Dodržujeme požadavky nových zákonů a předpisů.

V posledním desetiletí došlo k významným změnám předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Společnost Bossard, která přikládá velký význam trvale udržitelnému rozvoji, důsledně sleduje vydávání nových zákonů a předpisů a dodržuje jejich požadavky týkající se používaných materiálů, výrobků a postupů. Můžete si tedy být jisti tím, že výrobky, které od nás nakupujete, splňují požadavky předpisů platných v kterékoli oblasti světa.

Jako společnost, která si je vědoma významu ochrany životního prostředí, usilujeme o snižování spotřeby surovin a energie, o co nejefektivnější využívání zdrojů a o co nejmenší dopad naší činnosti na okolní prostředí. Kromě toho přispíváme k ochraně životního prostředí tím, že u našich vlastních procesů a technologií uplatňujeme požadavky normy ISO 14001.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.