Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

I. Úvod

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny uživatele webových stránek www.bossard.com. Níže Vám vysvětlíme, jak osobní údaje v souvislosti s webovými stránkami zpracováváme. Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem například Vaše jméno, e-mailová adresa a Vaše adresa.

II. Správce

Správcem zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek www.bossard.com je společnost Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Švýcarsko („Bossard“, „my“ nebo „nás“).

III. Kontaktní údaje

Máte-li otázky v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, chcete-li si stěžovat na naše zpracování svých osobních údajů nebo uplatnit některé ze svých práv (viz bod VII.), kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:
Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Švýcarsko
E-mailová adresa: marketing@bossard.com

IV. Způsob zpracování a příslušný právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

1. Při návštěvě našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše servery dočasně každý přístup do protokolového souboru. Následující data lze přitom shromažďovat i bez Vašeho přispění a uchovávat z naší strany až do jejich automatického výmazu nejpozději za 30 dní:

 • IP adresa dotazujícího se počítače;
 • datum přístupu;
 • název a URL vyvolaného souboru;
 • webová stránka, z níž se přístup provádí (Referrer URL);
 • operační systém dotazujícího se počítače a použitý prohlížeč a
 • Access-Provider.

Shromažďování a zpracovávání těchto údajů se provádí za účelem umožnit používání našich webových stránek (vybudování spojení), zaručit trvale bezpečnost a stabilitu systému a realizovat technickou administraci a infrastrukturu sítě. Toto nám neumožňuje identifikovat Vás coby osobu.

Právní základ pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v umožnění používání webových stránek. Více informací o zvážení zájmu obdržíte na požádání.

2. Při registraci na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách máte k pročtení a ke stažení k dispozici rozsáhlý výběr zdokumentovaného know-how o spojovací technice. Stažení těchto informací vyžaduje předchozí registraci. V souvislosti s registrací na webových stránkách shromažďujeme následující údaje:

 • oslovení, jméno, příjmení
 • společnost
 • e-mailovou adresu
 • heslo
 • možnost výběru pro zasílání našeho newsletteru a požadovanou zemi

Uvedení těchto údajů je dobrovolné. Pokud však tyto údaje neuvedete, nebudou Vám příslušné informace poskytnuty. Shromažďování těchto údajů se provádí, aby se pokud možno zamezilo neoprávněnému užívání. Právní základ pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Navíc se můžete při registraci přihlásit k odběru newsletteru (viz bod IX.3.). Pokud svou registraci smažete, dojde také k výmazu nebo anonymizaci příslušných údajů.

3. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru

Pokud jste udělili výslovný souhlas, používáme Vaši e-mailovou adresu pro pravidelné zasílání našeho newsletteru a navíc k občasnému informování ohledně našich nabídek a akcí. Pro příjem newsletteru je dostačující uvedení Vašeho jména a příjmení, země, e-mailové adresy a Vaší firmy. Uvedení firmy je nutné pro Vaši identifikaci coby firemního zákazníka. Navíc si můžete dobrovolně vybrat oslovení a uvést své jméno, abychom Vás mohli v každém newsletteru oslovit přímo osobně.

Uvedení těchto údajů je dobrovolné. Pokud však tyto údaje neuvedete, nemůžeme Vám náš newsletter poskytnout nebo příp. poskytnout v celém rozsahu. Právní základ pro toto zpracování ohledně obecného newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v nutnosti zpracování Vašich údajů k tomu, abychom Vám zasílali newsletter dle Vašeho přání. Více informací o zvážení zájmu obdržíte na požádání. Právní základ pro toto zpracování ohledně personalizovaného newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Na konci každého newsletteru se nachází odkaz, prostřednictvím něhož můžete objednávku newsletteru kdykoliv zrušit. Objednávku newsletteru můžete kdykoliv zrušit také prostřednictvím e-mailu na adresu marketing@bossard.com. Po zrušení objednávky dojde k výmazu nebo anonymizaci Vašich údajů, pokud není uchování Vaší e-mailové adresy nadále nutné, aby se zajistilo, že už žádný další newsletter nedostanete.

4. Použití kontaktního formuláře

Obecné dotazy nám můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách. Přitom je bezpodmínečně nutné uvedení platné e-mailové adresy a Vašeho oslovení, jména, příjmení, poštovní směrovací číslo, Město a Země. Další údaje lze uvést dobrovolně.

