Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Denmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Please start typing to get suggestions.

Website results

Suggestions are being loaded.


Product suggestions

Suggestions are being loaded.


Privacybeleid

I. Inleiding

Dit privacybeleid geldt voor alle gebruikers van de website www.bossard.com. Hieronder leggen we uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en anderszins verwerken in verband met de website. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat uw naam, uw e-mailadres en uw adres. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

II. Verantwoordelijke persoon

Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Zwitserland ("Bossard" "wij" of "ons") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website www.bossard.com.

 

III. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen (zie sectie VII.), kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Bossard AG, Juridsch afdeling, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, ZwitserlandE-mailadres: group_dataprotection@bossard.com


VI. Aard en doel van de verwerking en respectieve rechtsgrondslag en opslagduur

Wij verwerken persoonsgegevens die wij ontvangen van onze klanten en andere zakelijke partners in het kader van onze zakelijke relatie met hen en andere personen die daarbij betrokken zijn, of die wij verzamelen van hun gebruikers bij de exploitatie van onze website, apps en andere toepassingen. Specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens alleen voor andere doeleinden verwerken als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. overdracht aan rechtbanken of wetshandhavingsinstanties), als u toestemming hebt gegeven voor de betreffende verwerking of als de verwerking anderszins rechtmatig is onder de toepasselijke wetgeving. We slaan persoonsgegevens op zolang dat nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen en in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. We verwerken en bewaren persoonlijke gegevens van betrokkenen alleen zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken en verder in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In deze context is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd waarin claims tegen ons bedrijf kunnen worden ingediend of legitieme zakelijke belangen dit vereisen (bijv. voor bewijs en documentatiedoeleinden). Zodra de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden, worden ze voor zover mogelijk verwijderd of geanonimiseerd. Meer gedetailleerde informatie over wanneer de verzamelde gegevens worden verwijderd, vindt u onder IV.

 

1. Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers elke toegang tijdelijk op in een logbestand. De volgende gegevens kunnen zonder uw hulp worden verzameld en worden door ons opgeslagen totdat ze na maximaal 90 dagen automatisch worden verwijderd: 

 • IP-adres van de aanvragende computer of WAF; 
 • Datum en tijd van toegang; 
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); 
 • Naam en URL van het geraadpleegde bestand; 
 • Website vanwaar de toegang plaatsvond (referrer URL); indien van toepassing met het gebruikte zoekwoord; 
 • Besturingssysteem van de aanvragende computer en de gebruikte browser (type, versie en taal); 
 • Gebruikt overdrachtsprotocol (bijv. HTTP/1.1);
 • Statuscode (bijv. foutmelding);
 • Indien van toepassing, uw gebruikersnaam uit een registratie/authenticatie; en 
 • Toegangsaanbieder

Toegangsprovider. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens gebeurt om het gebruik van onze website mogelijk te maken (verbinding maken), de veiligheid en stabiliteit van het systeem permanent te garanderen en voor het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur. We kunnen daarom geen conclusies trekken over u als persoon. 

Artikel 6 (1) lit. f GDPR is de rechtsgrondslag voor deze verwerking. Het gerechtvaardigd belang is om het gebruik van de website mogelijk te maken. Meer informatie over de belangenafweging kun je op verzoek ontvangen. 

 

2. Bij het downloaden van know-how

Een uitgebreide selectie van gedocumenteerde expertise over bevestigingstechnologie is beschikbaar om te lezen en te downloaden op onze website. U moet zich registreren voordat u deze informatie kunt downloaden. We verzamelen de volgende gegevens als onderdeel van de registratie op de website: 

 • Voornaam, achternaam
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Functie

Kiezen om u te abonneren op onze nieuwsbrief en het gewenste land van de nieuwsbrief. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet opgeeft, zullen wij u de betreffende informatie niet verstrekken. Deze gegevens worden verzameld om oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Artikel 6 (1) lit. b GDPR is de rechtsgrondslag voor deze verwerking. De gegevens worden na 30 dagen door ons verwijderd. Daarnaast kunt u zich tijdens de registratie aanmelden voor de nieuwsbrief (zie sectie IV.3.). 

 

3. Bij inschrijving op onze nieuwsbrief

Als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen en u van tijd tot tijd op de hoogte te houden van aanbiedingen en promoties. 

