Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Privacy Policy

I. Introduktion

Denna integritetspolicy gäller för alla användare av webbplatsen www.bossard.com. Nedan förklaras hur vi samlar in och behandlar personuppgifter på webbplatsen. Personuppgifter är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar person. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och din adress. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och gällande dataskyddsförordningar, den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

II. Ansvarig person

Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Switzerland (“Bossard,” “vi” eller “oss”) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av webbplatsen www.bossard.com.

 

III. Kontaktinformation

Om du har frågor gällande denna integritetspolicy, vill lämna in ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter (se avsnitt VII.), vänligen kontakta oss enligt nedan:

Bossard AG, Legal Department, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Switzerland

E-postadress: group_dataprotection@bossard.com

IV. Syfte med datainsamlingen, rättslig grund och arkivering

Vi lagrar personuppgifter som vi får av våra kunder och andra affärspartners när de använder vår hemsida, appar och andra applikationer. Vi använder dina personuppgifter för ändamålen nedan. Vänligen observera att vi endast behandlar dina personuppgifter för andra ändamål om vi är juridiskt skyldiga att göra detta (t.ex. överföring till domstolar eller brottsbekämpande myndigheter), om du har gett ditt samtycke till att vi lagrar uppgifterna, eller om behandlingen av uppgifterna i övrigt är juridiskt giltigt enligt gällande lagstiftning. Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter i samband med arkivering och dokumentation. Vi lagrar personuppgifter under den period krav kan riktas mot vårt företag, eller affärsintressen kräver detta (t.ex. för dokumentation). Så fort personuppgifterna inte längre är nödvändiga, kommer de att raderas eller anonymiseras. Du kan läsa mer detaljerat om när den insamlade informationen raderas i avsnitt IV.

 

1. När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats lagrar våra servrar tillfälligt inloggningen i en loggfil. Informationen nedan kan samlas in utan ditt åtagande och vi lagrar den tills den automatiskt raderas efter högst 90 dagar:

 • Datorns IP-adress från vilken webbplatsen nås eller WAF;
 • Datum och tid för inloggningen;
 • Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT);
 • Namn och URL för åtkomst till filen;
 • Webbplats från vilken åtkomsten sker (URL-referens); om tillämpligt med sökordet som används;
 • Operativsystem för den begärande datorn och den webbläsare som används (typ, version och språk);
 • Överföringsprotokoll som används (t.ex. HTTP/1.1);
 • Statuskod (t.ex. felmeddelande);
 • Om möjligt, ditt användarnamn från registrering/godkännande; och
 • Accessleverantör

Accessleverantör. Insamling och bearbetning av dessa uppgifter sker för att tillåta användningen av vår webbplats (upprätta en anslutning), permanent säkerställa systemets säkerhet och stabilitet och för den tekniska administrationen av nätverksinfrastrukturen. Vi kan därför inte dra några slutsatser om dig som person.

Artikel 6 (1) lit. f GDPR är den rättsliga grunden för denna behandling. Det berättigade intresset är att möjliggöra användningen av webbplatsen. Mer information om intressehänsyn kan du få på begäran.

 

2. När du laddar ner "know-how"

Ett omfattande urval av dokumenterad expertis om fästteknik finns att läsa och ladda ner på vår hemsida. Du måste registrera dig innan du laddar ner denna information. Vi samlar in följande uppgifter som en del av registreringen på webbplatsen:

 • För- och efternamn
 • Företag
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Jobbtitel
 • Ditt samtycke till att prenumerera på vårt nyhetsbrev och önskat land för nyhetsbrevet.

Att lämna dessa uppgifter är frivilligt. Men om du väljer att inte lämna dessa uppgifter, kommer vi inte att förse dig med den begärda informationen. Dessa uppgifter samlas in för att förhindra felaktig användning så gott det går. Vi följer artikel 6 (1) lit. b GDPR. Uppgifterna raderas efter 30 dagar. När du registrerar dig får du möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev (se sektion IV.3.).

 

3. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Om du uttryckligen har samtyckt kommer vi att använda din e-postadress för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev och också informera dig om erbjudanden och kampanjer från tid till annan.

Vi använder Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing ("Systemet") som tillhandahålls av Microsoft (Microsoft Schweiz GmbH The Circle 02 Postfach 8058 Zürich; "Microsoft") för riktad kommunikation med kunder och potentiella kunder. Databehandlingen sker inom Europeiska unionen.

