Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 

I. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny uživatele webových stránek www.bossard.com. V následujícím textu vám vysvětlíme, jak shromažďujeme a jinak zpracováváme osobní údaje v souvislosti s webovou stránkou. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají nějaké identifikované nebo identifikovatelné osoby. To zahrnuje například vaše jméno, vaši e-mailovou adresu a vaši adresu. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s obsahem těchto ustanovení o ochraně osobních údajů a příslušných aplikovatelných předpisů o ochraně osobních údajů, zejména evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  

 

II. Správce

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním webových stráne www.bossard.com je společnost Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Švýcarsko („Bossard“, „my“ nebo „nás“).

 

III. Kontaktní údaje

Máte-li v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, chcete-li si stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv (viz bod VII.), kontaktujte nás prosím následovně:

Bossard AG, právní oddělení, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Švýcarsko
E-mailová adresa: group_dataprotection@bossard.com

 

IV. Druh a účel zpracování, jakož i příslušný právní základ a doba uchovávání

Zpracováváme osobní údaje, které dostáváme v rámci našeho obchodního vztahu se svými zákazníky a dalšími obchodními partnery od těchto a dalších zúčastněných osob nebo které shromažďujeme od jejich uživatelů při provozování našich webových stránek, aplikací a dalších aplikací. Vaše osobní údaje zpracováváme jednotlivě pro následující účely. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné účely pouze tehdy, pokud k tomu máme zákonnou povinnost (např. předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s příslušným zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování podle platných zákonů jinak zákonné.

Osobní údaje subjektů údajů zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení zamýšleného účelu a dále v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace. Přitom je možné, že osobní údaje jsou uchovávány po dobu, po kterou lze uplatnit nároky vůči naší společnosti nebo pokud to vyžadují oprávněné obchodní zájmy (např. pro účely důkazů a dokumentace). Jakmile již osobní údaje nebudou pro sledované účely vyžadovány, budou v maximální možné míře vymazány nebo anonymizovány. Podrobnější informace o tom, kdy budou shromážděné údaje vymazány, najdete dále v této části IV.

 

1. Při návštěvě našich webových stránek

Když navštívíte náš web, naše servery dočasně uloží každý přístup do souboru protokolu. Následující údaje lze zaznamenat bez jakékoli akce z vaší strany a uložit je, dokud nebudou automaticky vymazány nejpozději po 90 dnech:

 • IP adresa žádajícího počítače nebo WAF;
 • datum a čas přístupu;
 • rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT);
 • název a URL vyvolávaného souboru;
 • webová stránka, ze které se provádí přístup (URL referrer), případně s použitým hledaným výrazem;
 • operační systém poptávajícího počítače a používaných prohlížečů (typ, verze a jazyk);
 • použitý přenosový protokol (např. HTTP/1.1);
 • stavový kód (např. chybové hlášení);
 • případně vaše uživatelské jméno z registrace/autentizace; a
 • poskytovatel přístupu.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem umožnění používání našeho webu (navázání spojení), zajištění dlouhodobé bezpečnosti a stability systému a pro technickou správu síťové infrastruktury. To nám neumožňuje vyvodit z vás jako osoby žádné závěry.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v umožnění používání webových stránek. Další informace o zvážení zájmů jsou k dispozici na vyžádání.

 

2. Při stahování know-how

Na naší webové stránce je ke čtení a stahování k dispozici rozsáhlý výběr zdokumentovaného know-how o technologii připojení. Stahování těchto informací vyžaduje vyplnění formuláře. Přitom získáváme následující údaje:

 • jméno, příjmení
 • společnost
 • e-mailová adresa
 • heslo
 • pracovní pozice
 • telefon
 • země nebo region

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud však tyto informace neposkytnete, neposkytneme vám příslušné informace. Tyto údaje jsou shromažďovány, aby se co nejvíce zabránilo zneužití. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. b nařízení GDPR. Údaje po 30 dnech smažeme. Můžete se také zaregistrovat k odběru zpravodaje vyplněním formulářů (viz část IV.3.).

 

3. Při registraci k odběru našeho zpravodaje

Pokud jste dali výslovný souhlas, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho zpravodaje a také k tomu, abychom vás občas informovali o nabídkách a propagačních akcích. 

Pro cílenou komunikaci se zákazníky a potenciálními zákazníky využíváme systém Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing („Systém“) poskytovaný společností Microsoft (Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, Postfach 8058 Zürich; „Microsoft“). Zpracování údajů probíhá mimo Evropskou unii. 

