Systém BIM (Bossard Inventory Management) umožňuje konsolidaci dodavatelské základny v rámci řízení zásob C-dílů, včetně součástí dodávaných společností Bossard i součástí dodávaných třetími stranami.
Jak řídíme vaše skladové zásoby

Činnost systému BIM je založena na průběžném postupu. Jak systém funguje?

 • Společnost Bossard nabízí několik různých systémů typu Kanban. V závislosti na situaci je možno používat buď systém Bossard SmartBin, 2Bin, CodeSmartCard nebo kombinaci těchto systémů. Pro řízení zásob C-dílů je vhodný zejména systém SmartBin.
 • Je-li dosaženo úrovně, při které je třeba vystavit objednávku, jsou automaticky shromážděna potřebná data a společnost Bossard je odešle dalším dodavatelům začleněným do systému řízení zásob C-dílů.
 • Dodavatelé zakázkově vyráběných součástí připraví potřebná množství výrobků a označí je štítkem s údaji o umístění skladu zákazníka.
 • Společnost Bossard sloučí tok zboží a vystaví hromadnou fakturu. Dodávka se pak uskuteční buď do místa použití nebo do místa příjmu zboží.

 

 

 

Účinné řízení zásob C-dílů umožňuje dosažení zřetelného a trvalého usnadnění činnosti všech oddělení. Systém BIM zahrnuje:

 • Organizaci doplňování zásob
 • Automatický tok informací
 • Koordinaci toku zboží
 • Flexibilní a modulární funkce umožňující vyhovění novým požadavkům

 

Systém BIM je součástí sítě způsobilých dodavatelů, kteří jsou ověřeni zákazníky a kteří zaručují nejvyšší stupeň spolehlivosti výrobků i procesů.

Výsledek: snížený objem zásob a nižší náklady

Váš prospěch:

 • Možnost trvalé kontroly nad výběrem, nákupem a kvalitou C-dílů pocházejících od různých dodavatelů
 • Udržování těsného kontaktu s dodavateli
 • Odpadá potřeba zabývat se C-díly

 

Prospěch pro vašeho dodavatele:

 • Přenesení plné technické zodpovědnosti
 • Předcházení problémům s dodávkami udržováním zaručené minimální zásoby

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.