Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Pick-by-Light a Put-to-Light
intuitivní - efektivní - spolehlivé

Pick-by-Light a Put-to-Light

Rychlý a dobře fungující proces vyskladňování a doplňování materiálu má v interní logistice zásadní význam. Digitální řešení společnosti Bossard - Pick-by-Light a Put-to-Light - zajišťuje maximální efektivitu vychystávání a doplňování položek prostřednictvím cíleného navádění zaměstnanců ke správnému skladovému boxu. 

 

Logistické systémy Bossard SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud nabízejí další krok pro řízení "chytré továrny" tím, že obsahují řešení Pick-by-Light a Put-to-Light. Sklad a pracovní pozice jsou vybaveny světelnými LED signály, které navádějí zaměstnance přímo ke správnému skladovacímu boxu se správnými položkami. Efektivní a časově úsporné  zásobování materiálem je podporováno řešením Last Mile Management. Pozice dílu je nalezena rychle a přesně, čímž se zkracuje doba hledání a eliminují se chyby při vychystávání.

Logistická řešení: Pick-by-Light a Put-to-Light

 

Pick-by-Light a Put-to-Light s interním logistickým řešením Last Mile Management 

Pro efektivní a časově úsporný přesun B a C dílů z centrálního skladu na pracovní stanice poskytujeme interní logistické řešení "Last Mile Management". Toto řešení zajišťuje interní zásobování formou systému milk run za podpory vychystávacího a doplňovacího digitálního seznamu. Díky integraci Pick-by a Put-to-Light do tohoto procesu jsou pozice položek vyhledávány ještě rychleji a efektivněji. 

 
 

Pick-by-Light

 

Pick by LightLast Mile Management automaticky generuje digitální seznam položek pro vychystávání v aplikaci ARIMS Mobile a následnou distribuci milk run systému. V první fázi se v aplikaci ARIMS Mobile zobrazí materiál, který má být vychystán a aktivuje se funkce Pick-by-Light. Na správnou pozici je systém milk run naváděn formou světelné LED signalizace. Světelná signalizace ukazuje, které položky mají být vybrány v nejefektivnějším pořadí. Jakmile je položka vychystána a potvrzena, rozsvítí se světelný signál následujícího boxu s další položkou. Tato nová technologie zajišťuje bezchybné a rychlé doplňování dílů do pracovních stanic.

 

 

Put-to-Light

 

<img alt=Po vychystání se materiál doplní do pracovních stanic. Řešení Put-to-Light podporuje aktivitu distribučního systému milk run. Pracovní stanice, která má být doplněna, se zobrazí v mobilní aplikaci ARIMS a ta aktivuje funkci Put-to-Light. Světelná LED signalizace upozorňuje, kterou pracovní stanici je třeba doplnit. To znamená, že pozice dílů jsou doplněny do boxů v pracovních stanicích rychleji a efektivněji.

 

 

 

Více informací o Last Mile Management

 

Systémy SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud s Pick-by-Light a Put-To-Light 


Systémy SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud jsou vybaveny funkcí Pick-by a Put-to-Light. Inteligentní a modulární řešení displeje SmartLabel Cloud lze instalovat kdekoli ve výrobě, ať už ve skladu, nebo přímo u pracovních stanic. Oba systémy jsou pomocí cloudu připojeny k našemu Bossard softwaru ARIMS. Použitím těchto systémů se optimalizuje tok B a C dílů v interní logistice a zefektivňují se výrobní procesy společnosti. 

 
 

Výhody s řešenímí Pick-by-Light a Put-to-light 

 

LED signalizace

Funkce Pick-by-Light a Put-to-Light jsou umožněny pomocí světelné LED signalizace

Efektivní proces vychystání materiálu

Hladký a rychlý proces vychystávání a doplňování dílů

Mobilní Aplikace

Digitální řešení vychystávání matriálu

Zkrácení doby hledání

Pozice dílů jsou vyhledávány rychle a efektivně

Bez chyb

Eliminuje chyby při vychystávání a doplňování