Shromažďování těchto údajů probíhá, abychom se dozvěděli, od koho dotaz pochází, a abychom Vám jej mohli Vámi zvolenou cestou (poštou, telefonicky nebo e-mailem) co nejlépe a individuálně zodpovědět. Uvedení těchto údajů je dobrovolné. Pokud však tyto údaje neuvedete, nemůžeme Váš dotaz zodpovědět nebo příp. zodpovědět v celém rozsahu. Právní základ pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v nutnosti zpracování Vašich údajů k tomu, abychom mohli na Vaše dotazy odpovídajícím způsobem reagovat. Více informací o zvážení zájmu obdržíte na požádání. Po 30 dnech dojde k výmazu nebo anonymizaci osobních údajů.

5. Webové analýzy

O aktivitách na webových stránkách vyhotovujeme reporty, např. pomocí Google Analytics (o používání cookies viz bod VIII). Právní základ pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v možnosti zlepšovat funkčnost a uživatelský komfort našich webových stránek. Více informací o posuzování zájmu obdržíte na požádání.

Dochází k přímé anonymizaci osobních údajů a po 26 měsících k výmazu anonymizovaných údajů.
Pamatujte prosím na to, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné účely pouze v případě naší zákonné povinnosti (např. předání soudům nebo donucovacím orgánům), pokud jste s příslušným zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování v souladu s uplatňovaným právem.

V. Příjemci a kategorie příjemců

Vaše osobní údaje zpracovávají u nás osoby v odděleních, která musí osobní údaje znát.

Vaše osobní údaje můžeme pro příslušné účely předávat níže uvedeným příjemcům a kategoriím příjemců – bližší informace k níže uvedeným příjemcům a kategoriím příjemců naleznete v příloze Informace o cookie.

1. Soukromé třetí osoby – podniky ve skupině nebo jiné třetí strany.

2. Zpracovatel – Při poskytování našich služeb používáme různé (technické) poskytovatele služeb (podniky ve skupině nebo třetí osoby) k poskytování našich služeb s ohledem na uplatňované právo na ochranu osobních údajů. Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá v této souvislosti pouze za účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb z našeho pověření a na základě našich pokynů (tzv. „zpracování z pověření“, poskytovatel služeb „zpracovatel“), je-li to pro poskytování našich služeb zapotřebí. Zpracovatelé podléhají smluvním povinnostem ohledně implementace přiměřených technických a organizačních opatření na ochranu Vašich osobních údajů a Vaše údaje zpracovávají výhradně dle našich pokynů.

3. Veřejné subjekty, soudy, externí poradci – je-li to nutné nebo ze zákona povoleno.

Vaše osobní údaje se přitom zpracovávají a používají zásadně pouze v rámci EU. Pokud ve výjimečných případech probíhá předávání údajů v rámci EU a používání údajů mimo EU (např. u technických poskytovatelů služeb), děje se tak vždy za dodržení uplatňovaného práva na ochranu osobních údajů.

VI. Automatizované rozhodování

Neprovádíme žádné automatizované rozhodování v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek.

VII. Vaše práva

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Takovým odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Své údaje uložené v zákaznickém účtu si můžete navíc prohlížet a změnit po přihlášení na našich webových stránkách pomocí svých přihlašovacích údajů. Své údaje, příp. svůj celý uživatelský účet můžete kdykoliv vymazat. Tento krok můžete provést použitím příslušné možnosti ve svém uživatelském účtu. Chtěli bychom poukázat na to, že v případě výmazu Vašich údajů již není možné využívat naší nabídky nebo ji využívat v plném rozsahu.

Podle uplatňovaných předpisů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a uplatňovaných národních zákonů o ochraně osobních údajů Vám mohou případně náležet následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na výmaz / právo být zapomenut;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku.

Pamatujte prosím, že výše uvedená práva mohou být omezena národním právem. Další informace ohledně svých práv naleznete v příloze Vaše práva. Pro uplatnění některého ze svých výše uvedených práv nebo v případě otázek ohledně svých práv se na nás můžete kdykoliv obrátit za využití kontaktních údajů uvedených výše v bodě III.

Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Cookies a podobné technologie

1. Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Jedná se o malé soubory, která vytváří automaticky Váš prohlížeč a které se ukládají na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.), pokud navštívíte naše stránky. Cookies nezpůsobí na Vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. V souboru cookie se ukládají informace, které vyplynou pro naše stránky vždy v souvislosti se specificky použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom získali bezprostředně povědomí o Vašich osobních údajích.