Systém využíváme primárně k provádění marketingových kampaní, pro účely analýzy, k zasílání e-mailové komunikace (např. ve vztahu k poskytování souborů ke stažení), pro management akcí (např. management účastníků akce), pro vytváření úvodních stránek a kontaktních formulářů, stejně jako pro cílenou komunikaci se zákazníky a potenciálními zákazníky. 

Využití společnosti Microsoft a jejího Systému pro statistické průzkumy a analýzy, stejně jako k protokolování procesu registrace k e-mailové komunikaci, vychází z vašeho výslovného souhlasu s e-mailovou komunikací prostřednictvím Microsoft Dynamics 365 Marketing. Naším zájmem je využití uživatelsky přívětivého a bezpečného systému, který jak slouží zájmům našeho podnikání, tak splňuje očekávání uživatelů. 

Sledování e-mailů: Statistické průzkumy zahrnují rovněž určení, zda dojde k otevření zpravodaje, kdy k jeho otevření dojde, a na které odkazy bylo kliknuto. Tyto podrobnosti lze technicky přiřadit k jednotlivým příjemcům zpravodaje.

Dvojitá registrace a protokolování: Registrace k odběru našeho zpravodaje se provádí prostřednictvím takzvaného procesu Dvojité registrace. To znamená, že po registraci obdrží uživatelé e-mail s žádostí o její potvrzení. Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby se zabránilo komukoliv provést registraci se zneužitím e-mailové adresy jiné osoby. Registrace k odběru zpravodaje se protokolují za účelem prokázání souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje ukládání času registrace a potvrzení, stejně jako adresy IP. Do protokolu jsou zahrnuty rovněž změny údajů uživatele uložené poskytovatelem služeb odeslání.

Abyste dostávali zpravodaj a další marketingové aktivity, stačí uvést vaše oslovení, příjmení, jméno, zemi a e-mailovou adresu. Další marketingové aktivity mohou zahrnovat přenos a používání vašich kontaktních údajů sociálními sítěmi (např. LinkedIn, Facebook, Instagram), abychom vám mohli zasílat přizpůsobené informace (např. příspěvky obsahující zpravodaj). Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalšího zpracování a využití údajů příslušnými sociálními sítěmi, stejně jako o vašich právech ve vztahu k nim a nastaveních možností ochrany vašich osobních údajů najdete v informacích o ochraně údajů příslušných sítí sociálních médií.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud však tyto údaje neposkytnete, možná vám nebudeme schopni poskytnout náš informační bulletin, eventuálně ne v plném rozsahu. Právním základem tohoto zpracování s ohledem na obecný zpravodaj je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve skutečnosti, že zpracování vašich údajů je nezbytné k tomu, abychom vám mohli zasílat zpravodaj podle požadavků. Další informace o zvážení zájmů jsou k dispozici na vyžádání. Právním základem tohoto zpracování, pokud jde o personalizovaný zpravodaj, je čl.6 odst.1 písm. a nařízení GDPR.

Na konci každého zpravodaje je odkaz, pomocí kterého se můžete kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje, nebo svůj souhlas s dalšími marketingovými činnostmi můžete odvolat tak, že nás kontaktujete s využitím kontaktních údajů uvedených výše v části III. Po zrušení budou vaše údaje odstraněny nebo anonymizovány, pokud ovšem uložení vaší e-mailové adresy nadále není třeba pro zajištění, abyste již zpravodaj a další marketingové činnosti nedostávali.

Informace o ochraně údajů uživatelé najdou v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft na adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Další informace o používání souborů cookies v souvislosti se Systémem najdou uživatelé v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft na adrese: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies.

 

4. Při použití kontaktního formuláře

Obecné dotazy nám můžete zasílat pomocí kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách. Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu a také vaše oslovení, příjmení a jméno, vaše PSČ, město a zemi a také vaši zprávu. Tyto údaje jsou shromažďovány, abychom věděli, od koho žádost přišla, a abychom na ni mohli odpovědět tím nejlepším možným a individuálním způsobem tak, jak chcete (poštou, telefonem nebo e-mailem). Další informace lze poskytnout dobrovolně.

Pokud však tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni odpovědět na váš požadavek nebo nebudeme schopni odpovědět na něj v plném rozsahu. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve skutečnosti, že zpracování osobních údajů je nezbytné, aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na dotazy. Další informace o zvážení zájmů jsou k dispozici na vyžádání. Po skončení příslušné konverzace s vámi budou data smazána. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností odvodit, že dotyčná záležitost byla přesvědčivě objasněna.