Vi använder systemet främst för att genomföra marknadsföringskampanjer, för analysändamål, för att skicka e-postkommunikation (t.ex. relaterat till tillhandahållandet av nedladdningar), för evenemangshantering (t.ex. hantering av evenemangsdeltagare), för att skapa landningssidor och kontaktformulär samt för riktad kommunikation med kunder och potentiella kunder.

Användningen av Microsoft och dess system för statistiska undersökningar och analyser samt loggning av registreringsprocessen för e-postkommunikation baseras på ditt uttryckliga samtycke till e-postkommunikation via Microsoft Dynamics 365 Marketing. Vårt intresse är att använda ett användarvänligt och säkert system som tjänar både våra affärsintressen och uppfyller användarnas förväntningar.

E-postspårning: De statistiska undersökningarna inkluderar även att avgöra om nyhetsbrev öppnats, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Dessa detaljer kan tekniskt kopplas till enskilda mottagare av nyhetsbrev.

Double Opt-In och Loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev sker genom en så kallad Double Opt-In-process. Det innebär att användare får ett e-postmeddelande efter registreringen som ber dem att bekräfta sin prenumeration. Denna bekräftelse är nödvändig för att förhindra att någon registrerar sig med någon annans e-postadress. Registreringar av nyhetsbrev loggas för att kunna visa att processen överensstämmer med lagkraven. Detta inkluderar att lagra registrerings- och bekräftelsetidpunkterna, samt IP-adressen. Ändringar i användardata som lagras av tjänsteleverantören loggas också.

För att ta emot nyhetsbrevet och för andra marknadsföringsaktiviteter är det tillräckligt att ange din titel, efternamn, förnamn, land och e-postadress. Andra marknadsföringsaktiviteter kan inkludera överföring till och användning av dina kontaktuppgifter av sociala nätverk (t.ex. LinkedIn, Facebook, Instagram) för att skicka dig vår anpassade information (t.ex. nyhetsflödesinlägg). Syftet och omfånget av datainsamlingen samt den vidare bearbetningen och användningen av uppgifterna av det respektive sociala nätverket samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas i dataskyddsinformationen från de respektive sociala medier-kanalerna.

Att avslöja dessa uppgifter är frivilligt. Men om du inte anger dessa uppgifter kan vi inte tillhandahålla dig med nyhetsbrevet eller kanske inte kunna tillhandahålla det fullständigt. Artikel 6 (1) lit. f GDPR är den rättsliga grunden för denna behandling med avseende på det allmänna nyhetsbrevet. Det legitima intresset är att behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att skicka dig nyhetsbrevet som önskat. Du kan få mer information om intresseavvägningen på begäran. Artikel 6 (1) lit. a GDPR är den rättsliga grunden för denna behandling med avseende på ett personligt nyhetsbrev.

I slutet av varje nyhetsbrev finns en länk genom vilken du när som helst kan avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan även återkalla ditt samtycke för andra marknadsföringsaktiviteter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som nämns ovan i avsnitt III. Efter avregistreringen kommer dina uppgifter att raderas eller anonymiseras, såvida lagring av din e-postadress fortfarande är nödvändig för att säkerställa att du inte längre får nyhetsbrevet och andra marknadsföringsaktiviteter.

Användare kan hitta ytterligare information om dataskydd i Microsofts integritetspolicy på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Användare kan hitta ytterligare information om användningen av cookies i samband med systemet på https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies.

 

4. När du använder kontaktformuläret

Via kontaktformuläret på vår hemsidan är det möjligt att skicka allmänna förfrågningar till oss. Du måste ange en giltig e-postadress samt din titel, för- och efternamn, postnummer, stad och land tillsammans med ditt meddelande. Dessa uppgifter samlas in för att veta vem en förfrågan kommer från, för att kunna besvara den på bästa möjliga sätt, och för att svara på efterfrågan (via post, telefon eller e-post). Du har möjlighet att lämna ytterligare information om så önskas.

Om du inte anger dessa uppgifter kanske vi inte kan svara på din förfrågan korrekt. Artikel 6 (1) lit. f GDPR är den rättsliga grunden för denna aktivitet. Du kan alltid be om mer information om hur vi lagrar dina uppgifter. Personuppgifterna raderas när konversationen med dig är avslutad. Konversationen avslutas när ärendet i fråga är klarlagt.

