Vyhledejte a vypočtěte tolerance pro díry a dříky.

Podle obvyklých tolerančních tříd a mezních odchylek uvedených v normě ISO 286-2:2010

Průměr
  • mm
Tolerance dříku

  • µm
  • µm
  • mm
  • mm
Tolerance díry
  • µm
  • µm
  • mm
  • mm