Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

 

Etiske værdier

Succes i vores virksomhed afhænger af den fortrolighed og tillid, vores interessenter har i os: Tilliden fra vores kunder, vores ansatte, vores leverandører, vores interessenter, myndighederne og samfundet generelt. I vores adfærdskodeks definerer vi vores etiske værdier som følger:

Integritet

Vores globale forretning er bygget op omkring vores etiske kerneværdier og vores veletablerede omdømme. De står for integritet, gensidig tillid, retfærdighed og professionalisme. Vi respekterer vores interessen fra vores interessenter (kunder, ansatte, interessenter, leverandører, myndigheder) og samfundet generelt.

Ansvarsfølelse

Vi opfylder vores forpligtelser og tager fuldt ansvar for vores handling. Vi laver kun løfter, vi ved, vi kan holde.

Retfærdighed

Vi behandler vores interessenter høfligt og respektfuldt. Vi fremmer lige muligheder og et arbejdsmiljø, der er frit for diskrimination og mobning.

Overensstemmelse

Vi anerkender vigtigheden af alle relevante lovbestemmelser samt interne og eksterne regler, retningslinjer og standard, og vi overholder dem.

Gennemskuelighed

Forholdet til vores interessenter er konstruktive, gennemskuelige og åbne - de er baseret på retfærdighed, respekt og professionalisme.