Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Teknisk information

Ytterligare teknisk information om elektroteknik.

Ytterligare teknisk information om manöver- och styrelement.

Ytterligare teknisk information om tätnings- och flödesteknik.

 

Fästteknik

White papers
Lättvikt | white paper
Begreppet "utseende" inom beläggningar | white paper
  Att välja ytbehandling för fästelement | white paper
  Värmebehandling av fästelement | white paper
  Friktionsprocessmöjligheter | white paper
  Fästelementslösning för kompositer | white paper
  Väteförsprödning | white paper
  Kan fästelement återanvändas? | white paper
  Förbandslossning | white paper
  Att göra rätt val | white paper

Generella toleranser, tabeller, standarder

SI-enhetssystem
Konverteringstabeller
Konverteringstabell för kraftenheter
Konverteringstabell för enheter med mekanisk spänning
Konverteringstabell för arbetsenheter, energi och värme
Konverteringstabell för kraftenheter och värmeflöde
Konverteringstabell för tryckenheter för gaser, ångor och vätskor 
Konvertering enheter inom SI-enheter
Metriska konverteringstabeller – USA, USA – metriska
Hårdhetsjämförelse
Beteckningar av olika nationella standarder (enligt ISO)
Bastoleranser och toleransfält

Material, skruvar & muttrar

Definition av mekaniska egenskaper för skruvar
Brottsgräns Rm [N/mm2]
Sträckgräns ReL [N/mm2]
0.2% gräns Rp0,2 [N/mm2]
Förlängning vid brott A [%]
Brottsgräns under kilbelastning
Huvudljud
Hårdhet
Hackpåverkan [Joule] ISO 83
Ytliga felaktigheter
Avkolning
Egenskapsklasser för skruvar 4.6 till 12.9
Mekaniska och fysiska egenskaper för skruvar
Minsta slutliga dragbelastning
Normalbelastningar för skruvar
Material, värmebehandling, kemiska sammansättningar
Egenskaper vid förhöjda temperaturer
Egenskaper vid högre styrka (vid ≥ 1 000 N/mm2) 
Egenskapsklasser för muttrar 04 till 12
Mekaniska egenskaper för muttrar med ISO metriska gängor (grov)
Beteckningssystem och spänning under säker belastning för muttrar med höjd ≥ 0,5 d, men < 0,8 d
Testbelastning för muttrar
Testbelastning för muttrar 0,8 d
Kemisk sammansättning för  muttrar
Egenskapsklasser för stoppskruv 14 H till 45 H
Mekaniska egenskaper
Material, värmebehandling och kemiska sammansättningar
Skruvar, bultar, muttrar

Märkning och mekaniska egenskaper hos sexkantsskruv UNC / UNF
Märkning och beteckning av fästelement med reducerad lastbarhet
Märkning av fästelement
Märkning av pinnbultar
Märkning av muttrar enligt ISO
Märkning av muttrar enligt DIN
Hopsättning av skruvar och muttrar ≥ 0,8 d
Märkning av skruvar och muttrar i rostfritt stål 
  DIN 7500 | white paper
Skruvar och muttrar för höga och låga temperaturer
Mekaniska egenskaper min. 0,2 % sträckgränsvärde vid högre temperaturer
Typiska värden för densiteten och den statiska elasticitetmodulen
Typiska värden för koefficienten för värmeutvidgning, värmeledningsförmåga och värmekapacitet 
Tabell över material för temperaturer över +300 °C
Tabell över material för låga temperaturer från –200 °C till –10 °C
Hopsättning av material för skruvar och muttrar
Stålets duktilitet vid låga temperaturer
Sträckgräns och draghållfasthet hos stål vid låga temperaturer
Elastisk förlängning av bultar med reducerad midja
Fästelement i rostfritt stål
ISO-märkta stålgrupper

Kemisk komposition av austenitiskt rostfritt stål

Kemisk komposition av korrosionsbeständigt rostfritt stål
Särskilda egenskaper hos rostfritt stål
Tidstemperaturdiagram för intergranulär korrosion i austenitiskt rostfritt stål
Kemisk stabilitet
Tekniska argument för användning av fästelement gjorda av rostbeständigt austenitisk krom-nickel A1, A2, A4
Mekaniska egenskaper för fästelement gjorda av austenitiskt rostfritt stål
Minimum brottsmoment MB min för skruv gjorda i austenitiskt rostfritt stål i gängor M1,6 till M16 (normal gänga)
Referensvärden för 0,2 % Rp0,2 vid högre temperaturer som % av värdet vid rumstemperatur
Märkning av skruvar och muttrar
  Gängskärning i rostfria fästelement | white paper
Fästelement av olika material
Icke-järnhaltig metall
Specialmaterial
Termoplast
Elastomer

Korrosionsskydd

  Om korrosion | white paper
Galvanisk process
Beläggningstjocklek för delar med extern gänga
Ytterligare galvaniska beläggningsprocesser
Ytbehandlingar

Arrangemang, design, montering

Urval av fästelement
Uppskattning av skruvdiameter
Utmattningsmotstånd
Styrka under dynamisk belastning
Gängingrepp
Rekommenderat minimum gängingrepp i kapade inre gängor på komponenter
Yttryck vid montering
Typiska värden för tillåtet yttryck för olika material
Yttryck under huvud av en sexkantsskruv
Yttryck under huvudet på en cylinderskruv
Yttryck under skruvhuvudet
Guide i användning av planbrickor för skruvar och muttrar
Friktion och friktionskoefficient
Relation av friktionskoefficientklasser till riktvärden för olika metaller / ytor och smörjningstyper, för skruvförband
Åtdragningsmetod och åtdragningsfaktor αA
Ungefärliga värden för statisk friktionskoefficient μT
Vägledande värden för åtdragningsfaktorn αA och den resulterande förspänningskraften i samlingen
Förspännings- och åtdragningsmoment
Hur du använder referensvärden
Ungefärliga värden för metrisk grovgänga VDI 2230
Ungefärliga värden för metriskt fingänga VDI 2230
Pinnskruvar med reducerad midja
Åtdragningsmoment för plastskruvar / Polyamid 6.6
Ungefärliga värden för austenitiskt rostfritt stål A1 / A2 / A4
Fästelement med invändigt ingrepp och lägre huvudform
Flänsskruv och flänsmutter
Referensvärden för åtdragningsmoment NORD-LOCK® brickor, killåssystem
Bult för högstyrka
Säkra fästförband
Summering av konstruktionsvärden för låsskruvsförband
Överblick av effektiviteten för fästförband med låsningslösning och lösningar för att förebygga lossning
Skjuvkrafter för rörpinnar
Statisk skjuvbelastning för rörpinnar
Konstruktionsrekommendationer
Konstruktionsrekommendationer
Direktmontering i termoplast med Delta PT® skruv
Direktmontering i termoplast med PT® skruv / ecosyn®-plast
Plåtförband
Minimum brottsmoment för plåtskruvar
Urvalskriterier för självgängande Ensat® insatsgängor
Invändiga ingrepp för skruvar
Monteringsverktyg
Former av ingrepp och rekommenderade  verktygsstorlekar

Metriska ISO gängor

Baskoncept och nominella dimensioner
Frigångspassning av metrisk ISO gänga
Toleransfält för kommersiella skruvar och muttrar
Gränser för metriska (standard) grovgänga

Urvalsserie för grovgänga

Gränser för metrisk fingänga
Urvalsserie för fingänga
Tillåtna toleranser för fästelement i plast