 

5. När du använder vår E-Shop

a) Kundkonto

För att kunna göra beställningar via vår e-shop, måste du upprätta ett kundkonto med ett användarnamn och lösenord. På kontot kan du sedan få en överblick över gjorda beställningar och aktiva beställningsprocesser. När du lämnar E-shopen, loggas du automatiskt ut. För att upprätta ett kundkonto behöver du ange en giltig e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, ditt för- och efternamn, faktureringsadress och leveransadress. Ytterligare detaljer kan lämnas frivilligt. Du kan när som helst se informationen på ditt konto, lägga till nya leveransadresser till ditt kundkonto, och ändra dina egna inloggningsuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress och lösenord). När du uppdaterar din information sparar vi en kopia av dina ursprungliga uppgifter så att vi kan klargöra eventuella problem.

De uppgifter som är nödvändiga för leverans eller orderhantering till tredjepartstjänsteleverantörer. Dina uppgifter kommer endast att användas så länge det är nödvändigt för den befintliga kundrelationen. Vi är skyldiga att lagra din adress-, betalnings- och orderinformation enligt marknadsföringslagen och skattelagen under en period på 10år.

Om du inte har några pågående/öppna beställningar, har du alltid möjligheten att kontakta oss för att radera ditt kundkonto.

Vi tar inget ansvar för lösenordsmissbruk, om detta inte orsakas av oss själva.

 

b) Beställ utan kundnummer

Kunder i Schweiz behöver inte skapa ett kundkonto för att beställa via e-shopen och kan även genomföra beställningen som gäst. I det här fallet kommer du att bli ombedd att ange ditt för- och efternamn, e-postadress, fakturerings- och leveransadress, kreditkortsuppgifter och kundorderreferens. Ytterligare information kan lämnas frivilligt.

Data som krävs för leverans eller orderhantering överförs till tredjepartstjänsteleverantörer. Dina uppgifter kommer endast att användas så länge du är kund hos oss. Enligt handels- och skattelagstiftning är vi alltid skyldiga att lagra din adress, betalnings- och orderdata under en period på tio år.

 

c) Kreditupplysning

För att säkerställa din och leverantörens säkerhet, kan vi komma att göra en kreditupplysning innan ditt konto upprättas, eller en order bekräftas. Förutom att kontrollera tidigare transaktioner med oss och eventuella ändringar av dina personuppgifter, använder vi även tredjepartstjänsteleverantörer. 

 

6. När du använder Bossard Scan App för E-Shopen

Viss information används redan automatiskt när du använder Bossard Scan App. Nedan följer en lista över den information som behandlas:

 

a) Information som samlas in vid nedladdning

När du laddar ner Bossard Scan App, överförs viss nödvändig information till den appbutik du valt (t.ex. Google Play eller Apple App Store), som ditt användarnamn, e-postadress, kundnumret till ditt kundkonto, tiden för nedladdningen, betalningsinformation och enhetens identifieringsnummer kan komma att behandlas. Behandlingen av dessa uppgifter utförs uteslutande av respektive appbutik och ligger utanför vår kontroll.


b) Information som samlas in automatiskt

När du använder Bossard Scan-appen, samlar vi automatiskt in de uppgifter som är nödvändiga för användningen av Bossard Scan-appen. Detta inkluderar: Version av ditt operativsystem och inloggningstid.

Dessa data överförs automatiskt till oss och lagras under en period av 90 dagar (1) för att förse dig med service och relaterade funktioner; (2) för att förbättra funktionerna och prestandafunktionerna i Bossard Scan App; och (3) för att förebygga och åtgärda misskötsel och funktionsfel. Denna databehandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet mellan dig som registrerad användare och oss i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR för användning av appen.


c) Användning av Bossard Scan-appen

I Bossard Scan-appen kan du ange, hantera och redigera olika aktiviteter, uppgifter och information. Du kan använda Bossard Scan-appen för att skapa en beställningslista (genom att skanna streckkoden eller manuellt ange artikelnr.). När du har loggat in på ditt konto överförs beställningslistan till E-shopen.

Bossard Scan App kräver följande:

 • Internetåtkomst: Detta behövs för att kunna logga in på ditt Bossard användarkonto och kunna lägga en beställning.
 • Kameraåtkomst: Detta behövs för att kunna skanna streckkoden för att korrekt artikel ska kunna adderas till varukorgen.

Behandling och användning av användaruppgifter krävs för att kunna erbjuda kunden användningen av Bossard Scan App, mellan oss som leverantör och dig som kund i enlighet med Art. 6 (1) lit. b GDPR.

 

7. Vid användning av Real Time Manufacturing Services (RMS)

För att kunna använda Real Time Manufacturing Services (RMS) via vår hemsida, behöver du upprätta ett användarkonto. Under konfigureringen av ditt kundkonto, samlar vi in följande data:

 • Titel
 • För- och efternamn
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Land
 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Telefonnummer
 • Användarroll

Du har också möjlighet att använda chattfunktionen. Chatthistoriken tilldelas ditt registrerade kundkonto.

