Chọn quốc gia hoặc khu vực


Nam Phi

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

Mỹ

EN

Úc

EN

Trung Quốc

ZH EN

Ấn Độ

EN

Hàn Quốc

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Đài Loan

ZH EN

Thái Lan

TH EN

Việt Nam

VI EN

Cộng hòa Séc

CS EN

Đan Mạch

DA EN

Đức

DE EN

Tây Ban Nha

ES EN

Ireland

EN

Ba Lan

PL EN

Thụy Điển

SV EN

Hà Lan

NL EN

Na Uy

EN

Toàn cầu

EN

Vui lòng nhập để nhận đề xuất.

Kết quả trang web

Đề xuất đang được tải.


Đề xuất sản phẩm

Đề xuất đang được tải.


So sánh Hệ thống

 

smartbin 
SmartBin Flex

smartbin 
SmartBin Mobile

smartbin 
SmartBin Classic

 bossard smartlabel
SmartLabel

SmartLocker
SmartLocker

 bossard smartcard
SmartCard

 bossard code
Code

 bossard code
Code with E-shop

 bossard 2bin
2Bin

Lên đơn hàng  fully automated  fully automated  fully automated  semi automated  fully automated  semi automated  manual  manual  manual
Đặt và giao hàng theo thời gian thực  web-based  web-based  web-based  CS3  web-based  web-based  web-based  E-shop  web-based
Báo hiệu bổ sung hàng  fully automated  fully automated  fully automated  manual  fully automated        
Phát hiện lỗi tự động  CS3  CS3  CS3  CS3  CS3  CS5      
Vị trí linh hoạt  CS3  CS5    CS3    CS3  CS3  CS3 CS5
Tích hợp với điểm sử dụng  CS3      CS3   CS3  CS5 CS5  
Kiểm soát lượt truy cập và sử dụng          CS3        
Kết nối với nền tảng trực tuyến ARIMS  CS3  CS3  CS3  CS3  CS3  CS3  CS3  E-shop  CS3

 

fully automated      Hoàn toàn tự động semi automated      Bán tự động manual      Thủ công web-based      Trình duyệt web