Wij gebruiken het Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing ("Systeem") van Microsoft (Microsoft Schweiz GmbH The Circle 02 Postfach 8058 Zürich; "Microsoft") voor gerichte communicatie met klanten en potentiële klanten. De gegevensverwerking vindt plaats binnen de Europese Unie.

We gebruiken het Systeem voornamelijk voor het uitvoeren van marketingcampagnes, voor analysedoeleinden, voor het verzenden van e-mailberichten (bijv. in verband met het aanbieden van downloads), voor evenementbeheer (bijv. het beheren van deelnemers aan evenementen), voor het maken van landingspagina's en contactformulieren en voor gerichte communicatie met klanten en potentiële klanten.

Het gebruik van Microsoft en haar systeem voor statistische onderzoeken en analyses, evenals het vastleggen van het registratieproces voor e-mailcommunicatie, is gebaseerd op uw expliciete toestemming voor e-mailcommunicatie via Microsoft Dynamics 365 Marketing. Het is in ons belang om een gebruiksvriendelijk en veilig systeem te gebruiken dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Volgen van e-mails: De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke koppelingen wordt geklikt. Deze details kunnen technisch geassocieerd worden met individuele nieuwsbriefontvangers.

Dubbele opt-in en registratie: Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamd Double Opt-In proces. Dat wil zeggen dat gebruikers na registratie een e-mail ontvangen waarin hen wordt gevraagd hun inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich registreert met het e-mailadres van iemand anders. Registraties voor nieuwsbrieven worden geregistreerd om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijden en het IP-adres. Wijzigingen in gebruikersgegevens die zijn opgeslagen door de provider van de verzendservice worden ook geregistreerd.

U hoeft alleen uw achternaam, voornaam, land en een e-mailadres op te geven om de nieuwsbrief te ontvangen.

Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet opgeeft, kunnen wij u de nieuwsbrief niet of niet volledig verstrekken. Artikel 6 (1) lit. f GDPR is de rechtsgrondslag voor deze verwerking met betrekking tot de algemene nieuwsbrief. Het gerechtvaardigd belang is dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om u de nieuwsbrief naar wens toe te sturen. Meer informatie over de belangenafweging kunt u op verzoek ontvangen. Artikel 6 (1) lit. a GDPR is de rechtsgrondslag voor deze verwerking met betrekking tot een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich op elk gewenst moment kunt afmelden voor de nieuwsbrief, of u kunt uw toestemming voor andere marketingactiviteiten intrekken door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens in sectie III. Na de annulering worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd, tenzij het opslaan van uw e-mailadres nog steeds nodig is om ervoor te zorgen dat u de nieuwsbrief en andere marketingactiviteiten niet langer ontvangt.

Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming vinden in het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 

Gebruikers kunnen meer informatie vinden over het gebruik van cookies in verband met het systeem op https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies. 

 

4. Bij gebruik van het contactformulier

U kunt ons algemene vragen sturen via het contactformulier op onze website. U moet een geldig e-mailadres invullen, evenals uw titel, achternaam, voornaam, postcode, plaats en land en uw bericht. Deze gegevens worden verzameld om te weten van wie een vraag afkomstig is, om deze zo goed mogelijk en individueel te kunnen beantwoorden en om te kunnen reageren zoals gevraagd (per post, telefoon of e-mail). Aanvullende informatie kan optioneel worden verstrekt. 

Als u deze gegevens niet opgeeft, kunnen we uw vraag niet of niet volledig beantwoorden. Artikel 6 (1) lit. f GDPR is de rechtsgrondslag voor deze verwerking. Het gerechtvaardigde belang is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om uw vragen dienovereenkomstig te kunnen beantwoorden. Meer informatie over de belangenafweging kunt u op verzoek ontvangen. De persoonsgegevens worden gewist. De gegevens worden gewist wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd. 