 

5. Při používání e-shopu

a) Zákaznický účet

Aby bylo možné zadávat objednávky prostřednictvím e-shopu, musíte si zřídit zákaznický účet chráněný heslem. Obsahuje přehled objednávek a aktivních procesů objednávek. Pokud opustíte e-shop jako zákazník, budete automaticky odhlášeni. Chcete-li založit zákaznický účet, musíte uvést platnou e-mailovou adresu, telefonní číslo, název vaší společnosti a také své příjmení a jméno a fakturační a dodací adresu. Další informace lze poskytnout dobrovolně. Údaje ve svém zákaznickém účtu můžete kdykoli zobrazit, přidat do svého zákaznického účtu nové doručovací adresy a změnit své vlastní přihlašovací údaje (jméno, příjmení, e-mail a heslo). Pokud aktualizujete informace, uchováme v paměti kopii vašich původních informací, abychom mohli vyjasnit jakékoli otázky mezi vámi a námi.

Údaje, které jsou nezbytné pro doručení nebo zpracování objednávky, jsou předávány třetím poskytovatelům služeb. Vaše data budou použita pouze po dobu nezbytnou pro existující vztah se zákazníkem. Bez ohledu na to jsme z důvodu požadavků obchodního a daňového práva povinni ukládat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let.

Svůj zákaznický účet můžete kdykoli smazat poté, co jste nás informovali, jakmile již nebudou otevřeny žádné objednávky.

Nepřejímáme žádnou odpovědnost za zneužití hesel, pokud jsme si toto sami nezpůsobili.

 

b) Objednávka bez zákaznického účtu

Zákazníci ve Švýcarsku si nemusí pro objednávky prostřednictvím e-shopu nutně zřizovat zákaznický účet a mohou objednávat jako hosté. Je nutné uvést vaše příjmení a jméno, e-mailovou adresu, fakturační a dodací adresu, údaje o kreditní kartě a odkaz na objednávku zákazníka. Další informace lze poskytnout dobrovolně.

Údaje, které jsou nezbytné pro doručení nebo zpracování objednávky, jsou předávány třetím poskytovatelům služeb. Vaše data budou použita pouze po dobu nezbytnou pro existující vztah se zákazníkem. Bez ohledu na to jsme z důvodu požadavků obchodního a daňového práva povinni ukládat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let.

 

c) Kontrola bonity

Abychom zaručili vaši bezpečnost a bezpečnost provozovatele, můžeme před odesláním přihlášení k zákaznickému účtu nebo před dokončením objednávky provést kontrolu bonity. Kromě kontroly předchozích transakcí a jakýchkoli změn vašich osobních údajů používáme také poskytovatele služeb třetích stran.

 

6. Při používání aplikace Bossard Scan k užívání e-shopu

Určité informace se již automaticky používají, jakmile použijete aplikaci Bossard Scan. Níže pro vás uvádíme, jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

 

a) Informace, které se shromažďují během stahování

Při stahování aplikace se do vybraného obchodu s aplikacemi přenesou určité požadované informace (např. Google Play nebo Apple App Store), zejména je přitom možné zpracovávat uživatelské jméno, e-mailovou adresu, číslo zákazníka vašeho účtu, čas stažení, platební údaje, jakož i individuální kód zařízení. Tato data jsou zpracovávána výhradně příslušným obchodem s aplikacemi a jsou mimo naši sféru vlivu.

 

b) Informace, které se shromažďují automaticky

V rámci vašeho užívání aplikace automaticky shromažďujeme určitá data, která jsou nutná pro používání aplikace Bossard Scan. Patří k nim: Verze vašeho operačního systému, doba přístupu.

Tyto údaje se k nám automaticky přenášejí a ukládají po dobu 90 dnů, (1) abychom vám poskytli službu a související funkce; (2) vylepšení funkcí a funkcí aplikace Bossard Scan a (3) prevence a vyloučení zneužití a chybných funkcí. Toto zpracování údajů je odůvodněno skutečností, že (1) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi jako subjektem údajů a námi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR k používání aplikace Bossard Scan, nebo (2) máme oprávněný zájem zajistit funkčnost a bezchybný provoz aplikace Bossard Scan a být schopni nabídnout službu, která je v souladu s trhem a zájmy, aniž by zde převažovaly vaše zájmy a práva ohledně ochrany vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

 

c) Použití aplikace Bossard Scan

V rámci aplikace Bossard Scan můžete zadávat, spravovat a upravovat různé informace, úkoly a aktivity. Pomocí aplikace Bossard Scan můžete vytvořit seznam objednávek (naskenováním čárového kódu nebo ručně zadáním čísla výrobku). Seznam objednávek bude odeslán do e-shopu poté, co se úspěšně přihlásíte ke svému zákaznickému účtu.

