Obrat za celý rok a čtvrté čtvrtletí roku 2016

ledna 12, 2017

Nový prodejní rekord – výsledky kvalitní obchodní strategie

Díky propracované obchodní strategii se v minulém roce podařilo společnosti Bossard opět dosáhnout rekordního obratu. Tržby vzrostly o 5.9% na 695 mio CHF. Nejvýraznější pozitivní vývoj byl patrný ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 se obrat zvýšil o působivých 15,1% na 181,7 mio CHF. Tento nárust byl vyvolán především obchodováním na Evropských trzích (+8,2%) a v Americe (+38,9%). Výrazný růst v Americe byl pozitivně ovlivněn akvizicí Arnold Industries, která byla sloučena 1. září 2016.

Strategie růstu společnosti Bossard rozvíjí již řadu let akviziční činnost a investice, do vysoce efektivní infrastruktury. Výsledky z minulého roku jsou opět důkazem této pokrokové strategie. I při zpětném pohledu ještě dále do minulosti jsou výsledky neméně působivé. I navzdory výraznému posílení švýcarského franku v posledních letech a náročnému obchodnímu prostředí na trzích jako je Švýcarsko a Čína, společnost Bossard zvýšila své tržby v posledních pěti letech o úctyhodných 48% a to při zachování nadprůměrné ziskovosti.

Rostoucí dynamika v Evropě
V Evropě, kde společnost Bossard realizovala přibližně 58 % svých tržeb, vzrostl obrat za rok 2016 o 4,7 % na 401.6 mio CHF (v místní měně: + 3,6 %). Za zmínku rozhodně stojí rychlé tempo růstu ve druhé polovině roku. Ve čtvrtém čtvrtletí to byl nárůst o 8,2 % na 96 mio CHF (v místní měně: + 8.0 %). Na tomto rychlém růstu má svůj podíl většina zemí. Vzestupný trend je patrný též ve Švýcarsku, kde se projevilo výrazné posílení švýcarského franku již na začátku roku 2015. Akvizice Bossard, získané v posledních letech v Evropě, ještě celkově podpořily tento kladný vývoj.

Významný rozvoj v Bossard Amerika
Největším rozvojem v loňském roce se ve společnosti Bossard může pochlubit Americká pobočka. V tomto regionu vzrostly tržby za rok o 12.0 %, na 186,1 mio CHF (v místní měně: + 9.3 %). Nárůst o 38,9 % ve čtvrtém čtvrtletí lze přičíst akvizici Arnold Industries, která má za následek dvoutřetinové navýšení obratu. Avšak v neposlední řadě také rozvoj stávajícího podnikání v Americe, přispěl k celkovému navýšení o 15,3 %. Obraty, vyplývající ze spolupráce s největším americkým výrobcem elektromobilů, významně vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí. Rovněž patrná je skutečnost, že se i poptávka významného zákazníka v oblasti zemědělské techniky postupně stabilizuje. Ačkoli jsme v tomto oboru zaznamenali ve čtvrtém čtvrtletí menší pokles, v celkovém součtu byl výrazně nižší než v předchozích čtvrtletích. Organický růst obratu ve čtvrtém čtvrtletí o 15,3 %, ve srovnání se 6,3 % za celý rok, je důkazem silného rozvoje podnikání v posledním čtvrtletí v této oblasti.

Organický růst v Asii
Bossard vykazuje nemalé úspěchy i na asijském trhu, což reflektuje úspěšné snahy i na ostatních trzích. Obrat za celý rok vzrostl o 0,6 % na 107,3 mio CHF; 3,1 % nárůst v místní měně dokazuje, že lze využít potenciál podnikání i v Asii. Výsledky ve čtvrtém čtvrtletí jasně ukazují vzestupný trend. Tržby se zvýšily o 3,4 % na 30,4 mio CHF, což představuje nárůst 5,6 % v místní měně. Našemu podnikání se dařilo zejména v Číně, kde jsme v posledních letech dosáhli značných investic. I navzdory přetrvávajícímu náročnému tržnímu prostředí, vykázala Bossard Group nárůst obratu, na jednom z nejvýznamnějších asijských trhů vůbec, jak ve třetím, tak ve čtvrtém čtvrtletí.

Detailní výroční zpráva a účetní závěrka z roku 2016, bude ke stažení od 8. března 2017.

 

Net sales 4th quarter

change in %

in CHF million

2016

2015

in CHF

in local
currency

Europe

96.0

88.7

8.2%

8.0%

America

55.3

39.8

38.9%

40.3%

Asia

30.4

29.4

3.4%

5.6%

Group

181.7

157.9

15.1%

15.6%

 

Net sales January – December

change in %

in CHF million

2016

2015

in CHF

in local
currency

Europe

401.6

383.4

4.7%

3.6%

America

186.1

166.2

12.0%

9.3%

Asia

107.3

106.7

0.6%

3.1%

Group

695.0

656.3

5.9%

5.0%Press Release as PDF

Share this page

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.