Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Pomůžeme vám zvládnout veškerou problematiku oboru spojování

Náš tým odborníků pro vás shromáždil své znalosti a praktické zkušenosti z oblasti technologie spojování. Rozšiřte si své znalosti o tom, jak správně používat spojovací prvky, získejte tipy pro volbu vhodné povrchové úpravy, informace o lehkých materiálech, kompozitních materiálech. Podrobně se věnujeme také problematice vodíkové křehkosti, korozi, povolování spojů, zadírání nerezových spojovacích materiálů, únavě materiálu. Představujeme vám metody měření tvrdosti a použití pro spojovací materiály nebo se můžete dozvědět podrobné informace o použití olova jako přísady do kovů a jeho následky.
Veškeré technické dokumenty jsme pro vás připravili zcela zdarma.

 
Electroplating_zinc_flake_preview

Galvanické pokovování a zinkové lamely

Při práci s kovy je vždy nutné zvážit možná rizika koroze a stanovit vhodná řešení, jak se tohoto jevu zbavit.

Další informace

The notion of "appearance" incoatings

Představa o „vzhledu“ povlaků

Odolnost proti korozi, pevnost, stabilita. Kromě těchto typických vlastností mechanických spojů často hraje důležitou roli další aspekt: estetika.

Další informace

Selecting a fastener finish

Volba povrchové úpravy upevňovacích prvků

Povrchová úprava hraje důležitou roli ve výběru správného spojovacího prvku. V tomto článku se dozvíte o šesti nejběžnějších povlacích (galvanický zinek, galvanický zinek-nikl, mechanicky nanášený zinek, zinkové vločky, žárový zinek a epoxidové povlaky) používaných k různým účelům.

   Další informace

heat treatment of fasteners

Tepelná úprava upevňovacích prvků

Tepelná úprava je proces, používaný ke zvýšení mechanické pevnosti, tažnosti, houževnatosti a pro některé slitiny jejich odolnosti proti korozi.

Další informace

friction

Proč je tření šroubového spoje zásadní z hlediska schopnosti procesu

«Štíhlá výroba» je současný trend, který představuje stále více štíhlejší a cíleně zaměřené procesy. Řešení přinášející vyšší produktivitu, nižší spotřebu a delší životnost jsou předmětem neustálého výzkumu po celém světě. Když je zvažováno použití nových materiálů nebo procesů tepelného zpracování a povrchových úprav, jsou tribologické vlastnosti, jako např. tření, mazání a odolnost vůči otěru, vždy jeden z nejdůležitějších faktorů.

Další informace

DIN 7500

DIN 7500

Norma DIN 7500 byla poprvé zveřejněna na konci sedmdesátých let a od té doby byla mnohokrát aktualizována. V rámci zveřejnění normy DIN 7500-2 „Doporučené hodnoty průměrů otvorů” byla původní norma pro šrouby přejmenována na DIN 7500-1. U šroubů se však většinou odkazuje jen na DIN 7500.

Další informace

Composite

Řešení pro spojování kompozitních materiálů

S rostoucí oblibou používání kompozitních materiálů nabývá na stále větším významu také nalezení vhodného řešení pro jejich spojování. Tato studie analyzuje několik osvědčených řešení spojování v rámci tohoto expandujícího trhu.

Další informace

Hydrogen embrittlement

Vodíková křehkost

Křehnutí kovu způsobené atomy vodíku není nově objevený jev. První zprávy o něm pocházejí z roku 1875 a jsou tedy staré více než jedno století. Existence nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti, zejména u mechanických spojovacích součástí, si nicméně zasluhuje vážnější pozornost.

Další informace

Reuse fastener

Opakované použití spojovacích dílů

Opakované používání šroubů, svorníků a matic by na první pohled mělo šetřit náklady, avšak ve skutečnosti tomu tak není. V naší odborné studii se dozvíte více.