 

5. Bij gebruik van de E-Shop

a) Klantaccount

Om bestellingen via de e-shop te kunnen plaatsen, moet u een klantaccount aanmaken dat met een wachtwoord is beveiligd. Dit bevat een overzicht van geplaatste bestellingen en actieve bestelprocessen. Als u de e-shop als klant verlaat, wordt u automatisch uitgelogd. Om een klantaccount aan te maken, moet u een geldig e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf, uw achternaam en voornaam, factuuradres en afleveradres opgeven. Verdere gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt. U kunt de informatie in uw klantaccount op elk gewenst moment bekijken, nieuwe afleveradressen aan uw klantaccount toevoegen en uw eigen inloggegevens (voornaam, achternaam, e-mail en wachtwoord) wijzigen. Wanneer je je gegevens bijwerkt, bewaren we een kopie van je oorspronkelijke gegevens in ons bestand, zodat we eventuele problemen tussen jou en ons kunnen ophelderen. 

 De gegevens die nodig zijn voor de levering of orderverwerking worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang dat nodig is voor de bestaande klantrelatie. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij op grond van handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren.

Als er geen bestellingen openstaan, hebt u de mogelijkheid om uw klantenaccount op elk gewenst moment te verwijderen nadat u ons hiervan op de hoogte hebt gesteld.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden, tenzij dit door onszelf wordt veroorzaakt.

b) Bestelling zonder klantaccount

Klanten in Zwitserland hoeven geen klantenaccount aan te maken om via de e-shop te bestellen en kunnen als gast bestellen. In dat geval dient u uw naam en voornaam, e-mailadres, factuur- en afleveradres, creditcardgegevens en bestelreferentie op te geven. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. 

De gegevens die nodig zijn voor de levering of orderverwerking worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang dat nodig is voor de bestaande klantrelatie. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij op grond van handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren.

c) Kredietcontrole

Om uw veiligheid en die van de operator te garanderen, kunnen we een kredietcontrole uitvoeren voordat we een login op de klantenaccount afleveren of een bestelling voltooien. Naast het controleren van eerdere transacties met ons en eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, maken we ook gebruik van externe serviceproviders. 

 

6. Bij gebruik van de Bossard Scan App voor het gebruik van de E-Shop

Bepaalde gegevens worden al automatisch gebruikt zodra u de Bossard Scan App gebruikt. Wij hebben hieronder voor u opgesomd welke persoonsgegevens worden verwerkt: 

a) Informatie verzameld tijdens het downloaden 

Bij het downloaden van de Bossard Scan App wordt bepaalde vereiste informatie doorgegeven aan de door u geselecteerde app store (bijv. Google Play of Apple App Store), in het bijzonder de gebruikersnaam, het e-mailadres, het klantnummer van uw account, het tijdstip van downloaden, betalingsinformatie en het identificatienummer van het individuele apparaat kunnen worden verwerkt. De verwerking van deze gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd door de betreffende app store en valt buiten onze controle. 

b) Informatie die automatisch wordt verzameld 

Als onderdeel van uw gebruik van de Bossard Scan App verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de Bossard Scan App. Deze gegevens omvatten: Versie van uw besturingssysteem, tijd van toegang. 

Deze gegevens worden automatisch naar ons verzonden en opgeslagen voor een periode van 90 dagen (1) om u te voorzien van de dienst en gerelateerde functies; (2) om de functies en prestatiekenmerken van de Bossard Scan App te verbeteren; en (3) om misbruik en storingen te voorkomen en verhelpen. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u als betrokkene en ons op grond van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor het gebruik van de app, of (2) wij een gerechtvaardigd belang hebben om de functionaliteit en storingsvrije werking van de Bossard Scan App te waarborgen en om een dienst te kunnen aanbieden die markt- en belangenconform is, zonder dat uw rechten en belangen in de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 6 (1) lit. f GDPR hier van toepassing zijn. 

c) Gebruik van de Bossard Scan App

Binnen de Bossard Scan App kun je verschillende informatie, taken en activiteiten invoeren, beheren en bewerken. U kunt de Bossard Scan App gebruiken om een bestellijst aan te maken (door de barcode te scannen of handmatig het artikelnummer in te voeren). De bestellijst wordt verzonden naar de e-shop nadat u succesvol bent ingelogd op uw klantaccount. 

De Bossard Scan App vereist ook de volgende autorisaties: 

Internettoegang: Dit is nodig om in te loggen op de Bossard klantenaccount en de bestelling te plaatsen. 
Cameratoegang: Dit is nodig om de barcode te kunnen scannen zodat het bijbehorende item kan worden toegevoegd aan de bestellijst. 
De verwerking en het gebruik van gebruikersgegevens worden uitgevoerd voor het verlenen van de dienst. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst voor het gebruik van de Bossard Scan App tussen u als betrokkene en ons op grond van Art. 6 (1) lit. b GDPR. 

