:

Låta våra anställda fatta beslut för att skapa det “vinnande laget". Det innebär att vårt folk behöver vara kapabla till att ta beslut, och kunna fatta dessa beslut samt ha kompetensen att bestämma.

Credibility:

De anställda, ledningen, kunderna och alla intressenter kan räkna med Bossard. Vi säger vad vi gör, och vi gör vad vi säger.

Våra vägledande principer återspeglar våra medarbetares beteenden och praxis, och skapar en stark och positiv arbetsmiljö.

We Collaborate:

Bossard tror att ekvationen 1+1 = 3 mycket väl kan vara korrekt. För tillsammans uppnår vi mer. Därför vill vi arbeta ännu närmare och intensifiera samarbetet och kunskapsutbytet mellan alla regioner, funktioner och hierarkier.

We Deliver Value:

Vårt primära mål är att skapa mervärde för våra intressenter. Vi får inte glömma bort det. Det är därför vi alltid strävar efter att komma ihåg syftet med en aktivitet - oavsett om det är en produktinnovation eller ett internt möte.

We Empower:

Bossard är övertygade om att alla anställda är villiga och kan bidra till företagets framgång. Av denna anledning uppmuntras ledare att delegera uppgifter. Förtroendet för våra anställda, och deras motivation stärks när ledare kommunicerar varför vi göra saker och inte hur.

We Experiment:

Alltför ofta kvävs idéer innan de ens har en chans att lyckas. Vi vill vara öppna för okonventionella idéer, för nya saker skapas när vi helt enkelt testar saker. Om vi trots allt resulterar i att avvisa en idé, kan vi med all säkerhet säga att vi lärt oss något. Och det är minst lika värdefullt.

We Talk Real:

Ibland tror vi att tillkännage ett problem är ett tecken på svaghet – och där har vi helt fel. För att bekämpa denna inställning vill vi föra öppna konversationer, vi lyssnar på varandra och värdesätter feedback. Endast med detta tillvägagångssätt kan alla fortsätta att utvecklas och lära av varandra.