Aplikace Bossard Scan také vyžaduje následující oprávnění:

 • Přístup na internet: To je nutné pro přihlášení k zákaznickému účtu Bossard a pro provedení objednávky.
 • Přístup k fotoaparátu: To je nutné, aby bylo možné naskenovat čárový kód, aby bylo možné přidat příslušný výrobek do seznamu objednávek.

Zpracování a použití údajů o používání probíhá za účelem poskytování služby. Toto zpracování údajů je odůvodněno skutečností, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o používání aplikace Bossard Scan mezi vámi jako subjektem údajů a námi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

 

7. Při používání Real Time Manufacturing Services (RMS)

Abyste mohli používat Real Time Manufacturing Services (RMS) prostřednictvím našich webových stránek, musíte si založit zákaznický účet. V průběhu nastavování zákaznického účtu shromažďujeme následující údaje:

 • oslovení
 • křestní jméno a příjmení
 • společnost
 • adresa
 • země
 • e-mailová adresa
 • uživatelské jméno
 • telefonní číslo
 • role uživatele
Máte rovněž možnost použít funkci chatu. Historie chatu je přiřazena k vašemu registrovanému zákaznickému účtu.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud však tyto informace neposkytnete, nebudete moci RMS používat. Zpracování údajů je odůvodněno skutečností, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o užívání RMS mezi vámi jako subjektem údajů a námi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Údaje, které jsou nezbytné pro doručení nebo zpracování objednávky, jsou předávány třetím poskytovatelům služeb. Vaše data budou použita pouze po dobu nezbytnou pro existující vztah se zákazníkem. Bez ohledu na to jsme z důvodu požadavků obchodního a daňového práva povinni ukládat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let.

Svůj zákaznický účet můžete kdykoli smazat poté, co jste nás informovali, jakmile již nebudou otevřeny žádné objednávky.

 

8. Registrace dodavatele a používání portálu dodavatele

Chcete-li se spojit se společností Bossard a zaregistrovat se jako potenciální dodavatel, budete provedeni registračním procesem. Shromažďují se následující údaje:

 • funkce,
 • jméno a příjmení,
 • obchodní firma společnosti,
 • adresa společnosti,
 • země,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • podrobnosti o produktu,
 • další podrobnosti o společnosti.

V případě zájmu ze strany společnosti Bossard bude dodavatel vyzván, aby absolvoval náborový proces dodavatele, poskytl podrobnější údaje o společnosti a získal přístup k portálu pro dodavatele.

Pro přístup k náborovému procesu a portálu dodavatele je třeba založit heslem chráněný účet dodavatele s platnou e-mailovou adresou, telefonním číslem, jménem a příjmením kontaktní osoby a obchodní firmou vaší společnosti. Náborový proces vás provede různými záložkami, na kterých jsou požadovány další údaje o společnosti a produktu, aby bylo možné zaznamenat příslušné obchodní údaje a dokumenty (např. Představení společnosti nebo firemní certifikáty). Po dokončení náboru získá uživatel přístup do hlavní části portálu dodavatele, kde bude mít přístup ke svým údajům a dokumentům a jejich správě.

Údaje poskytované během procesu registrace a náboru, jakož i prostřednictvím přístupu na hlavní portál, budou uloženy ve společnosti Bossard a používány pro spolupráci mezi dodavatelem a společností Bossard. 

Některé údaje a pole jsou povinné, jiné pak dobrovolné. Pokud povinné údaje neuvedete, nebudete se moci zaregistrovat a připojit k portálu dodavatele. Čím více podrobností a údajů poskytnete, tím vyšší je šance na dlouhodobou spolupráci. Zpracování údajů je odůvodněno skutečností, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o používání portálu dodavatele mezi vámi jako subjektem údajů a námi podle čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR.

Údaje, které jsou nezbytné pro zpracování dodávky nebo objednávky, jsou předávány nezávislým poskytovatelům služeb. Vaše údaje budou používány pouze po dobu nezbytnou pro stávající vztah se zákazníkem. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, v souladu s obchodními a daňovými právními předpisy jsme povinni uchovávat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let.