 

7. Bij gebruik van Real Time Manufacturing Services (RMS)

Om de Real Time Manufacturing Services (RMS) via onze website te kunnen gebruiken, moet u een klantaccount aanmaken. Tijdens het aanmaken van het klantaccount verzamelen we de volgende gegevens: 

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Land
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Telefoonnummer
 • Rol gebruiker

Je hebt ook de mogelijkheid om de chatfunctie te gebruiken. De chatgeschiedenis wordt toegewezen aan je geregistreerde klantaccount. 

Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet verstrekt, kunt u het RMS niet gebruiken. De gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst voor het gebruik van het RMS tussen u als betrokkene en ons op grond van Art. 6 (1) lit. b GDPR. 

De gegevens die nodig zijn voor de levering of orderverwerking worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang dat nodig is voor de bestaande klantrelatie. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij op grond van handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. 

Als er geen bestellingen openstaan, hebt u de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te verwijderen nadat u ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. 

 

8. Registratie van leveranciers en gebruik van leveranciersportaal

Om in contact te komen met Bossard en u te registreren als potentiële leverancier, wordt u door een registratieproces geleid. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Productgegevens
 • Meer informatie over het bedrijf

Als Bossard geïnteresseerd is, wordt de leverancier uitgenodigd om het inwerkproces voor leveranciers te doorlopen, meer gedetailleerde bedrijfsgegevens te verstrekken en toegang te krijgen tot het leveranciersportaal. 

Om toegang te krijgen tot het inwerkproces en het leveranciersportaal moet u een leveranciersaccount met wachtwoordbeveiliging aanmaken met een geldig e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam van de contactpersoon en de naam van uw bedrijf. Het inwerkproces leidt u door verschillende tabbladen waar verdere bedrijfs- en productgegevens worden gevraagd om relevante bedrijfsgegevens en documenten vast te leggen (bijv. bedrijfspresentatie of bedrijfscertificaten). Nadat de onboarding is voltooid, heeft de gebruiker toegang tot het hoofdgedeelte van het leveranciersportaal waar zijn gegevens en documenten kunnen worden bekeken en beheerd. 

Gegevens die worden verstrekt tijdens het registratie- en onboardingproces, evenals via toegang tot het hoofdportaal, worden opgeslagen bij Bossard en gebruikt voor de samenwerking tussen de leverancier en Bossard.  

Sommige gegevens en velden moeten verplicht worden ingevuld, andere gegevens zijn vrijwillig. Als u de verplichte gegevens niet verstrekt, kunt u zich niet registreren en aanmelden bij het leveranciersportaal. Naarmate er meer details en gegevens worden verstrekt, is de kans op een langdurige samenwerking groter. De gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst voor het gebruik van het leveranciersportaal tussen u als betrokkene en ons op grond van Art. 6 (1) lit. b GDPR. 

De gegevens die nodig zijn voor de levering of orderverwerking worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang dat nodig is voor de bestaande klantrelatie. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij op grond van handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. 

Als er geen bestellingen openstaan, hebt u de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te verwijderen nadat u ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. 

 

9. Bij gebruik van ELAM Solutions

Om het platform ELAM Solutions via onze website te kunnen gebruiken, moet u een klantaccount aanmaken. Tijdens het aanmaken van het klantaccount worden de volgende gegevens verzameld: 

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres

Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet verstrekt, kunt u het platform ELAM Solutions niet gebruiken. De gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst voor het gebruik van het platform ELAM Solutions tussen u als betrokkene en de softwareleverancier Armbruster Engineering GmbH & Co. KG, Neidenburger Strasse 28, 28207 Bremen, Duitsland, op grond van Art. 6 (1) lit. b GDPR. 

De gegevens die nodig zijn voor de levering of orderverwerking worden doorgegeven aan Armbruster Engineering GmbH & Co. KG. Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang dat nodig is voor de bestaande klantrelatie. Niettegenstaande het voorgaande is Armbruster Engineering GmbH & Co. KG commercieel en fiscaal verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een bepaalde periode volgens de geldende wetgeving te bewaren. 

