Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Vi hjälper dig att bli expert på fästelement

Våra experter sammanställer sina kunskaper och erfarenheter inom fästelement speciellt för dig. Ta en titt på dessa intressanta White Papers.

Selecting a Fastener Finish

7 tips för att välja rätt ytbehandling

Ytbehandling spelar en viktig roll vid valet av rätt fästelement. Detta white paper kommer att undersöka de sex mest använda beläggningarna (galvanisering av zink, zink / nickelplätering, mekanisk förzinkning, zink-aluminiumbeläggning, varmförzinkning och epoxibeläggning) med hjälp av sju kriterier.

    Ta en titt på detta white paper

Surface Finishing in Stainless Steel

Vikten av ytbeläggning för rostfritt stål

Detta White Paper kommer att förklara vikten av passivering, polering och ytprofil på korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Dessutom kommer det också att visa vikten av att få en korrekt specifikation av arkitektoniska detaljer, där kosmetiskt utseende är en dominerande faktor.

Ta en titt på detta white paper

Begreppet "utseende" i beläggningar

Korrosionsbeständig, stark, stabil. Förutom dessa klassiska egenskaper hos mekaniska förband, spelar ofta en annan aspekt en viktig roll: Estetiken.

Ta en titt på detta white paper

Lightweight

7 kriterier för att förhindra materialutmattning

Materialutmattning definieras som en ackumulerande nedbrytning av material, orsakad av dynamisk spänning med amplitud under dragfasthetsgränsen. Med tanke på den möjliga faran som materialutmattning innebär, bör konstruktörer ägna stor uppmärksamhet åt varje enskild aspekt relaterad till dynamiska belastningar. Detta white paper kommer att förklara vilka beslut en ingenjör bör ta när dynamiska belastningar förväntas, samt vilka kriterier fästelementet eller någon annan del ska uppfylla.

Ta en titt på detta white paper

metallic hardness measurement

Hårdhetsmätning och applicering av fästelement

Ämnet hårdhet och hårdhetsmätning är, enkelt sagt, en mogen teknik. Detta dokument kommer att ge dig en insikt i de rådande metoderna inom fästelementsindustrin, och dela erfarenhet i hopp om att användningen av materialets hårdhetsresultat kommer att användas på ett korrekt sätt.

Ta en titt på detta white paper

heat treatment of fasteners

Användning av bly som tillsats till metaller, och dess konsekvenser

Syftet med detta white paper är att ge information om användningen av bly som tillsats till olika metaller, samt alternativen och deras konsekvenser. Tillsammans med information kring industristandarder, avser vi att visa den rådande situationen på marknaden. 

Ta en titt på detta white paper

heat treatment of fasteners

Vilka fästelement behöver värmebehandlas?

Värmebehandling fungerar endast vid vissa bearbetningsmetoder. De används för att öka mekanisk hållfasthet och i vissa fall korrosionsbeständighet. I detta white paper får du lära dig viktig fakta kring värmebehandling av stål, aluminium och icke-järnlegeringar, deras klassificering och relevanta mekaniska egenskaper.

Ta en titt på detta white paper

friction

Varför friktion i skruvförband är avgörande för processkapacitet

«Lean Production» är den nuvarande trenden, och representerar processer som är ännu mer lean och ännu mer målinriktade. Lösningar för högre effektivitet, lägre förbrukning och längre livslängd undersöks över hela världen. Vid bedömning av nya material eller processer för ytbehandling samt efterbehandling, är tribologiska egenskaper som friktion, smörjning och slitage nästan alltid en faktor.

Ta en titt på detta white paper

DIN 7500

DIN 7500 – förstahandsvalet av fästelement i många situationer

DIN 7500 standard publicerades först i slutet av 70-talet och har sedan dess uppdaterats ett antal gånger. I samband med publiceringen av DIN 7500-2 “riktvärden för håldiametrar”, fick standarden för skruvar namnet DIN 7500-1. Oftast kallas dock skruvar enbart för DIN 7500. Upptäck anledningen till varför DIN 7500 skruvar har ökat i popularitet genom åren, och fortsätter att vara förstahandsvalet i många situationer.

Ta en titt på detta white paper

Composite

Utmaningen att hitta rätt fästelementslösning för kompositer 

I takt med att kompositmaterial växer både inom tillämpningsområdet och i volym, fortsätter utmaningen att hitta rätt infästningslösning att växa. Detta white paper utforskar ett par betrodda fästelementslösningar inom detta snabbt växande område.

Ta en titt på detta white paper

Hydrogen embrittlement

Vätesprödhet - den tysta avrättaren

Försprödningen av metall orsakad av väteatomer är ingen nyhet. Det rapporterades redan 1875, mer än ett sekel sedan. Trots det ska risken för vätesprödhet, särskilt i mekaniska fästelement, tas på största allvar.

Ta en titt på detta white paper

Reuse fastener

Bör fästelement återanvändas?

Återanvändning av skruvar, muttrar och bultar låter som en kostnadsbesparing, men det är det inte. I detta white paper, uttalar sig Martin Rüedy från Bossards Expert team, och rekommenderar att inte återanvända fästelement i relation till fem olika faktorer.

Ta en titt på detta white paper

Corrosion

Vad är korrosion?

Korrosion uppstår när två metallkomponenter är i kontakt med varandra. Det som direkt kommer i åtanke när vi hör ordet korrosion, är det brun-röda metallämnet. Om vi frågar experter är inte svaret lika enkelt. Korrosion kan vara i olika färger och former. Så vad är egentligen korrosion? Vad orsakar det? Hur undviker man det?

    Ta en titt på detta white paper

Loosening joint

Fästförband som är på väg att lossna - förlora det inte! 

Vi har alla upplevt det. Skruvar och muttrar som lossnar – antingen på en cykel eller på ett par glasögon. Vad är då orsaken till detta? Och hur förhindrar vi det?

Ta en titt på detta white paper

Galling stainless steel fasteners

Kallskärning i fästelement av rostfritt stål

Blir dina förbandskomponenter ständigt utsatta för kallskärning, och orsakar detta ofta problem? I denna professionella artikel lär du dig inte bara om orsakerna och förebyggande åtgärder, men även om konkreta lösningar för att förhindra kallskärning.

Ta en titt på detta white paper

connecting components

Valet av rätt fästelement i designfasen

Den primära funktionen för att koppla ihop komponenter är att garantera en enkel montering samt enkelt underhåll. Utvecklingsingenjörer står regelbundet inför utmaningen att hitta rätt fästförbandskomponenter. Detta white paper beskriver hur valet av rätt fästelement kan öka produktiviteten och samtidigt minimera riskerna.

Ta en titt på detta white paper

White Paper MM-W

Artificiell Intelligens och Big Data: Kvalitetskontroll av förbandsprocessen i realtid

Hur kan maskininlärning tillämpas optimalt i lätta konstruktioner? Med sin programvara SmartSolutions, erbjuder MultiMaterial-Welding ett första steg mot digitalisering och kvalitetskontroll av förbandsprocessen. Detta white paper ger dig omfattande insikter i förbandsteknologiplattformen.  

    Ta en titt på detta white paper

Corrosion

Fästelementslösningar för komposit och plastmaterial

Komposit och plast är material för många applikationer; konstruktörer och ingenjörer söker ständigt innovativa fästelementslösningar för dessa. I detta white paper kommer du lära dig om tillgängliga tekniker och olika alternativ för att skapa lösningar.

    Ta en titt på detta white paper