Pokud neexistují žádné nevyřízené objednávky, můžete svůj účet kdykoliv zrušit tím, že nám zašlete příslušné oznámení.

 

9. V případě využití ELAM Solutions

Pro účely využití platformy ELAM Solutions prostřednictvím našich webových stránek si musíte založit zákaznický účet. V průběhu nastavení zákaznického účtu budou shromažďovány následující údaje:

 • uživatelské jméno,
 • e-mailová adresa.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud nicméně tyto údaje neposkytnete, nebudete moci platformu ELAM Solutions využívat. Zpracování údajů je odůvodněno skutečností, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o použití platformy ELAM Solutions mezi vámi, jako subjektem údajů, a poskytovatelem softwaru, společností Armbruster Engineering GmbH & Co. KG, Neidenburger Strasse 28, 28207 Bremen, Německo, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR.

Tyto údaje, nezbytné pro zpracování dodávky nebo objednávky, jsou přenášeny společnosti Armbruster Engineering GmbH & Co. KG. Vaše údaje budou využívány výhradně po dobu nezbytnou pro existující vztah se zákazníkem. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, společnost Armbruster Engineering GmbH & Co. KG  je v souladu s obchodními a daňovými zákony povinna uchovávat vaši e-mailovou adresu, údaje o platbě a objednávce po určitou dobu dle platných právních předpisů.

Pokud na vyřízení nečeká žádná objednávka, máte možnost svůj zákaznický účet kdykoliv odstranit zasláním oznámení společnosti Armbruster Engineering GmbH & Co. KG.

 
 

V. Přenos dat a předávání údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje budou zpracovávány lidmi v odděleních, kteří musí znát osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme pro příslušné účely předat příjemcům a kategoriím příjemců uvedeným níže - více informací o příjemcích a kategoriích příjemců uvedených níže naleznete v nastavení cookies.

1. Soukromé třetí strany - přidružené společnosti nebo jiné třetí strany (naši obchodní partneři, včetně prodejců, dodavatelů, subdodavatelů a zákazníků).

2. Zpracovatelé - Při poskytování našich služeb používáme různé (technické) poskytovatele služeb (přidružené společnosti nebo třetí strany) k poskytování našich služeb v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. V této souvislosti jsou osobní údaje předávány třetím stranám pouze za účelem zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb naším jménem a na základě našich pokynů (tzv. „Zpracování“, poskytovatel služeb „zpracovatel“), pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb. Na zpracovatele se vztahují smluvní závazky k zavedení přiměřených technických a organizačních opatření na ochranu vašich osobních údajů a ke zpracovávání vašich osobních údaje výhradně v souladu s našimi pokyny.

3. Vládní agentury, soudy, externí konzultanti - pokud to vyžaduje nebo umožňuje zákon.

Někteří z výše uvedených příjemců jsou v tuzemsku, ale mohou se nacházet i v zahraničí. Pokud údaje předáváme do nějaké země mimo Evropský hospodářský prostor, pro kterou neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské unie (např. poskytovatelům technických služeb), zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany prostřednictvím smluvních záruk. Pro další informace o příslušných zárukách nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části III výše.

 

VI. Automatizované rozhodování

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek neprovádíme žádné automatizované rozhodování.

 

VII. Vaše práva

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Takové zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Můžete také zobrazit a změnit své údaje uložené v zákaznickém účtu po přihlášení na naše webové stránky, a to pomocí svých přihlašovacích údajů. Po oznámení můžete kdykoli odstranit svá data nebo svůj celý zákaznický účet. Chtěli bychom upozornit, že pokud budou vaše údaje smazány, již není vůbec možné nebo již není možné plně využít naši nabídku.

Podle příslušných ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a příslušných národních zákonů o ochraně osobních údajů vám mohou popřípadě příslušet následující práva:

Podle platného práva o ochraně osobních údajů můžete mít popřípadě právo na (i) informace, (ii) opravu, (iii) výmaz, (iv) omezení zpracování, (v) přenositelnost údajů a/nebo (vi) námitku proti zpracování. Výše uvedená práva mohou být omezena národními právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte, jak je popsáno v části III.

Podrobně:

i) Právo na informace: Můžete mít právo požadovat od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě právo na informace o těchto osobních údajích. Právo na informace zahrnuje mimo jiné účely zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje sdělovány. Můžete mít kromě toho také právo obdržet kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Toto právo však není neomezené, protože práva jiných lidí mohou omezit vaše právo obdržet kopii.

ii) Právo na opravu: Můžete mít právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

(iii) Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých podmínek máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje vymazat.