Další informace

Corrosion

Koroze

Co je koroze? Ke vzniku koroze může docházet vždy, přijdou-li do vzájemného styku dvě různé kovové součásti. Slyšíme-li o korozi, většinou si okamžitě představujeme kus kovu, který má hnědočervené zbarvení. Zeptáme-li se odborníka, nedostaneme nijak jednoduchou odpověď. Zkorodovaná místa mohou mít různé barvy a tvary. Co je ve skutečnosti koroze? Co ji způsobuje? Jak se jí lze vyhnout?

Další informace

Loosening joint

Zabránění uvolňování spojovacích prvků

Od energetiky po automatizaci, od dopravních systémů po rekreační a sportovní vybavení, od zkušebních a měřicích zařízení po zdravotnickou techniku, od malých digitálních přístrojů po dětské hračky – ve všech těchto oblastech se při montáži výrobků používají závitové spojovací součásti. Závitové spoje mohou nabídnout mnoho předností, mají však také své slabé stránky. Jedním z problémů, které se u závitových spojů vyskytují, je jejich samovolné povolování.

Další informace

Galling stainless steel fasteners

Zadírání nerezových spojovacích materiálů

Nejvyššímu riziku jsou vystaveny spojovací materiály podléhající náročným požadavkům nebo vysokým teplotám. Zvláště když jsou spojovací materiály a spojované prvky vyráběny z odlišných materiálů a koeficient tření je vysoký, může to vést k zadření nebo studenému spoji. 

Další informace

connecting components

Správná volba spojovacího materiálu ve fázi projektování

Konstruktéři, kteří jsou zodpovědni za výběr nakupovaných součástí, si musí být vědomi skutečnosti, že výrobky nacházející se ve stádiu prototypů se mohou lišit od provedení schválených pro hromadnou výrobu. V důsledku tlaku na co nejrychlejší uvedení výrobků na trh se pak často přistupuje ke kompromisům při testování těchto výrobků.

Další informace

heat treatment of fasteners

Informace o přidávání olova do různých kovů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o použití olova jako přísady do různých kovů a také o alternativách a jejich následcích. Společně s informacemi o požadavcích příslušných průmyslových norem je také poskytnuta aktuální situace na trhu.

Další informace

Lightweight

Únava materiálu - tichá, náhlá, zhoubná

Únava materiálu je definována jako narůstající poškození materiálu, způsobované dynamickým namáháním s amplitudou pod limitem pevnosti v tahu. Vzhledem k možnému nebezpečí, které představuje únava materiálu, by konstruktéři měli věnovat velkou pozornost každému aspektu, souvisejícímu s dynamickým namáháním. Tento dokument pojednává o tom, jak by měl konstruktér rozhodnout, v případě, kdy se očekává dynamické zatížení a jaká kritéria by měl spojovací prvek nebo jakákoli jiná součást splňovat.

Další informace

metallic hardness measurement

Metody měření tvrdosti a použití pro spojovací materiály

Oblast měření tvrdosti je vyspělá technologie. Tento dokument poskytuje krátký pohled na převládající praktiky v oboru spojovacích materiálů a sdílí zkušenosti v naději, že výsledky tvrdosti materiálů budou používány odpovídajícím způsobem.

Další informace

Stainless Steel

Povrchová úprava nerezové oceli 

Tento článek poukazuje na důležitost pasivace, leštících médií a profilu povrchu nerezové oceli, ovlivňující její odolnost proti korozi. Kromě toho také vysvětluje, jak důležité je stanovit správnou specifikaci architektonických prvků, kde je dominantním faktorem kosmetický vzhled. 

Další informace

Umělá inteligence a Big Data: Kontrola kvality spojovacích procesů v reálném čase

Dopravní průmysl je uprostřed masivní transformace a vozidla budoucnosti se zásadně liší od vozidel z minulosti. Evoluční vývoj v oblasti odlehčených konstrukcí, ale také průlomové trendy, jako je elektromobilita nebo autonomní řízení, konfrontují vývojáře automobilů s celou řadou úplně nových problémů.

   Další informace

Spojovací řešení pro kompozitní a plastové materiály

Při výběru produktů z řady spojovacích prvků a vytváření spojovacího a montážního řešení je důležité znát dostupné možnosti; jak ale vědět, co funguje dobře s kompozitními a plastovými materiály?

Další informace