เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การเตรียมการสืบทอดตำแหน่งด้วยผู้จัดการอาวุโสที่มีประสบการณ์ในคณะกรรมการบริหารชุดย่อย

มิถุนายน 26, 2561 - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย Dr. Frank Hilgers เป็นผู้จัดการคนต่อไปของกลุ่มบริษัทธุรกิจในเขตเศรษฐกิจยุโรปฝั่งภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อายุ 52 ปี จะเข้ารับหน้าที่ในเขตพื้นที่นี้จาก Dr. Daniel Bossard;นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบด้านบริหารจัดการรายการทั่วโลกที่ผ่านมา

Dr. Frank Hilgers มีหน้าที่บริหารสินค้าเป็นรายหมวดทั่วโลกและกระจายบรนด์ที่มีกลวิธียึดติดคุณภาพสูง เขาดำเนินงานให้เติบโตเป็นผลสำเร็จได้เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อย   วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เข้ารับผิดชอบในส่วนการตลาดหลักของประเทศเยอรมนี ปรเทศสแกนดิเนเวีย ประเทศโปแลนด์และการตลาดที่เติบโตในยุโรปฝั่งตะวันออกโดย Dr. Daniel Bossard ผู้เข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่เข้ารับงานต่อในส่วนการบริหารการปฏิบัติการของบอสสาร์ดกรุ๊ปจาก CEO David Dean (see press release of January 29, 2018).

การกำหนดตำแหน่งในระยะยาวของบอสสาร์ดกรุ๊ปสำหรับคณะกรรมการบริหารได้มีการตัดสินใจและสรุปการจัดการที่สำเร็จ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการสำหรับการลาออกที่ได้มีการวางแผนไว้ของ CEO David Dean การพิจารณาตัดสินใจส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริหารยังคงดำเนินต่อไปและมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ยังคงดำเนินอยู่เพื่อความเติบโตทางผลกำไรของบอสสาร์ดกรุ๊ป โดยมีการพิสูจน์จากภายในและคณะกรรมการบริหารชุดย่อยผู้มีประสบการณ์ระหว่างประเทศ

"Dr. Frank Hilgers มีภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าประทับใจ ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเป็นเวลาหลายปี เขาเป็นบุคคลที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อนความเติบโตในการตลาดด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริการแบบใหม่และในตลาด" ที่กำหนดโดยประธานคณะกรรมการบริหาร Dr. Thomas Schmuckli.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เป็น PDF