Det är frivilligt att tillhandahålla denna data, men om du väljer att inte göra det kommer du inte kunna använda RMS. Behandlingen av uppgifterna motiveras av att vara nödvändig för att kunna fullgöra avtalet för användning av RMS mellan dig som registrerad och oss enligt Art. 6 (1) lit. b GDPR.

De uppgifter som är nödvändiga för leverans eller orderhantering överförs till tredjepartstjänsteleverantörer. Dina uppgifter kommer endast att användas så länge detta är nödvändigt för den befintliga kundrelationen. Trots det föregående är vi skyldiga att enligt gällande handels- och skattelagstiftning lagra din adress, betalnings- och orderdata under en period av tio år.

Om du inte har några pågående beställningar kan du när som helst höra av dig till oss för att avsluta ditt kundkonto.

 

8. Leverantörsregistrering och användning av Leverantörsportalen

För att få kontakt med Bossard och registrera di som en potentiell leverantör kommer du att guidas genom en registreringsprocess. Följande information måste samlas in:

 • Titel
 • För- och Efternamn
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Land
 • E-mail adress
 • Telefonnummer
 • Produktdetaljer
 • Övrig företagsinformation

Om det finns ett intresse från Bossard-sidan, så kommer leverantören att uppmanas att gå igenom leverantörens anmälnings-process, tillhandahålla mer detaljerade företagsdata och få tillgång till leverantörsportalen.

För att komma åt introduktionsprocessen och leverantörsportalen måste du skapa ett lösenordsskyddat leverantörskonto med en giltig e-postadress, telefonnummer, för-och efternamn på kontakten samt namn på dit företag.

Introduktionsprocessen guidar dig igenom olika flikar där ytterligare företags- och produktinformation begärs för att fånga relevant affärs data och dokument (t.ex. företagspresentationer eller företagscertifikat). Efter att registreringen slutförts har användaren tillgång till huvuddelen av leverantörsportalen där deras data och dokument kan nås och hanteras.

Data som har lämnats under registrerings- och anmälningsprocessen, samt genom tillgång till huvudportalen, lagras hos Bossard och används för samarbetet mellan leverantören och Bossard.

Vissa uppgifter och fält är obligatoriska att tillhandahålla, vissa uppgifter är frivilliga. Om du inte tillhandahåller de obligatoriska uppgifterna kommer du inte att kunna registrera dig och gå in på leverantörsportalen. Eftersom fler detaljer och data kommer att tillhandahållas, desto större är chansen för ett långsiktigt samarbete. Uppgiftsbehandlingen motiveras av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet för användning av leverantörsportalen mellan dig som är registrerad och oss enligt artikel 6 (1) lit. b GDPR.

De uppgifter som är nödvändiga för leverans eller orderhantering överförs till tredje parts tjänsteleverantör. Dina uppgifter kommer endast att användas så länge det är nödvändigt för den befintliga kundrelationen. Trots det förgående är vi skyldiga enligt handels- och skattelagstiftning att lagra din adress, betalnings- och orderdata under en period av 10 år. 

Om inga beställningar är öppna har du möjlighet att ta bort ditt kundkonto när som helst efter meddelande till oss.

 

9. Vid användning av ELAM Solutions When using ELAM Solutions
För att använda plattformen ELAM Solutions via vår webbplats måste du skapa ett kundkonto. I samband med upprättandet av kundkontot samlas följande uppgifter in:

 • Användarnamn
 • E-postadress

Att tillhandahålla dessa uppgifter är frivilligt. Men om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer du inte att kunna använda plattformen ELAM Solutions. Databehandlingen motiveras av det faktum att behandlingen är nödvändig för utförandet av avtalet för användningen av plattformen ELAM Solutions mellan dig som den registrerade och programvaruleverantören Armbruster Engineering GmbH & Co. KG, Neidenburger Strasse 28, 28207 Bremen, Tyskland, enligt Art. 6 (1) lit. b GDPR.

De uppgifter som är nödvändiga för leverans eller orderhantering överförs till Armbruster Engineering GmbH & Co. KG. Dina uppgifter kommer endast att användas så länge det är nödvändigt för den befintliga kundrelationen. Oaktat det föregående är Armbruster Engineering GmbH & Co. KG skyldigt enligt handels- och skattelagen att lagra dina adress-, betalnings- och orderuppgifter under en viss period enligt tillämplig lag.

