Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

EN

Global

EN

 

Inteligentne łączenie lekkich materiałów

02.05.2019

Rozmowa z Gregorem Eckhardem, dyrektorem zarządzającym spółki MM MultiMaterial-Welding GmbH, której produkty wchodzą w skład oferty Bossard

Szeroki zakres materiałów używanych w przemyśle motoryzacyjnym przynosi producentom wiele wyzwań w zakresie najlepszych technologii łączenia. Stosowane rozwiązania muszą być w optymalny sposób dopasowane do właściwości materiałów oraz wymogów danej firmy. Jednocześnie najwyższymi priorytetami są tu bezpieczeństwo i wydajność.

Problemem konwencjonalnych technologii jest to, że są one opracowywane głównie z myślą o łączeniu ze sobą twardych materiałów. Trudno je zastosować w lekkich konstrukcjach, gdzie łączy się zarówno bardzo twarde metale, jak i rozmaite kombinacje materiałów porowatych: kompozyty włókniste, panele warstwowe, płyty o strukturze plastra miodu, itp. Puste przestrzenie w tych materiałach w praktyce oznaczają brak solidnej masy niezbędnej do tradycyjnego montażu. Sprawia to, że stosowanie konwencjonalnych technik łączenia jest znacznie trudniejsze, a często wręcz niemożliwe.

Gregor Eckhard, dyrektor spółki MM MultiMaterial-Welding GmbHInnowacyjna technologia MM-Welding® otwiera producentom zupełnie nowe możliwości w tym zakresie. Na czym polega ta technologia, jaka jest jej geneza i jak długo zajęło wprowadzenie jej na rynek, wyjaśnia inż. Gregor Eckhard, dyrektor zarządzający firmy MM MultiMaterial-Welding GmbH.

 

Na czym polega technologia MM-Welding®?
Podstawą technologii MM-Welding® jest miejscowe i częściowe upłynnianie materiałów termoplastycznych za pomocą energii, której nośnikiem są fale ultradźwiękowe, a co za tym idzie utworzenie mechanicznego połączenia kształtowego pomiędzy tą stopioną masą a odpowiednimi strukturami geometrycznymi. Struktury te mogą być pustymi przestrzeniami w łączonym materiale nośnym, na przykład materiałami porowatymi, kompozytami o strukturze plastra miodu, lub mogą one zostać zintegrowane z samym elementem łączeniowym.

 

Skąd wziął się pomysł na rozwój tej technologii?
Jak w wielu tego typu przypadkach, pomysł narodził się z potrzeby rynku. Przemysł motoryzacyjny stoi aktualnie na progu masowego przełomu, a pojazdy przyszłości różnią się zasadniczo od tych, którymi jeździliśmy dawniej. Ewolucyjny rozwój w dziedzinie konstrukcji lekkich oraz rewolucyjne trendy, takie jak pojazdy elektryczne i samochody autonomiczne, stawiają konstruktorów w obliczu nowych wyzwań. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby nadążać za zmianami i rozumieć te nowe wyzwania. Ponadto zawsze patrzymy w przyszłość, gdyż problemy jutra musimy rozwiązywać już dziś.

 

Ile czasu minęło, zanim technologia MM-Welding® była gotowa do wprowadzenia na rynek? 
Technologię pierwotnie opracowano do zastosowań w przemyśle meblowym i medycznym. W branżach tych stosowana jest już od lat z dużym powodzeniem. Można więc powiedzieć, że mieliśmy ułatwiony start. Dzięki temu przygotowanie technologii MM-Welding® do wprowadzenia na rynek motoryzacyjny zajęło nam niespełna dwa lata. Warto dodać, że nie ma „jednej” uniwersalnej technologii MM-W do wszystkiego. Obejmuje ona wiele różnych rozwiązań. Karuzela innowacji nie przestaje się kręcić i kiedy jedno rozwiązanie trafia na rynek, nasz dynamiczny zespół już pracuje nad następnym.

 

Czy napotkaliście jakieś przeszkody w rozwoju tego projektu?
Ludzką naturą jest sceptycyzm wobec tego co nowe. Mieliśmy jednak szczęście. Każdy, kto zobaczy technologię MM-Welding® na własne oczy, szybko rozpoznaje jej olbrzymi potencjał, zarówno pod kątem oszczędności czasu i pieniędzy, jak i większej swobody w zakresie projektowania i konstrukcji technicznej.

 

Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii łączenia energią fal ultradźwiękowych MultiMaterial-Welding® >>