Våra medarbetare - på alla nivåer - är nyckeln till vår framgångsrika verksamhet. En stark känsla av ansvar har alltid varit en del av vår succesfulla strategi och i det dagliga livet för Bossard-koncernen.

Vårt motto är: "Vi är beroende av väl motiverade medarbetare, vi ger dem möjlighet att utvecklas och bidra till Bossard koncernens framgång och låta dem delta i det."

 

Lediga jobb i Sverige

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。