Používání cookies slouží na jedné straně k tomu, abychom pro Vás vytvořili příjemnější uživatelský komfort našich webových stránek. Proto používáme cookies, abychom rozpoznali, že jste některé z našich webových stránek již navštívili, že jste se již přihlásili do svého uživatelského účtu. Za určitých okolností se shromažďují také případná zadání a nastavení během Vaší návštěvy (např. jazyk).

Na druhé straně používáme cookies pro statistickou evidenci používání našich webových stránek a jeho vyhodnocování pro účely optimalizace naší nabídky pro Váš a pro zobrazování informací upravených speciálně pro Vás. Tyto cookies umožňují při opětovné návštěvě našich stránek automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies se po vždy definované době automaticky vymažou.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Svůj prohlížeč si však můžete nakonfigurovat tak, aby se ve Vašem počítači žádné cookies neukládaly nebo aby se před založením nového souboru cookie zobrazilo vždy upozornění. Deaktivace cookies však může vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Další detaily o druhu, názvu, typu, účelu shromažďování, době uchovávání cookies atd. získáte v příloze Informace o cookie.

 • Nutné cookies. Právní základ pro zpracování osobních údajů v souvislosti s Nutnými cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v možnosti nabízet funkční webové stránky. Více informací o výše uvedeném zvážení zájmu obdržíte na požádání.
 • Statistické cookies. Právní základ pro zpracování osobních údajů v souvislosti se Statistickými cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Marketingové cookies. Právní základ pro zpracování osobních údajů v souvislosti s Marketingovými cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Neklasifikované cookies. Právní základ pro zpracování osobních údajů v souvislosti s Neklasifikovanými cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2. Profilování

Cookies a automaticky shromážděné informace můžeme používat k (i) personalizaci našich webových stránek nebo služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek, jako např. uchovávání Vašich údajů, abyste je nemuseli během Vašeho používání našich webových stránek nebo při dalším používání našich webových stránek a služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek znovu zadávat; (ii) sledování a analyzování efektivity našich webových stránek nebo služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek a marketingových aktivit třetích osob na základě profilování; (iii) sledování celkového počtu návštěvníků a navštívených stránek; a (iv) sledování Vašich zadání, podání a stavu u všech reklamních akcí nebo jiných aktivit nabízených prostřednictvím našich webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek (profilování). Trackingová technologie (profilování) nám také pomáhá při správě a zlepšování uživatelského komfortu našich webových stránek, (i) zjišťování, zda v minulosti existoval kontakt mezi Vaším počítačem a námi, a (ii) identifikování neoblíbenějších oblastí webových stránek.

3. Retargeting

U retargetingu se jedná o proces, pomocí něhož Vás chceme znovu oslovit. Prostřednictvím této aplikace se Vám mohou po Vaší návštěvě našich webových stránek při Vašem dalším používání internetu zobrazovat naše reklamní inzeráty. Dochází k tomu prostřednictvím cookies uložených ve Vašem prohlížeči, pomocí nichž naši retargetingoví partneři pomocí systému Google AdWords evidují a vyhodnocují Vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Retargetingoví partneři tak mohou zjistit Vaší předchozí návštěvu našich webových stránek. Ke slučování údajů shromážděných v rámci retargetingu s Vašimi osobními údaji, které příp. naši retargetingoví partneři ukládají, ze strany našich retargetingových partnerů dle jejich vlastního vyjádření nedochází. Především se dle našich retargetingových partnerů při retargetingu používá pseudonymizace.

IX. Zabezpečení údajů

Na ochranu Vašich, u nás uchovávaných osobních údajů proti manipulaci, částečné nebo celkové ztrátě a proti neoprávněnému přístupu třetích osob využíváme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření se dle technologického vývoje průběžně vylepšují.

Pokud se u nás zaregistrujete coby zákazník, je přístup k Vašemu uživatelskému účtu možný vždy pouze po zadání Vašeho osobního hesla.

X. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

V důsledku dalšího vývoje webových stránek nebo na základě zákonných, příp. úředních zadání může být nutné toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Příslušné aktuální Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete z webových stránek na adrese www.bossard.com/cs/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju kdykoliv stáhnout nebo vytisknout.

 

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.