(iv) Právo na omezení zpracování: Za určitých podmínek máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budeme relevantní údaje označovat a zpracovávat pouze pro určité účely.

v) Právo na přenositelnost údajů: Za určitých podmínek máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci bez překážky z naší strany.

(vi) Právo vznést námitku podle článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. e (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a f (zpracování údajů na základě oprávněných zájmů) nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem provozování adresných reklamních zásilek, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud souvisí s takovými adresnými reklamními zásilkami.


Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená práva mohou být omezena národními právními předpisy. Za účelem uplatnění některého z výše uvedených práv nebo pokud máte nějaké dotazy týkající se vašich práv, nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části III.

Kromě toho máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů.


VIII. Soubory cookie a podobné technologie v souvislosti s používáním našich webových stránek

1. Soubory cookie

Na svých webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytváří a které se ukládají do vašeho zařízení (laptop, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naši webovou stránku. Soubory cookie nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný malware. Informace se ukládají do souboru cookie, což má za následek spojení s konkrétním zařízením použitým pro naši webovou stránku. To však neznamená, že máme bezprostřední znalosti osobních údajů.

Používání cookies slouží na jedné straně k tomu, aby naše webové stránky byly pro vás uživatelsky přívětivější. Cookies používáme k rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé webové stránky na našem webu a že jste se již přihlásili ke svému zákaznickému účtu. Za určitých okolností budou během vaší návštěvy zaznamenány všechny položky a nastavení (např. jazyk).

Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky a k zobrazení informací, které jsou vám speciálně přizpůsobeny. Když znovu navštívíte náš web, tyto soubory cookie umožňují automaticky rozpoznat, že jste nás již navštívili. Tyto soubory cookie jsou po definované době automaticky odstraněny.

Podle platných zákonů můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz našeho webu. U všech ostatních typů souborů cookie vyžadujeme váš souhlas. Tento web používá různé typy cookies. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby ve vašem počítači nebyly uloženy žádné soubory cookie nebo aby v něm byly uloženy pouze určité soubory cookie. Deaktivace cookies však může znamenat, že nemůžete využívat všechny funkce našeho webu.

Další podrobnosti o typu, názvu, typu, účelu shromažďování, době uložení cookies atd. naleznete v nastavení cookies.

 • Nezbytné cookies. Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s nezbytnými cookies je čl. 6 odst.1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v tom, že můžeme nabídnout funkčnost webových stránek. Další informace o výše uvedeném vyvážení zájmů jsou k dispozici na vyžádání.
 • Statistické soubory cookie. Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti se statistickými soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.
 • Marketingové cookies. Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingovými cookies je čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.
 • Nezařazené soubory cookie. Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s nezařazenými soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

 

2. Profilování

Můžeme používat soubory cookie a automaticky shromažďované informace k (i) personalizaci našich webových stránek a služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek, jako je ukládání vašich údajů, abyste je nemuseli používat při používání našich webových stránek nebo při příštím používání našich webových stránek webové stránky a služby opětovného vstupu nabízené prostřednictvím našich webových stránek; (ii) sledovat a analyzovat účinnost našich webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek a marketingových aktivit třetích stran na základě profilování; (iii) sledovat celkový počet návštěvníků a navštívených stránek; a (iv) sledovat vaše vstupy, podání a stav všech propagačních akcí nebo jiných aktivit nabízených prostřednictvím našich webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek (profilování). Technologie sledování (profilování) nám také pomáhá spravovat a zlepšovat použitelnost webových stránek, (i) abychom zjistili, zda v minulosti došlo k nějakému kontaktu mezi vaším počítačem a námi, a (ii) abychom identifikovali nejoblíbenější oblasti webu.

 

3. Retargeting

Retargeting je proces, kterým bychom vás rádi znovu oslovili. Tato aplikace vám umožňuje zobrazit naše reklamy, když po návštěvě našich webových stránek budete i nadále používat internet. To se provádí pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, které se používají k zaznamenávání a vyhodnocování vašeho chování při používání, když navštívíte různé webové stránky prostřednictvím našich partnerů Google Ads pro opětovné cílení. Tímto způsobem mohou retargetingoví partneři určit vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Podle našich vlastních prohlášení naši partneři pro retargeting nekombinují údaje shromážděné v rámci retargetingu s vašimi osobními údaji, které mohou být uloženy našimi partnery pro retargeting. Zejména podle našich partnerů pro retargeting se pro retargeting používá pseudonymizace.

