Obsah:

  • Mechanické vlastnosti a minimální hodnoty meze kluzu 0,2 % při zvýšených teplotách
  • Orientační hodnoty měrné hmotnosti a statického modulu pružnosti
  • Orientační hodnoty součinitele tepelné roztažnosti, tepelné vodivosti a tepelné kapacity
  • Tabulka materiálů pro teploty nad +300 °C
  • Tabulka materiálů pro nízké teploty od –200 °C do –10 °C
  • Párování materiálů šroubů a matic
  • Tažnost ocelí při nízkých teplotách
  • Mez kluzu a pevnost v tahu u ocelí při nízkých teplotách
  • Pružné prodloužení svorníků s redukovaným dříkem

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.