Als er geen bestellingen openstaan, heeft u de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te verwijderen na kennisgeving aan Armbruster Engineering GmbH & Co. KG. 

 

V. Gegevensoverdracht en overdracht van gegevens naar het buitenland

We verwerken uw persoonlijke gegevens in afdelingen die de persoonlijke gegevens moeten kennen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de respectieve doeleinden naar de hieronder vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers sturen. Aanvullende informatie over de onderstaande ontvangers en categorieën ontvangers vindt u in de Cookie-instellingen

1. Particuliere derden - gelieerde bedrijven of andere derden (zakelijke partners van ons, waaronder dealers, leveranciers, onderaannemers en klanten). 

2. Orderverwerker - Bij het verlenen van onze diensten doen we een beroep op verschillende (technische) dienstverleners (gelieerde bedrijven of derden) om onze diensten te verlenen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden in deze context alleen doorgegeven aan derden zodat deze dienstverleners de persoonsgegevens namens ons en op basis van onze instructies kunnen verwerken (zogenaamde "orderverwerking", de dienstverlener is de "orderverwerker"), voor zover dit vereist is om onze diensten te leveren. De orderverwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen voor de implementatie van redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ze verwerken uw gegevens alleen volgens onze instructies. 

3. Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs - indien vereist of wettelijk toegestaan. 

De hierboven genoemde ontvangers zijn deels in eigen land, maar kunnen ook in het buitenland gevestigd zijn. Als wij gegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Unie bestaat (bijvoorbeeld aan technische dienstverleners), garanderen wij een adequaat beschermingsniveau door middel van contractuele garanties. U kunt altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven zijn vermeld in sectie III. voor meer informatie over de betreffende garanties. 

 

VI. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij voeren via onze website geen geautomatiseerde besluitvorming uit met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

VII. Uw rechten

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming altijd intrekken met werking voor de toekomst. Een dergelijke herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping. 

U kunt de gegevens die zijn opgeslagen in uw klantaccount ook bekijken en wijzigen door in te loggen op onze website met uw inloggegevens. U kunt uw gegevens of uw volledige klantaccount te allen tijde verwijderen als u ons hiervan op de hoogte stelt. Wij wijzen erop dat in het geval dat uw gegevens worden verwijderd, het niet of niet volledig mogelijk is om gebruik te maken van ons aanbod. 

U kunt de volgende rechten hebben op grond van de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de toepasselijke nationale wetten inzake gegevensbescherming: 

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk recht op (i) informatie, (ii) rectificatie, (iii) verwijdering, (iv) beperking van de verwerking, (v) overdraagbaarheid van gegevens en/of (vi) bezwaar tegen verwerking. De bovengenoemde rechten kunnen worden beperkt door de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie III. 

In detail:

(i) Recht op informatie: U kunt het recht hebben om ons te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dit het geval is, het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Het recht op informatie omvat onder andere de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. U kunt ook het recht hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Dit recht is echter niet onbeperkt, omdat de rechten van andere personen uw recht op een kopie kunnen beperken. 

(ii) Recht op rectificatie: U kunt het recht hebben om correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring. 

(iii) Recht op verwijdering ("recht om vergeten te worden"): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen en zijn wij verplicht de persoonlijke gegevens te wissen. 

(iv) Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en verwerken we deze alleen voor bepaalde doeleinden. 

(v) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, standaard en machineleesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant naar een andere verantwoordelijke persoon te sturen. 

(vi) Recht op bezwaar volgens artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt volgens artikel 6 lid 1 letter e (gegevensverwerking in het algemeen belang) en f (gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct mail advertising, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering als dit verband houdt met dergelijke direct mail advertising. 

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde rechten beperkt kunnen zijn door nationale wetgeving. Als u aanspraak wilt maken op een van uw bovenstaande rechten of als u vragen hebt over uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven zijn vermeld in sectie III. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

VIII. Cookies en soortgelijke technologieën

1. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door je browser worden aangemaakt en die op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer je onze site bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. De cookie slaat informatie op voor onze site die is samengesteld op basis van uw specifieke apparaat. Dit geeft ons echter geen directe kennis van persoonlijke gegevens. 