Om det inte finns några öppna beställningar, kan du när som helst radera ditt kundkonto efter meddelande till Armbruster Engineering GmbH & Co. KG.

 

V. Dataöverföring och överföring av data utomlands

Vi behandlar dina personuppgifter på avdelningar som behöver känna till uppgifterna. 

Vi kan komma att skicka dina personuppgifter till mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan för respektive ändamål. Du finner mer information om mottagarna nedan i Cookiesinställningarna.

1. Privata tredjeparter – dotterbolag eller andra tredje parter (våra affärspartners, inklusive återförsäljare, leverantörer, underleverantörer och kunder).

2. Orderbehandlare – När vi tillhandahåller våra tjänster förlitar vi oss på olika (tekniska) tjänsteleverantörer (affiliates eller tredje part) som är ansvariga för våra tjänster i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgifter överförs till tredje part för att behandla personuppgifterna för vår räkning enligt våra instruktioner (s.k. "orderbehandling” tjänsteleverantören är "orderbehandlare"), i den mån detta krävs för att tillhandahålla våra tjänster. Orderhandläggarna är föremål för avtalsförpliktelser att genomföra rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, ch de behandlar endast dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner.

3.Offentliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare - vid behov.

Dina personuppgifter behandlas och används i allmänhet endast inom EU. Om en dataöverföring sker inom EU och användning skrev utanför EU som ett undantag (t.ex. till tekniska tjänsteleverantörer), skrev detta alltid i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Ovan nämnda mottagare är delvis inhemska, men kan även finnas utomlands. Om vi överför data till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för vilket det inte finns något beslutsunderlag inom Europeiska Unionen (t.ex. till leverantörer av tekniska tjänster), kommer vi att säkerställa en lämplig skyddsnivå genom avtalsgarantier. Du kan alltid kontakta oss enligt ovan i avsnitt III. för att få ytterligare information om nämnda garantier.

 

VI. Automatiserat beslutsfattande

Vi genomför inte något automatiserat beslutsfattande via vår webbplats angående behandling av personuppgifter.

 

VII. Dina rättigheter 

Om du har gett ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan du alltid återkalla ditt samtycke med framtida verkan. En sådan återkallelse påverkar inte den rättsliga grunden för den initiala samtyckesprocessen. 

Du kan också se och ändra data som lagras på ditt kundkonto genom att logga in på vår hemsida med dina inloggningsuppgifter. Du kan radera uppgifter eller ditt kundkonto när som helst genom att kontakta oss. Observera att om din data raderas, är det inte fullt möjligt att utnyttja vårt erbjudande.

Du kan ha följande rättigheter i enlighet med tillämpliga bestämmelser i EU:s allmänna dataskyddsförordning samt tillämpliga nationella dataskyddslagar:

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till (i) information, (ii), rättelse, (iii) radering, (iv) begränsning av behandling, (v) dataöverföring och/eller (vi) invändning mot behandling. Ovannämnda rättigheter kan begränsas av nationell dataskyddslagstiftning. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt III.

I detalj:

(i) Rätt till information: Du kan alltid få information om din personliga information används. Om så är fallet har du rätt att få veta vilka personuppgifter det rör sig om, och till vem dina uppgifter lämnas vidare. Du har möjlighet att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom andras rättigheter kan begränsa dina rätt att få en kopia.

(ii) Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, ev. genom en tilläggsdeklaration.

(iii) Rätt till radering (“rätt att bli glömd”): I vissa fall har du rätt att be oss att få personuppgifter om dig raderade och vi är skyldiga att radera personuppgifterna.

(iv) Rätt att begränsa data: I vissa fall har du rätt att be oss begränsa insamlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer motsvarande uppgifter att märkas och vi kommer endast att använda dem för vissa ändamål.

(v) Rätt till överföring: Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format. Du har även rätt att skicka dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan invändningar från oss.

(vi) Rätt till invändning enligt artikel 21 allmänna dataskyddsförordningen

Du har alltid rätt att invända mot behandlingen av de personuppgifter som rör dig, i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav e (databehandling av allmänt intresse) och f (databehandling baserad på berättigade intressen) i den allmänna dataskyddsförordningen. Om du invänder kommer vi inte längre att lagra dina personuppgifter såvida vi inte kan bevisa nödvändiga rimliga skäl för insamling av data som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, eller om insamlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för ändamålen med sådan reklam. Detta gäller även profilering om detta är förknippat med sådan direktreklam.


