เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


เราออกแบบต้นทุนออกไป

 
 

Bossard Next Generation ระบุถึงกระบวนการที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรังผลิตภาพที่สูงขึ้น ผลที่ได้คือการประหยัดเวลาลงถึงร้อยละ 80 และะมั่นใจในกำลังการแข่งขันของลูกค้า

ตลาดที่มีความท้าทายเป็นจุดกำเนิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้้น้อยลงมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและะปรับวงจรของนวัตกรรม เพื่อปรับเขาสู่แวดล้อมนี้ บอสสาร์ดจึงเป็นหุ้นส่วนที่เหมาะสมสำหรับคุณ;

Bossard Next Generation มีบริการที่ครอบคลุมสำหรับการออกแบบและกระบวนการที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยใช้การวิเคราะห์สายธารมูลค่า คัณจะไดด้รับรายงานคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงาน

เนื่องด้วยประสบการณ์และะความร่่วมมือกับโรงงานรับผลิตทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปี เรามีความรอบรู้กว้างขวางและรอบรู้ถึงหวงโซ่การสร้างมูลค่า เราคือหุ้นส่วนที่มีความสามารถของคุณในแนวคิดที่ทันสมัยเพื่อทำให้ปรสบสำเร็จในตลาาด 

เราออกแบบต้นทุนออกไป

"

คุณทราบหรือไม่ว่าเกือบ 50% ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการยึดส่วนประกอบต่างๆ

จากการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า Bossard Next Generation ระบุขอบเขตการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นไปได้สำหรับผลผลิตที่สูงขึ้นและระยะเวลาการรับส่งข้อมูลที่สั้นลง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับรุ่นต่อไปของผลิตภัณฑ์ของคุณ 

"

การวิเคราะห์กระแสคุณค่านำไปสู่ความสำเร็จของคุณ

สำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตและประกอบของคุณ เราดูแลในส่วนของการวิเคราะห์สายธานมูลค่า/strong> มุ่งเน้นเทคโนโลยีการยึดติดและหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบบปละกระบวนการผลิตของคุณเพื่อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของคุณ
เราจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประกอบด้วยแผนผังสายธารมูลค่าและคำแนะนำเฉพาะสำหรับการดำเนินงาน 

ทั้งหมดนี้ป็นการดำเนินการ

Bossard ่ดผยยศักยภาพบริษัทของคุณสำหรับกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด แต่ยังคงมีความชี่ยวชาญ อุปกรณ์และกลวิธีที่ได้รับการพิสูจน์  ทำให้มีผล การวิเคราะห์สายธารมูลค่า พร้อมกับ เราสามารถประสบความสำเร็จสำหรับผลิตภาพพที่สูงขึ้นและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ 

หุ้นส่วน

ด้วยบริษัทเหล่านี้ เรามีหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จและะสามารถดำเนินงานให้ Bossard Next Generation ได้: