เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


Bossard Ireland (บอสสาร์ดประเทศไอร์แลนด์)

บอสสาร์ดประเทศไอร์แลนด์)

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บอสสาร์ดประเทศไอร์แลนด์ (เดิมอุตสาหกรรมอาร์โนล)  
อุตสาหกรรมอาร์โนลจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2511 ใน Canton, MA, USA เป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการยึดติด อาร์โนลริเเริ่มพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลังแบบใหม่ Arnold Industries Cork เริ่มเปิดให้บริการใน พ.ศ.2552 และเข้าถือสิทธิ์บอสสาร์ดกรุ๊ปในปลายปี พ.ศ.2559 โดยกล่มของบริษัทบออสสาร์ดที่ดำเนินการทั่วโลกจัดหาและจำหน่่ายส่่วนประกอบสำหรับเเชื่อมต่อในทุกรูปแบบและให้บริการด้านวิศวกรรมและการขนรว่มกัับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกกจากนี้เรายังเรามีการจัดการบริหารจัดการสินค้าและการจัดส่งให้ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ C-parts.

แม้คุณต้องการความเเชื่อมมั่น หุุ้นส่วนทำงานร่วมกันในการจัดหาตัวยึดติด เราสามารถให้ความรู้ทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบหรือวิเคราะห์ค่าใช้จ่่ายโดยรวมสำหรับเจ้าของธุรกิจ บอสสาร์ดประเทศไอร์แลนด์มีทรัพยากรและอุปกรณ์สำหรัับการผลิตเพื่อเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทีมของเราช่วยจัดการให้คุณและเรายินที่จะรับฟังคุณ กรุณาติดต่ออ bnewton@bossard.com เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลืออ

 

บริการของเรา