Enerzijds helpt het gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker voor u te maken. We gebruiken cookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht en dat u al bent ingelogd op uw klantaccount. In sommige gevallen worden ook eventuele invoergegevens en instellingen tijdens uw bezoek geregistreerd (bijv. taal). 

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren, om ons aanbod voor u te optimaliseren en om u specifiek op u toegespitste informatie te tonen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kunnen deze cookies automatisch herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde tijd. 

Volgens de toepasselijke wetgeving mogen we cookies op uw apparaat opslaan als ze nodig zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies of alleen bepaalde cookies op uw computer worden opgeslagen. Het uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Aanvullende informatie over de aard, de naam, het type, het doel van de verzameling, de opslagduur van cookies, enz. vindt u in de [Cookie-instellingen].

 • Verplichte cookies. Artikel 6 (1) lit. f GDPR is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de noodzakelijke cookies. Het gerechtvaardigd belang is dat we de functionaliteit van de website kunnen aanbieden. Meer informatie over bovenstaande belangenafwegingen kunt u op verzoek ontvangen. 
 • Statistische cookies. Artikel 6 (1) lit. a GDPR is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met statistische cookies. 
 • Marketingcookies. Artikel 6 (1) lit. a GDPR is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met marketingcookies. 
 • Niet-geclassificeerde cookies. Artikel 6 (1) lit. a GDPR is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met niet-geclassificeerde cookies. 

 

2. Profilering

We kunnen cookies en automatisch verzamelde informatie gebruiken om (i) onze website en de via onze website aangeboden diensten te personaliseren, zoals het opslaan van uw gegevens, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens het gebruik van onze website of de volgende keer dat u onze website en de via onze website aangeboden diensten gebruikt; (ii) de effectiviteit van onze website en de via onze website aangeboden diensten en marketingactiviteiten van derden op basis van profilering te bewaken en te analyseren; (iii) het totale aantal bezoekers en de bezochte sites te bewaken; en (iv) om uw inzendingen, inzendingen en de status van alle promoties of andere activiteiten die via onze website en de via onze website aangeboden diensten worden aangeboden, te volgen (profilering). Trackingtechnologie (profilering) helpt ons ook om de gebruiksvriendelijkheid van de website te beheren en te verbeteren, om (i) te bepalen of er in het verleden contact is geweest tussen uw computer en ons en (ii) om de populairste gedeelten van de website te identificeren. 

3. Retargeting

Retargeting is een proces waarmee we je opnieuw willen aanspreken. Na een bezoek aan onze website kun je met deze toepassing onze advertenties te zien krijgen wanneer u het internet blijft gebruiken. Dit wordt gedaan door middel van de cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruiksgedrag wordt geregistreerd en geëvalueerd door onze retargeting partner Google Ads bij het bezoeken van verschillende websites. Op deze manier kan uw vorige bezoek aan onze website worden bepaald door de retargeting partners. Volgens hun eigen verklaringen voegen onze retargetingpartners de in het kader van retargeting verzamelde gegevens niet samen met uw persoonlijke gegevens, die door onze retargetingpartners kunnen worden opgeslagen. Onze retargetingpartners zeggen in het bijzonder dat ze een pseudonimisering gebruiken tijdens retargeting. 

 

4. Webanalyse en tracering

a) Google Analytics

Om onze website in overeenstemming met de eisen in te richten en voortdurend te optimaliseren, maken we rapporten over de website-activiteiten met behulp van Google Analytics. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en kleine tekstbestanden gebruikt die op uw computer worden opgeslagen ("cookies", voor het gebruik van cookies zie sectie VIII. 1). De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgegeven aan de servers van de aanbieders van deze diensten, daar opgeslagen en voor ons verwerkt. Als gevolg daarvan kunnen wij de volgende informatie verwerken:

 • navigatiepad dat een bezoeker volgt op de website 
 • de tijd die op de website of subpagina is doorgebracht 
 • de subpagina waarop de website wordt verlaten 
 • het land, de regio of de stad van waaruit de website wordt bezocht 
 • eindapparaat (type, versie, kleurdiepte, resolutie, breedte en hoogte van browservenster) 
 • Terugkerende of nieuwe bezoekers

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik voor marktonderzoek en om deze website op uw behoeften af te stemmen. 

