Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

EN

Global

EN

 

Polityka prywatności

 

I. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje dla wszystkich użytkowników strony internetowej www.bossard.com. W dalszej części poinformujemy Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy związane z nią dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to np. takie dane jak nazwisko, e-mail i adres osoby.

II. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w związku z użytkowaniem witryny www.bossard.com jest Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Szwajcaria (dalej jako „Bossard”, „my” lub „nas”).

III. Dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo pytania związane z niniejszą Polityką prywatności, chcą Państwo złożyć skargę w odniesieniu do naszego przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw (punkt VII), prosimy o kontakt pod adresem:
Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Szwajcaria
Adres e-mail: marketing@bossard.com

IV. Sposób i cel przetwarzania oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

1. Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nasze serwery zapisują tymczasowo każdy dostęp w pliku protokołu. Następujące dane mogą być zapisywane przez nas bez Państwa udziału do momentu automatycznego usunięcia po maksymalnie 30 dniach:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie;
 • data dostępu;
 • nazwa i adres URL wyświetlanego pliku;
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście (URL strony odsyłającej);
 • system operacyjny komputera wysyłającego zapytanie i używana przeglądarka;
 • dostawca usług dostępu do Internetu.

Dane te są pobierane i przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszej strony internetowej (nawiązania połączenia), zapewnienia trwałego bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz w celu technicznej administracji infrastrukturą sieci. Nie umożliwiają nam one identyfikacji użytkownika.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Uzasadnionym interesem jest tu umożliwienie Państwu korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji o uwzględnianiu interesów możecie Państwo uzyskać na zapytanie.

2. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej mają Państwo dostęp do bogatej oferty udokumentowanego know-how w zakresie techniki połączeń, udostępnionej do czytania i pobierania. Pobieranie tych informacji wymaga uprzedniej rejestracji. Podczas rejestracji na stronie internetowej pobieramy następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko
 • firma
 • adres e-mail
 • hasło
 • możliwość wyboru subskrypcji newslettera i preferowanego kraju newslettera

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą ich Państwo, nie będziemy mogli udostępnić Państwu określonych informacji. Dane te są pobierane w celu zapobiegania nadużyciom. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO. Dodatkowo podczas rejestracji mogą się Państwo zapisać na newsletter (patrz punkt IV.3.). Jeżeli rejestracja zostanie anulowana, dane osobowe z nią związane zostaną również usunięte lub zachowane w formie anonimowej.

3. Rejestracja do naszego newslettera

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, użyjemy Państwa adresu e-mail do regularnego przesyłania naszego newslettera oraz informowania od czasu do czasu o naszych ofertach i akcjach promocyjnych. Aby zapisać się na newsletter, wystarczy podać nazwisko, imię, kraj, e-mail oraz nazwę firmy. Podanie nazwy firmy jest wymagane w celu identyfikacji użytkownika jako klienta biznesowego. Opcjonalnie można podać zwrot grzecznościowy i/lub imię, abyśmy mogli zwracać się do Państwa osobiście w każdym newsletterze.

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak ich Państwo nie podadzą, nie będziemy mogli Państwu wysyłać newslettera lub ewentualnie będzie to możliwe w ograniczonym stopniu. Podstawę prawną przetwarzania danych w odniesieniu do ogólnego newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Uzasadnionym interesem jest tutaj konieczność przetwarzania danych do przesyłania newslettera zgodnie z preferencjami użytkownika. Więcej informacji o uwzględnianiu interesów mogą Państwo otrzymać na zapytanie. Podstawę prawną przetwarzania danych w odniesieniu do spersonalizowanego newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

Na końcu każdego newslettera znajduje się link, za pomocą którego mogą Państwo w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji. Z subskrypcji można również zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres marketing@bossard.com. Po rezygnacji z subskrypcji Państwa dane zostaną usunięte lub zachowane w formie anonimowej, o ile przechowywanie adresu e-mail nie jest konieczne w celu zapewnienia, że nie będą Państwo już otrzymywać newslettera.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego

Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularz kontaktowy, przez który mogą Państwo wysyłać do nas ogólne zapytania. Konieczne jest tutaj podanie właściwego adresu e-mail oraz: zwrotu grzecznościowego, nazwiska, imienia, kodu pocztowego, miejscowości i kraju. Podanie innych informacji jest opcjonalne.