 

4. Analytics a Tracking

a) Google Analytics

Abychom naše webové stránky navrhli podle potřeb a neustále je optimalizovali, vytváříme pomocí Google Analytics zprávy o aktivitách na webu. V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily použití a používají se malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači („cookies“, pro použití cookies viz část VIII. 1). Informace generované soubory cookie o používání této webové stránky se přenášejí na server poskytovatele těchto služeb, tam se ukládají a zpracovávají pro nás. Ve výsledku tak dle okolností zpracováváme následující informace:

 • Navigační cesta zvolená návštěvníkem na webu
 • Délka pobytu na webové stránce nebo podstránce
 • Podstránka, na které je webová stránka opuštěna
 • Země, region nebo město, odkud je přístup proveden
 • Koncové zařízení (typ, verze, barevná hloubka, rozlišení, šířka a výška okna prohlížeče)
 • Vracející se nebo nový návštěvník

Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a designu této webové stránky podle potřeb.

Google Analytics je poskytována společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před přenosem údajů poskytovateli je IP adresa zkrácena aktivací anonymizace IP („anonymizeIP“) na této webové stránce v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. V těchto případech využíváme smluvní záruky, abychom zajistili, že Google bude udržovat odpovídající úroveň ochrany údajů. Podle Google nebude za žádných okolností IP adresa spojena s jinými údaji týkajícími se uživatele.

To nám umožňuje měřit a hodnotit používání webových stránek (neosobní). K tomuto účelu se také používají trvalé soubory cookie, které poskytovatel služeb nastavuje (pro používání souborů cookie viz část VIII. 1). Právním základem pro zpracování je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Další informace o použité webové analytické službě naleznete na webových stránkách Google: https://policies.google.com/privacy

Pokyny, jak můžete kromě odvolání souhlasu zabránit zpracování vašich údajů webovou analytickou službou, naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

b) Hotjar

Na našich webových stránkách používáme sledovací nástroj Hotjar Ltd. (St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta). Pomocí Hotjar lze zaznamenávat kliknutí myší, pohyby myši a posouvání i položky z klávesnice. Zpracování těchto údajů slouží k neustálému zlepšování a rozšiřování našich webových stránek.

Hotjar používá ke shromažďování a přenosu vašich údajů sledovací kód. Pokud jste udělili souhlas, sledovací kód Hotjar shromažďuje data na základě vaší aktivity a ukládá je na serverech Hotjar v Irsku. Kromě toho v tomto případě shromažďují údaje také soubory cookie umístěné na vašem počítači nebo zařízení prostřednictvím webové stránky. Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Možnost, jak můžete kromě odvolání souhlasu zabránit zpracování vašich údajů službou webové analýzy, naleznete zde: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností Hotjar najdete v jejich prohlášení o ochraně údajů: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

 

c) Firebase Analytics

Pomocí Firebase Analytics navrhujeme a optimalizujeme použití aplikace Bossard Scan podle potřeby. Uživatelská data jsou anonymizována a přenášena do Google Firebase v USA (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). V našem zastoupení Google Firebase vyhodnocuje data ke způsobu, jakým aplikaci používáte, protože tato data jsou nezbytná pro to, abychom mohli zaručit a dále zlepšit stabilitu a zabezpečení aplikace Bossard Scan. Takto shromážděná data nejsou sloučena s vašimi dalšími informacemi o zákaznících, ale jsou zahrnuta v anonymních statistikách. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Další informace o službě webové analýzy použité na webu Google Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Pokyny, jak můžete kromě odvolání svého souhlasu zabránit zpracování vašich údajů službou webové analýzy, naleznete zde: https://firebase.google.com/docs/analytics/configure-data-collection

 

5. Doplňky sociálních médií

Na našem webu používáme doplňky ze sociálních sítí. Můžete je kdykoli vidět (obvykle prostřednictvím odpovídajících symbolů). Tyto prvky jsme nakonfigurovali tak, aby byly ve výchozím nastavení deaktivovány. Přímé připojení k serverům příslušné sociální sítě se vytvoří pouze aktivací kliknutím a tím udělením souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR) se sdělováním údajů. Obsah příslušného pluginu je poté přenesen přímo do vašeho prohlížeče přidruženým poskytovatelem a je integrován do stránky.