De provider van Google Analytics is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voordat de gegevens aan de provider worden doorgegeven, wordt het IP-adres ingekort door IP-anonimisering ("IP-anonimiseren") te activeren op deze website binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze gevallen zorgen we er door contractuele garanties voor dat Google een voldoende niveau van gegevensbescherming handhaaft. Volgens Google wordt het IP-adres in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van de gebruiker. 

Hiermee kunnen we het gebruik van de website meten en evalueren (niet op persoonlijke basis). Voor dit doel worden ook permanente cookies van de serviceprovider gebruikt (voor het gebruik van cookies, zie sectie VIII). De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR. 

Meer informatie over de gebruikte webanalyseservice is te vinden op de website van Google: https://policies.google.com/privacy  

Instructies over hoe u de verwerking van uw gegevens door de webanalyseservice kunt voorkomen, naast het intrekken van uw toestemming, vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   

b) Hotjar

Wij gebruiken het trackingprogramma van Hotjar Ltd (St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta) op onze websites. Het gebruik van Hotjar stelt ons in staat muisklikken, muisbewegingen, scrollbewegingen en toetsaanslagen te registreren. De verwerking van deze gegevens dient om onze website voortdurend te verbeteren en uit te breiden. 

Hotjar gebruikt een trackingcode om je gegevens te verzamelen en door te sturen. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, verzamelt de Hotjar-trackingcode de gegevens op basis van jouw activiteit en slaat deze op de Hotjar-servers in Ierland op. Daarnaast verzamelen de cookies die door de website op uw computer of eindapparaat worden geplaatst in dit geval ook gegevens. Naast het intrekken van uw toestemming, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Hoe u naast het intrekken van uw toestemming de verwerking van uw gegevens door de webanalyseservice kunt voorkomen, vindt u hier: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/  

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor dit doel is uw toestemming conform Art. 6 (1) lit. a GDPR. 

U kunt meer informatie vinden over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Hotjar in hun privacybeleid: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  

c) Firebase Analytics

Om het gebruik van de Bossard Scan App zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften, maken wij gebruik van Firebase Analytics. Gebruikersgegevens worden anoniem verzonden naar Google Firebase in de VS (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Namens ons evalueert Google Firebase de gegevens over de manier waarop u de App gebruikt, aangezien deze gegevens voor ons noodzakelijk zijn om de stabiliteit en veiligheid van de Bossard Scan App te waarborgen en verder te verbeteren. De op deze manier verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met uw andere klantgegevens, maar worden opgenomen in anonieme statistieken. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens voor dit doel is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR. 

Meer informatie over de gebruikte webanalyseservice is te vinden op de Google Firebase-website https://firebase.google.com/support/privacy  

Instructies over hoe u de verwerking van uw gegevens door de webanalyseservice kunt voorkomen, naast het intrekken van uw toestemming, vindt u hier: https://firebase.google.com/docs/analytics/configure-data-collection   

 

5. Plug-ins voor sociale media

We gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website. Dit is voor u in elk geval duidelijk (meestal via overeenkomstige pictogrammen). We hebben deze elementen zo geconfigureerd dat ze standaard gedeactiveerd zijn. Alleen door ze te activeren door erop te klikken en zo uw toestemming te geven (Art. 6 (1) lit. a GDPR) voor de overdracht van gegevens, wordt een directe verbinding tot stand gebracht met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de betreffende plugin wordt dan door de betreffende aanbieder direct naar je browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. 

Wanneer u op de relevante pictogrammen voor sociale netwerken klikt, wordt u doorgelinkt naar het relevante sociale netwerk om de geselecteerde functionaliteit uit te voeren, bijvoorbeeld om een inhoud te delen op Facebook of te tweeten op X (Twitter). Hiervoor moet u echter inloggen op uw gebruikersaccount of al ingelogd zijn. Als u een van de aangeboden functionaliteiten selecteert en op het pictogram van het betreffende sociale netwerk klikt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van het betreffende sociale netwerk. Daardoor krijgt het netwerk de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht en de link hebt opgeroepen. Als u een link naar een sociaal netwerk oproept terwijl u bent aangemeld bij uw account bij het betreffende sociale netwerk, kan de inhoud van onze websites worden gekoppeld aan uw profiel bij het sociale netwerk. Dit betekent dat het sociale netwerk uw bezoek aan onze websites rechtstreeks kan toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen voordat u op de betreffende links klikt. Een toewijzing vindt in ieder geval plaats als u zich aanmeldt bij het betreffende netwerk nadat u op de link hebt geklikt. 