Observera att ovanstående rättigheter kan komma att begränsas av nationell lag. För att göra anspråk på någon av ovanstående rättigheter, eller om du har några frågor angående dina rättigheter, kan du alltid kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som nämns i avsnitt III.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

 

VIII. Cookies och liknande teknologier

1. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din slutenhet (laptop, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår hemsida. Cookies skadar inte din enhet, innehåller inte några virus, trojaner eller annan skadlig programvara. Cookien lagrar information för vår webbplats baserat på din specifika enhet. Detta ger oss dock ingen direkt kännedom om personuppgifter.

Å ena sidan bidrar användningen av cookies till att göra vår webbplats mer användarvänlig för dig. Vi använder cookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats och att du redan har loggat in på ditt kundkonto tidigare. I vissa fall registreras alla poster och inställningar under ditt besök (t.ex. språk).

Å andra sidan använder vi cookies för statistik registrering och utvärdering av användningen av vår webbplats, i syfte att förbättra våra tjänster och förse dig med funktioner som är speciellt anpassade för dig som användare. När du sedan besöker vår webbplats igen, tillåter dessa cookies oss att automatiskt känna igen dig som användare av vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad tid.

Enligt gällande lag kan vi lagra cookies på din enhet om de är nödvändiga för driften av vår webbplats. För alla  andra typer av cookies behöver vi ditt samtycke. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Du kan konfigurera din webbläsare så att inga cookies eller endast vissa cookies lagras på din dator. Att avaktivera cookies kan dock innebära att du inte kan använda ala funktioner på vår webbplats. Du hittar ytterligare information om art, namn, typ, syfte med insamling, lagringstid för cookies etc. i Cookies inställningarna.

 • Nödvändiga Cookies. Artikel 6 (1) lit. f GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter kopplade till nödvändiga cookies. Kontakta oss för mer information.
 • Statistiska Cookies. Artikel 6 (1) lit. a GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter kopplade till statistiska cookies.
 • Marknadsförings Cookies. Artikel 6 (1) lit. a GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med marknadsföringscookies.
 • Övriga Cookies. Artikel 6 (1) lit. a GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med andra cookies.

 

2. Profilering

Vi kan använda cookies och automatiskt insamlad information för att (i) anpassa vår webbplats och de tjänster som erbjuds via vår hemsida, såsom att spara dina uppgifter så att du sliper ange dem igen nästa gång du besöker vår webbplats; (ii) att övervaka och analysera effektiviteten av vår webbplats och de tjänster som tillhandahålls genom vår webbplats och tredjeparts marknadsföringsaktiviteter baserade på profilering; (iii) att övervaka det totala antalet besökare och de besökta webbplatserna; och (iv) för att spåra dina register, indata, och status för alla kampanjer eller andra aktiviteter som erbjuds , samt de tjänster som tillhandahålls via vår webbplats och (profilering). Spårningsteknik (profilering) hjälper oss också att hantera och förbättra användarvänligheten på webbplatsen, att (i) avgöra om det har varit kontakt tidigare mellan din dator och oss tidigare, och (ii) att identifiera de mest populära delarna av vår webbplats.

 

3. Retargeting

Retargeting är en process som gör att vi kan kontakta dig igen. Efter att ha besökt vår hemsida, låter programmet dig se våra annonser när du använder internet i efterhand. Detta görs med hjälp av cookies som lagras i din webbläsare, genom vilka ditt användarbeteende registreras och utvärderas av våra retargetingpartnes Google Ads, LinkedIn Ads och Facebook Ads när du besöker olika webbplatser. På så sätt kan ditt tidigare besök på vår hemsida ses av retargeting-partnerna. Våra retargetingpartners slår inte ihop de uppgifter som samlas in som en del av retargeting med dina personuppgifter som kan lagras av våra retargetingpartners. Enligt våra retargetingpartners använder de en pseudonymisering under retargeting.

 

4. Web Analytics ochSpårning

a) Google Analytics

I processen att designa vår webbplats och kontinuerligt optimera den skapar vi rapporter om webbplatsaktivitet med hjälp av Google Analytics. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och små textfiler lagras på din dator ("cookies", för användning av cookies se sektion VIII. 1). Informationen som genereras av cookies om användningen av denna webbplats överförs till servrarna hos leverantörerna av dessa tjänster och lagras åt oss. Vi kan komma att smala in följande information:

 • Navigeringsväg som en besökare följer på en webbplats.
 • Tid som spenderas på webbplatsen.
 • Den senaste synliga sidan när du lämnar webbplatsen.
 • Land, region eller stad från vilken webbsidan nås.
 • Enhet (typ, version, färgupplösning, bredd och höjd på webbläsarfönstret).
 • Återkommande eller nya besökare.

Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningar och för att skräddarsy denna webbplats efter dina behov.

Innan uppgifterna överförs till leverantören förkortas IP-adressen genom att aktivera IP-anonymisering ("anonymisera IP") på webbplatsen inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Den anonymiserade IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som innehas av Google. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa fall säkerställer vi enligt vårt kontrakt att Google upprätthåller en adekvat nivå av dataskydd. Enligt Google kommer IP-adressen inte i något fall att associeras med annan data som rör användaren.

Detta gör att vi kan mäta och utvärdera användningen av webbplatsen (men inte på personlig basis). Permanenta cookies som ställts in av tjänsteleverantören används också för detta ändamål (för användningen av cookies, se sektion VIII). Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt med Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Mer information om webbanalystjänsten som används finns på Googles hemsida: https://policies.google.com/privacy.

Instruktioner om hur webbanalystjänsten behandlar dina uppgifter finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

b) Hotjar

Vi använder spårningsverktyget från Hotjar Ltd (St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta) på våra webbplatser. Användningen av Hotjar tillåter oss att spela in musklick, musrörelser och scrollrörelser, samt tangenttryckningar. Syftet med att registrera dessa uppgifter är att kontinuerligt förbättra och utöka vår webbplats.

Hotjar använder en spårningskod för att samla in och överföra din data. Om du har gett ditt samtycke, samlar Hotjar-spårningskoden in data baserat på din aktivitet och lagrar den på Hotjar-servrar i Irland. Dessutom samlar cookies som placeras på din dator eller terminalenhet av webbplatsen också in dina uppgifter. Förutom att återkalla ditt samtycke kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Du kan läsa mer om möjligheten att förhindra behandlingen av dina uppgifter av webbanalystjänsten samt återkalla av ditt samtycke här: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter för detta ändamål är ditt samtycke enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Du hittar mer information om insamlingen och användningen av dina uppgifter av Hotjar i deras privacy policy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

c) Firebase Analytics

För att designa och optimera användningen av Bossard Scan App i linje med kraven, använder vi Firebase Analytics. Användardata överförs anonymt till Google Firebase i USA (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Å våra vägnar utvärderar Google Firebase den data du använder för appen, eftersom denna data är nödvändig för oss för att säkerställa och förbättra stabiliteten och säkerheten för Bossard Scan App. Uppgifterna som samlas in på detta sätt, slås inte samman med dina övriga kunduppgifter, utan används för anonym statistik. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna för detta ändamål är ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Du hittar mer information om webbanalystjänsten som används på Google Firebase webbplats: https://firebase.google.com/support/privacy

Instruktioner om hur webbanalystjänsten behandlar dina uppgifter, samt hur du återkallar ditt samtycke hittar du här: https://firebase.google.com/docs/analytics/configure-data-collection

 

d) Agency 360

Vi sammanställer rapporter om webbplatsaktiviteter med hjälp av ett teknikverktyg Agency360, som hjälper till att förstå användarupplevelsen (t.ex. hur mycket tid de lägger på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på etc.). Med trackern kan vi identifiera företag via hemsidan och det ger oss en förståelse för vilka kanaler som fungerar. Agency360 använder cookies och andra tekniker för att samla in data om användarbeteende och demografi samt deras enheter - särskild enhetens ISP-nätverk och domän (endast på företag för att omvandla dem till webbleads), enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats). Agency360 visar hur användare interagerar med www.Bossard.com/se-sv och vilken roll olika kanaler spelar tillsammans, vilket visas i rapporter och dashboards.

Observera att vi endast behandlar dina personuppgifter för andra ändamål om vi är juridiskt skyldiga att göra detta (t.ex. överföring till domstolar eller brottsbekämpande myndigheter) om du har samtyckt till respektive behandling i fråga, eller om behandlingen är laglig enligt tillämplig lag.

 

5. Social-Media Plugins

Vi använder plug-ins från sociala medier på vår webbplats. Du kan se dessa varje gång (vanligtvis som ikoner). Vi har konfigurerat dessa objekt så att de är inaktiverade som standard. Du måste själv aktivera dem genom att klicka på dem och därmed ge ditt samtycke (Art. 6 (1) lit. a GDPR) för överföring av data, och därigenom upprätta en direkt anslutning till servrarna på sociala medier. Innehållet i respektive plugin överförs sedan direkt till din webbläsare av den associerade leverantören och integreras på sidan.