Pobieranie tych danych ma na celu uzyskanie informacji, od kogo pochodzi zapytanie oraz umożliwienie udzielenia najlepszej i indywidualnej odpowiedzi w preferowany przez Państwa sposób (listownie, telefonicznie lub przez e-mail). Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą ich Państwo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub ewentualnie będzie to możliwe w ograniczonym stopniu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Uzasadnionym interesem jest tutaj konieczność przetwarzania danych osobowych, aby móc odpowiednio zareagować na zapytanie. Więcej informacji o uwzględnianiu interesów mogą Państwo otrzymać na zapytanie. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie 30 dni lub zachowane w formie anonimowej.

5. Web Analytics

Tworzymy raporty o aktywności na stronie internetowej za pomocą np. Google Analytics (wykorzystywanie plików cookie - patrz punkt VIII). Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Uzasadnionym interesem jest tutaj dążenie do poprawy funkcjonalności i optymalizacji naszej strony dla użytkowników. Więcej informacji o uwzględnianiu interesów mogą Państwo otrzymać na zapytanie.

Dane osobowe zostaną zachowane bezpośrednio w formie anonimowej, a zanonimizowane dane zostaną następnie usunięte po upływie 26 miesięcy.

Należy pamiętać, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innym celu wyłącznie gdy zostaniemy do tego zobowiązani ustawowo (np. przekazanie do sądu lub organom ścigania), jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie, bądź jeżeli przetwarzanie jest zgodne z prawem na mocy obowiązujących przepisów.

V. Odbiorcy i kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe przetwarzamy w działach, które muszą znać dane osobowe.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane wymienionym niżej odbiorcom i kategoriom odbiorców do określonych celów - szczegółowe informacje odnośnie odbiorców i kategorii odbiorców zamieściliśmy w załączniku o plikach cookie.

1. Prywatne podmioty trzecie – powiązane przedsiębiorstwa lub inne strony trzecie.

2. Osoby realizujące zlecenie – świadcząc nasze usługi korzystamy z pomocy różnych (technicznych) usługodawców (powiązane przedsiębiorstwa lub podmioty trzecie), realizujących zlecenia z uwzględnieniem obowiązującego prawa o ochronie danych. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim następuje w związku z powyższym wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych przez tych usługodawców w ramach naszego zlecenia i w oparciu o nasze wytyczne (tzw. „realizacja zlecenia” przez usługodawców - „osoby realizujące zlecenie”), o ile jest to wymagane do świadczenia naszych usług. Osoby realizujące zlecenie podlegają zobowiązaniom umownym w zakresie implementacji odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do ochrony danych osobowych oraz przetwarzają Państwa dane wyłącznie według naszych wytycznych.

3. Organy państwowe, sądy, doradcy zewnętrzni – o ile jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe są zasadniczo przetwarzane i wykorzystywane na terenie UE. Jeżeli w drodze wyjątku są one przekazywane i wykorzystywane poza granicami UE (np. przez usługodawców technicznych), odbywa się to zawsze z uwzględnieniem odpowiedniego prawa o ochronie danych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na naszej stronie internetowej nie stosujemy funkcji zautomatyzowanego podejmowania decyzji w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

VII. Prawa użytkownika

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody.

Ponadto mogą Państwo sprawdzać i zmieniać dane zapisane na swoim koncie klienta, logując się na naszej stronie przy użyciu danych do logowania. Dane te lub całe konto klienta można usunąć w każdej chwili. Odbywa się to poprzez wybranie odpowiedniej opcji na koncie klienta. Zwracamy uwagę, że w przypadku usunięcia Państwa danych skorzystanie z naszej oferty jest niemożliwe lub możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Na mocy odpowiednich przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE oraz odpowiednich krajowych ustaw o ochronie danych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do usunięcia / prawo do „bycia zapomnianym”;
 • prawo do przeniesienia danych;
 • prawo do sprzeciwu.

Proszę pamiętać, że wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone przez prawo krajowe. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw można znaleźć w załączniku Prawa użytkownika. Aby skorzystać z jednego z wyżej wymienionych praw lub w przypadku pytań dotyczących przysługujących Państwu praw, można się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w punkcie III.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

VIII. Pliki cookie i pokrewne technologie

1. Pliki cookie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki, tworzone automatycznie przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają na urządzeniach końcowych żadnych szkód, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania. W pliku cookie zapisywane są informacje, uzyskiwane dla naszej strony w związku z używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy w ten sposób bezpośrednie informacje o danych osobowych.