We voorzien je van plugins van de volgende sociale netwerken: 

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
 • LINE Corporation, t.a.v.: Privacy Policy, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-5 Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan; Für Nutzer im Europäischem Wirtschaftsraum: LINE Corporation, t.a.v.: Data Protection Officer, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan of PLANIT//LEGAL, t.a.v.: LINE Corporation EU Representative, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg, Duitsland.
 • WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
 • LinkedIn: Voor gebruikers binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Ierland; voor andere gebruikers: LinkedIn Corporation, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
 • Kakao Corp., 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63309, Korea
 • WeChat:Tencent International Service Europe B.V., Attn: Data Protection Officer, Legal Department, 26.04 op de 26e verdieping van Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, Nederland, of via e-mail op dataprotection@wechat.com.
 • XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland
 • X (Twitter), Inc., 1355, Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
 • YouTube LLC, Privacyzaken c/o Google Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het respectieve sociale netwerk, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaringen van de respectieve sociale netwerken. 

 

6. Verdere technologieën

a) AddToAny

Wij bieden u de mogelijkheid om inhoud te delen op sociale medianetwerken via de dienst AddToAny (AddToAny LLC, San Francisco, CA, VS). Gegevens worden alleen verwerkt wanneer u toegang heeft tot deze diensten. Aangezien u alleen van deze diensten gebruik kunt maken als u daar een gebruikersaccount hebt en met uw toegangsgegevens moet inloggen, ligt de verantwoordelijkheid vanaf dit punt niet meer bij ons, omdat voor het aanmaken van gebruikersaccounts, d.w.z. het lidmaatschap van een social medianetwerk, uw toestemming nodig is. Volgens hun privacybeleid slaat AddToAny geen persoonlijke gegevens op. Wij ontvangen ook geen gegevens van AddToAny of gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de deelknoppen. AddToAny biedt een opt-out optie voor een groot aantal advertentienetwerken. U kunt zich direct afmelden via deze link: https://optout.networkadvertising.org.   

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking ligt in ons legitieme belang bij de economische exploitatie van ons online aanbod (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door AddToAny vindt u in hun privacybeleid: https://www.addtoany.com/privacy.   

b) Intercom

We gebruiken de chatoplossing van Intercom (Intercom Inc., 55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, VS) om te communiceren en te communiceren met onze gebruikers. U bent verantwoordelijk voor de berichten of inhoud die u via de chatfunctie naar ons verzendt. We raden u aan geen gevoelige informatie te verzenden via de chatfunctie. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft in de chat. Het is daarom aan u welke informatie u aan ons doorgeeft. Om uw chatvragen te kunnen beantwoorden, kunnen we u vragen ons aanvullende informatie te verstrekken, bijvoorbeeld uw e-mailadres, uw telefoonnummer, enz. We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt. We verzamelen alleen die persoonlijke gegevens van u die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden of om de door u gevraagde diensten te verlenen. 

De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking ligt in ons legitieme belang bij het verwerken van uw chatverzoek of bericht (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Intercom vindt u in hun privacybeleid: https://www.intercom.com/legal/privacy.   

c) Andere

We gebruiken de volgende aanvullende technologieën op onze website: 

Binnen onze e-shop gebruiken we het betalingssysteem SaferPay. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door SaferPay vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van SIX Payment Services https://www.six-group.com/de/services/legal/privacy-statement.html.  

Meer informatie over deze en andere technologieën vindt u ook in de Cookie-instellingen. 

 

IX. Gegevensbeveiliging

We gebruiken geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens die we opslaan te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen. 

Wanneer u zich bij ons als klant registreert, hebt u alleen toegang tot uw klantenaccount nadat u uw persoonlijke wachtwoord hebt ingevoerd. 

 

X. Wijzigingen in dit privacybeleid

De voortdurende ontwikkeling van de website of gewijzigde wettelijke of regelgevende vereisten kunnen het noodzakelijk maken om dit privacybeleid te wijzigen. U kunt het huidige privacybeleid op de website https://www.bossard.com/nl-nl/privacy-policy/ raadplegen en afdrukken.