När du klickar på respektive sociala medier ikon, blir du omdirigerad till respektive sociala nätverk t.ex. att dela innehåll på Facebook eller en tweet på Twitter. Du måste dock vara inloggad på ditt konto. Genom att klicka på ikonen för sociala medier skapas en direkt koppling mellan din webbläsare och servern för sociala medier. Detta ger sociala medier information om att du har besökt vår sida med din IP-adress och klickat på länken. Om du klickar på en länk för sociala medier och du redan är inloggad på ditt sociala mediekonto, kan innehållet länkas till din sociala medieprofil. Detta innebär att sociala medier kan tilldela ditt besök på våra sajter direkt till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta, logga ut innan du klickar på dessa länkar. I annat fall kommer en uppgift att utföras om du loggar in på det relevanta nätverket efter att ha klickat på länken. 

Vi förser dig med plug-ins från följande sociala nätverk:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • LINE Corporation, Attn: Privacy Policy, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-5 Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan; Für Nutzer im Europäischem Wirtschaftsraum: LINE Corporation, Attn: Data Protection Officer,, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan or PLANIT//LEGAL, Attn: LINE Corporation EU Representative, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg, Germany
 • WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • LinkedIn: For users within the European Union (EU), European Economic Area (EAA) and Switzerland: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Ireland; for other users: LinkedIn Corporation, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Kakao Corp., 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63309, Korea
 • WeChat:Tencent International Service Europe B.V., Attn: Data Protection Officer, Legal Department, 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, Netherlands, or via email at dataprotection@wechat.com
 • XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Germany
 • Twitter, Inc., 1355, Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube LLC, Privacy Matters c/o Google Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av respektive sociala nätverk samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i respektive sociala nätverks sekretessmeddelanden.

 

6. Andra Teknologier

a) AddToAny

Vi erbjuder dig möjligheten att dela innehåll på sociala medier genom tjänsten AddToAny (AddToAny LLC, San Francisco, CA, USA). Data behandlas endast när du använder tjänsten. Då du endast kan använda dessa tjänster om du har ett användarkonto där och måste logga in med dina åtkomstuppgifter ligger ansvaret alltså inte längre på oss, eftersom skapandet av användarkonton, dvs. medlemskap i ett socialt nätverk kräver ditt samtycke. Enligt deras privacy policy, lagrar inte AddToAny några personuppgifter. Vi får inte heller någon data på grund av användningen av delningsknapparna. AddToAny erbjuder ett opt-out-alternativ för ett stort antal annonsnätverk. Du kan avmarkera det genom att klicka på den här länken: https://optout.networkadvertising.org

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling ligger i vårt berättigade intresse av den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Du hittar mer information om behandlingen av din insamlade data via AddToAny i deras privacy policy: https://www.addtoany.com/privacy

 

b) Intercom

Vi använder chattlösningen från Intercom (Intercom Inc., 55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA) för att kommunicera och interagera med våra användare. Du är ansvarig för de meddelanden eller innehåll som du skickar till oss via chattfunktionen. Vi rekommenderar att du inte överför någon känslig information via chattfunktionen. Personuppgifter samlas bara in om du frivilligt överför dem till oss i chatten. Det är därför upp till dig vilken information du skickar till oss. För att kunna svara på dina chattfrågor kan vi be dig att förse oss med ytterligare information, t.ex. din e-postadress, telefonnummer etc. Vi samlar endast in de personuppgifter från dig som är nödvändiga för att svara på dina frågor eller för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågat.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling ligger i vårt berättigade intresse av att behandla din chattförfrågan eller meddelande (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Du hittar mer information om behandlingen av din insamlade data via Intercom i deras privacy policy: https://www.intercom.com/legal/privacy

 

c) Other

Vidare använder vi följande övriga teknologier på vår webbsida:

I vår e-shop, använder vi betalningssystemet SaferPay. Du hittar mer information om behandlingen av din insamlade data via SaferPay i dataskyddsförklaringen från SIX Payment Services https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html

Du hittar mer information om detta och andra teknologier i Cookiesinställningarna.

IX. Datasäkerhet

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter vi lagrar mot manipulation, partiell eller fullständig förlust och mot obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

När du registrerar dig som kund hos oss, kan du endast komma åt ditt kundkonto efter att ha angett ditt personliga lösenord.

 

X. Ändringar av denna integritetspolicy

Den fortsatta utvecklingen av webbplatsen eller ändrade juridiska eller regulatoriska krav kan göra det nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Du kan komma åt respektive aktuell integritetspolicy på webbplatsen på https://www.bossard.com/en/privacy-policy.