Zastosowanie plików cookie służy do optymalizacji naszej strony dla użytkowników. Stosujemy pliki cookie, aby rozpoznać, czy odwiedzali Państwo poszczególne podstrony naszej witryny lub zarejestrowali konto klienta. Ewentualnie mogą być rejestrowane wszelkie wpisy i ustawienia dokonywane podczas wizyty na stronie (np. język).

Ponadto stosujemy pliki cookie do statystycznej rejestracji naszej witryny oraz do celów analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa oraz wyświetlania informacji dopasowanych do Państwa zainteresowań. Te pliki cookie umożliwiają nam przy kolejnej wizycie na naszej stronie automatyczne rozpoznanie, że odwiedzali Państwo tę stronę już wcześniej. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zdefiniowanym czasie.

Większość przeglądarek akceptuje automatycznie pliki cookie. Przeglądarkę można jednak skonfigurować w taki sposób, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub wyświetlała się zawsze wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Dezaktywacja plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcji naszej strony internetowej.

Więcej szczegółów na temat rodzaju, nazw, typów, celu pobierania, okresu przechowywania plików cookie, itp. uzyskają Państwo w załączniku Informacja o plikach cookie.

 • Niezbędne pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w związku z niezbędnymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Uzasadnionym interesem jest tutaj możliwość oferowania lepszej funkcjonalności naszej strony internetowej. Więcej informacji o uwzględnianiu interesów mogą Państwo otrzymać na zapytanie.
 • Statystyczne pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze statystycznymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.
 • Marketingowe pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w związku z marketingowymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.
 • Niesklasyfikowane pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w związku z niesklasyfikowanymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.

2. Profilowanie

Możemy wykorzystywać pliki cookie oraz automatycznie pobierane informacje w celu (i) personalizacji naszej strony internetowej oraz usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jak np. zapisywanie Państwa danych, aby w przyszłości uniknąć konieczności ponownego wprowadzania danych podczas korzystania z naszej strony internetowej lub oferowanych na niej usług; (ii) zwiększenia efektywności naszej strony internetowej oraz monitorowania i analizowania usług oferowanych na naszej stronie oraz przez działalność marketingową podmiotów trzecich w oparciu o profilowanie; (iii) monitorowania łącznej liczby odwiedzających oraz odwiedzanych stron; (iv) śledzenia (profilowania) wpisów, dostarczania i statusu akcji reklamowych oferowanych przez naszą stronę lub innych działań oraz usług realizowanych przez naszą stronę. Technologia śledzenia (profilowanie) pomaga nam zarządzać funkcjonalnością strony internetowej oraz optymalizować stronę, (i) stwierdzić, czy w przeszłości został nawiązany kontakt pomiędzy komputerem użytkownika a naszą stroną oraz (ii) zidentyfikować ulubione obszary naszej strony internetowej.

3. Retargetowanie

Retargetowanie to metoda, która pozwala na ponowny kontakt z Państwem. Dzięki tej funkcji po odwiedzinach na naszej stronie internetowej podczas dalszego korzystania z Internetu będą się Państwu wyświetlać nasze reklamy. Umożliwiają to pliki cookie zapisane w przeglądarce użytkownika, w których zachowanie użytkownika podczas odwiedzin różnych stron internetowych jest rejestrowane i analizowane przez naszych partnerów retargetingowych jak Google AdWords. W ten sposób partner retargetingowy może określić poprzednie odwiedziny użytkownika na stronie. Zgodnie z oświadczeniem, nasi partnerzy nie łączą danych zebranych w ramach retargetowania z danymi osobowymi, które mogą być ew. przechowywane przez naszych partnerów. Według informacji od naszych partnerów retargetingowych podczas retargetowania stosowana jest pseudonimizacja.

IX. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe, które są u nas przechowywane przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz przed dostępem nieupoważnionych podmiotów trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane przez rozwój techniczny.

Jeżeli zarejestrują się Państwo u nas jako klient, dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po wprowadzeniu indywidualnego hasła.

X. Zmiany Polityki prywatności

W związku z dalszym rozwojem strony internetowej lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej Polityki prywatności. Aktualną wersję Polityki prywatności można w każdej chwili wyświetlić i wydrukować na naszej stronie internetowej pod adresem www.bossard.com/pl/polityka-prywatnosci.