Solidny wzrost sprzedaży pomimo słabszego wzrostu gospodarczego

kwietnia 09, 2019

Grupa Bossard wciąż na ścieżce dynamicznego rozwoju: sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 5,4 procent do 232,2 mln CHF. 

Wyniki te dają firmie solidne podstawy na cały rok 2019, nawet w obliczu znacznie trudniejszych warunków biznesowych. Szeroka dywersyfikacja segmentów rynku, w jakich działa Bossard, po raz kolejny przyczyniła się do utrzymania jego stabilnego wzrostu. Działalność w Europie i Azji znacząco wpłynęła na pozytywny rozwój sprzedaży Grupy, podczas gdy w Ameryce nastąpiła stagnacja biznesu. Ogólne solidne wyniki pierwszego kwartału są tym bardziej znaczące, że osiągnięto je w słabszym otoczeniu gospodarczym, a rezultaty w porównawczym okresie roku poprzedniego były już i tak bardzo wysokie.

Udany początek w Europie 

Wysiłki na rzecz rozwoju Grupy w ostatnich latach były szczególnie widoczne na rynkach europejskich, gdzie Bossard zdołał wypracować zyski i zwiększyć udział w rynku, pomimo pogarszających się warunków ekonomicznych. W tym trudnym otoczeniu rynkowym sprzedaż firmy wzrosła o 5,1 procent do 138,9 mln CHF (w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku). W lokalnej walucie wzrost sprzedaży wyniósł 7,3 procent. Rozwój europejskich oddziałów Bossard jest bardzo zróżnicowany. Niektóre z nich nadal notowały ponadprzeciętne stopy wzrostu, podczas gdy inne odczuły skutki słabszego otoczenia gospodarczego.

Spadek sprzedaży do głównych klientów w Ameryce 

Po okresie dynamicznego rozwoju biznesu w Ameryce w 2017 i 2018 roku, sprzedaż Bossard w pierwszym kwartale tego roku utrzymała się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego: 58,1 mln CHF. W walucie lokalnej oznacza to spadek poziomu sprzedaży o 4,9 procent. Zostało to spowodowane przede wszystkim dwoma czynnikami. Po pierwsze, w poprzednich latach Bossard realizował w Ameryce kilka nowych projektów, które nie miały swojej kontynuacji w tym roku. Po drugie, sprzedaż do głównych klientów Bossard w tym regionie stabilizowała się, czego nie można było skompensować wpływami z nowego biznesu.

Dynamiczny rozwój biznesu w Azji 

Projekty zapoczątkowane w Azji w poprzednich latach, a zwłaszcza rozbudowa zdolności produkcyjnych, nadal przynoszą efekty. Wielkość sprzedaży w tym regionie wyniosła 35,2 mln CHF, co oznacza wzrost na poziomie 16,6 procent (17,7 procent w walucie lokalnej). Głównymi motorami napędowymi tego satysfakcjonującego wzrostu były regionalne firmy w Chinach i Indiach. W ostatnich latach Bossard poczynił znaczne inwestycje, szczególnie w Chinach, odpowiednio rozszerzając swoją działalność.

Tegoroczne perspektywy rozwoju 

W tym roku Grupa Bossard zamierza zwiększyć sprzedaż z 900 do 920 mln CHF. Wyniki za pierwszy kwartał dowodzą, że jesteśmy na dobrej drodze. Osłabienie tempa wzrostu gospodarczego sprawia jednak, że osiągnięcie tego celu staje się coraz większym wyzwaniem. Jeśli problemy, które znacząco przyczyniły się do ogólnej niepewności, a tym samym osłabienia gospodarki, zostaną rozwiązane w sposób zadowalający, jesteśmy przekonani, że wpływ tego na globalne wyniki Grupy będzie pozytywny. Niezależnie od czynników zewnętrznych, Bossard będzie nadal aktywnie inwestować w rozwój rynku, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższej sprzedaży i zyskach w średnio- i długoterminowej perspektywie, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

 

 Sprzedaż netto Q1 2019

Zmiana w %

 w mln CHF

2019 

 2018 

w CHF 

w walucie lokalnej 

 Europa

138,9 

132,1 

   5,1% 

  7,3% 

 Ameryka

58,1 

58,1 

  0,0% 

 -4,9% 

 Azja

35,2 

30,2 

  16,6% 

  17,7% 

 Grupa

232,2 

220,4 

  5,4% 

  5,3% 

 

Press Release (EN) as PDF

Udostępnij stronę

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.