Pokud kliknete na příslušné symboly sociálních sítí, budete propojeni s příslušnou sociální sítí za účelem uplatnění vybrané funkce, např. sdílení obsahu na Facebooku nebo tweetování na Twitteru. Chcete-li to však provést, musíte se přihlásit ke svému uživatelskému účtu nebo musíte již být přihlášeni. Pokud vyberete jednu z poskytovaných funkcí a kliknete na symbol příslušné sociální sítě, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem příslušné sociální sítě. To informuje síť, že jste navštívili naši webovou stránku s vaší IP adresou a vyvolali odkaz. Pokud vyvoláte odkaz na sociální síť, když jste přihlášeni ke svému účtu v příslušné sociální síti, lze obsah našeho webu propojit s vaším profilem na sociální síti. To znamená, že sociální síť může přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud tomu chcete zabránit, měli byste se odhlásit dříve, než kliknete na příslušné odkazy. K přiřazení dojde v každém případě, pokud se po kliknutí na odkaz přihlásíte k příslušné síti.

Poskytujeme vám k dispozici sociální pluginy z následujících sociálních sítí:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • LINE Corporation, Attn: Privacy Policy, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-5 Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japonsko; Pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru: LINE Corporation, Attn: Data Protection Officer,, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan or PLANIT//LEGAL, Attn: LINE Corporation EU Representative, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg, Německo
 • WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • LinkedIn: Pro uživatele v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Irsko; pro ostatní uživatele: LinkedIn Corporation, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Kakao Corp., 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63309, Korea
 • WeChat: Tencent International Service Europe B.V., Attn: Data Protection Officer, Legal Department, 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, Netherlands, or via email at dataprotection@wechat.com
 • XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Německo
 • Twitter, Inc., 1355, Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube LLC, Privacy Matters c/o Google Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a využívání údajů příslušnou sociální sítí, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí.

 

6. Další technologie

a) AddToAny

Nabízíme vám možnost sdílet obsah na sociálních sítích prostřednictvím služby AddToAny (AddToAny LLC, San Francisco, CA, USA). Údaje jsou zpracovávány pouze v případě, že si tyto služby vyvoláte sami. Vzhledem k tomu, že tyto služby můžete používat pouze tehdy, pokud tam máte uživatelský účet a pokud se přihlásíte pomocí svých přístupových údajů, nebudeme od tohoto okamžiku již odpovědní, protože vytváření uživatelských účtů, tj. členství v sociální síti, vyžaduje váš souhlas. Podle jejich zásad ochrany osobních údajů AddToAny neukládá žádné osobní údaje. Také nepřijímáme žádná data z AddToAny, ani data, která vyplývají z použití tlačítek sdílení. AddToAny poskytuje možnost odhlášení pro velký počet reklamních sítí. Můžete se odhlásit přímo pomocí tohoto odkazu: https://optout.networkadvertising.org

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je náš oprávněný zájem na ekonomickém fungování naší online nabídky (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR).

Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností AddToAny naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.addtoany.com/privacy

 

b) Intercom

Pro komunikaci a interakci s našimi uživateli používáme chatovací řešení od společnosti Intercom (Intercom Inc., 55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA). Jste odpovědní za zprávy nebo obsah, který nám předáváte prostřednictvím funkce chatu. Doporučujeme nepoužívat funkci chatu k přenosu citlivých informací. Shromažďují se pouze osobní údaje, které nám dobrovolně předáte v chatu. Je tedy jen na vás, jaké informace nám předáte. Abychom mohli odpovědět na vaše chatové otázky, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli další informace, např. svou e-mailovou adresu, své telefonní číslo atd. Budeme od vás shromažďovat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k zodpovězení vašich dotazů nebo k poskytování služeb, které požadujete.

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zpracování vaší žádosti o chat nebo sdělení (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR).

Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností Intercom najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů: https://www.intercom.com/legal/privacyc) Ostatní

Na našich webových stránkách používáme následující doplňkové technologie:

V našem e-shopu používáme platební systém SaferPay. Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností SaferPay naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů SIX Payment Services: https://www.six-group.com/de/services/legal/privacy-statement.html

Další informace o této a dalších technologiích naleznete také v nastavení souborů cookie.

 

IX. Bezpečnost dat

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů, které uchováváme, před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Pokud se u nás zaregistrujete jako zákazník, budete mít přístup ke svému zákaznickému účtu až po zadání svého osobního hesla.

 

X. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Z důvodu dalšího vývoje webových stránek nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vyvolat na webových stránkách https://www.bossard.com/cz-cs/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/  a vytisknout si je.