Chọn quốc gia hoặc khu vực


Nam Phi

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

Mỹ

EN

Úc

EN

Trung Quốc

ZH EN

Ấn Độ

EN

Hàn Quốc

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Đài Loan

ZH EN

Thái Lan

TH EN

Việt Nam

VI EN

Cộng hòa Séc

CS EN

Đan Mạch

DA EN

Đức

DE EN

Tây Ban Nha

ES EN

Ireland

EN

Ba Lan

PL EN

Thụy Điển

SV EN

Hà Lan

NL EN

Na Uy

EN

Toàn cầu

EN

Vui lòng nhập để nhận đề xuất.

Kết quả trang web

Đề xuất đang được tải.


Đề xuất sản phẩm

Đề xuất đang được tải.


The Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Bossard dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý doanh nghiệp. Các cơ quan công ty và ban quản lý của Tập đoàn tuân theo Chỉ thị về Thông tin liên quan đến Quản trị Công ty của Sàn giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ cũng như “Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất của Thụy Sĩ” của Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Sỹ (Economiesuisse).

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Bossard dựa trên sự phân định rõ ràng về nhiệm vụ, năng lực và trách nhiệm giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành. Chức năng Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Điều hành (CEO) do hai người khác nhau nắm giữ để đảm bảo sự phân quyền. Báo cáo này được lập theo Chỉ thị về Thông tin liên quan đến Quản trị Công ty (DCG) của Sàn giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ. Trừ khi có quy định khác, nếu không tất cả thông tin sẽ được áp dụng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các nguyên tắc và quy tắc về quản trị công ty được quy định trong các quy tắc và quy định của Bossard Holding AG, cụ thể là trong các điều lệ công ty của Bossard Holding AG, trong quy chế tổ chức và kinh doanh của Bossard Holding AG (OBR), trong quy chế của các ủy ban, trong quy tắc ứng xử, và trong các nghị quyết của HĐQT. Các quy tắc thường xuyên được HĐQT xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu hiện tại (các điều lệ công ty mới nhất là vào năm 2020, OBR mới nhất vào năm 2021, và các quy định của các ủy ban mới nhất vào năm 2015).

 

Đọc thêm Báo cáo về Quản trị Công ty (PDF)