V podobě produktové řady ecosyn® jsme vyvinuli pokrokové řešení v oboru spojování. Tyto vysoce kvalitní spojovací prvky jsou hospodárné a v souladu s potřebami našich zákazníků. Inteligentní, bezpečné a účinné vysoce kvalitní výrobky založené na vyspělých technických řešeních – spojovací součásti naší řady ecosyn® Vám umožní přeměnu náročných úkolů na příležitosti. Zjednodušíme a zefektivníme Vám tak práci. Právě to jsou výhody, které přináší řada ecosyn®.

 • ecosyn®-drill
 • Použití
 • Výhody
Tento vysoce kvalitní samořezný šroub je obzvláště vhodný pro použití v konstrukcích sestávajících z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů.

Příklady oblastí použití: 

 • Plechové konstrukce různých druhů 
 • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
 • Bílé zboží 
 • Konstrukce karosérií vozidel 
 • Okenní rámy a žaluzie
 • Fasádní konstrukce 
 • Skleníky a zimní zahrady
 • Chatky
 • Nejsou potřebné vrtací nebo závitořezné nástroje
 • Není zapotřebí vyrážet středicí důlky
 • Nevznikají problémy s přesazením předvrtaných otvorů 
 • Njsou potřebné přídavné zajišťovací prvky
 • Rychlá montáž 
 • Hospodárné řešení

 • ecosyn®-MRX
 • Použití
 • Výhody
Kromě hliníkových plechů je pomocí těchto samořezných šroubů možno spojovat také ocelové plechy, včetně tenkých plechů z nerezavějících ocelí. Díky speciálnímu tepelnému zpracování se šrouby řady ecosyn®-MRX vyznačují obzvláště vysokou odolností proti korozi.

Příklady oblastí použití zahrnují: 

 • Plechové konstrukce různých druhů
 • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
 • Bílé zboží * Konstrukce karosérií vozidel
 • Okenní rámy a žaluzie
 • Fasádní konstrukce
 • Skleníky a zimní zahrady

 

Chatky Poznámka:

K použití kalených a popuštěných martenzitických nerezavějících ocelí v agresivních prostředích je nutno přistupovat opatrně, jelikož může docházet k tvorbě trhlin následkem napěťové koroze.

 • Vyšší pevnost než u jakostní třídy A2 nebo A4
 • Nedochází k erozi v oblasti závitu, a to ani při použití tenkých plechů z nerezavějící oceli
 • Nedochází k povrchové korozi
 • Vysoký řezný výkon
 • Korozivzdorné spoje jsou hospodárně vytvořitelné a poskytují vysokou míru spolehlivosti

 • ecosyn®-fix
 • Použití
 • Výhody

Tato spojovací součást je určena speciálně pro spoje v elektrických zařízeních, a to jak v malých tak i ve větších spotřebičích.
Přečtěte si více »

Příklady oblastí použití zahrnují: 

 • Elektronická zařízení
 • Výrobky z plechů
 • Výrobu vozidel
 • Domácí spotřebiče
 • Jeden spojovací prvek namísto několika prvků:
  • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
  • Kratší příprava montáže
  • Rychlejší montáž
  • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
 • Spolehlivé spoje
 • Nejsou potřebné přídavné pojistné prvky:
  • Odolnost vůči vibracím
  • Postupné samovolné povolování spojů je vyrovnáváno vnitřním pružicím účinkem
  • Optimální dosedací plocha k překrývání rozměrných nebo podlouhlých otvorů
  • Vysoký utahovací moment pro odtržení
  • Hladká dosedací plocha snižuje nebezpečí poškození křehkých povrchů
  • Snížené nebezpečí trhlinové koroze

 • ecosyn®-plast
 • Použití
 • Výhody
Speciální geometrie závitů spojovacích součástí řady ecosyn®-plast umožňuje bezpečné a snadné šroubování přímo do prvků z termoplastů.
Spojovací součásti řady ecosyn®-plast jsou ideální pro spojování všech druhů prvků z termoplastů.
 • Vysoká odolnost šroubových spojů za různých podmínek při použití pro různé termoplasty 
 • Optimalizovaná geometrie závitu snižuje napětí vznikající ve spojích 
 • Samosvorné spoje nevyžadují přídavné pojistné prvky 
 • Vytváření vysoké úrovně předpětí
 • Vysoký utahovací moment při porušení a vysoká pevnost šroubu v tahu 
 • Vysoká úroveň bezpečnosti během montáže dosahovaná prostřednictvím nízkého utahovacího momentu a vysokého momentu, při kterém dochází ke stržení závitu
 • Minimalizace ztráty předpětí díky zvětšené ploše stykového povrchu pod hlavou

 • ecosyn®-lubric 
 • Použití
 • Výhody
Systémové řešení ecosyn®-lubric představuje jedinečnou tribologickou suchou povrchovou úpravu s vynikající odolností a nejvyššími funkčními parametry. Jedná se o neelektrolyticky nanášenou tenkou povrchovou vrstvu s integrovanými mazacími vlastnostmi a vysoce účinnou dodatečnou ochranou proti korozi.
Spojovací součásti řady ecosyn®-lubric jsou použitelné ve všech případech, kdy jsou důležité bezpečnost a optimalizace nákladů.
 • Organická tuhá maziva a fluoropolymery
 • Optimalizované a neměnné hodnoty součinitelů tření
 • Ochrana proti korozi
 • Potenciál pro úsporu nákladů:
  • Předem nanášené mazivo, bez potřeby ručního přimazávání
  • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
  • Kratší příprava montáže
  • Rychlejší montáž
  • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
  • Menší a levnější spojovací součásti
  • Úspornější dimenzování spojovaných dílů
  • Snížený povrchový tlak umožňuje kladení nižších požadavků na mechanické vlastnosti spojovaných materiálů
  • Možnost použití nižších pevnostních tříd při stejném předpětí
  • Možnost snížení hmotnosti
  • Odpadá potřeba kontroly účinnosti/doby skladovatelnosti namazaných spojovacích součástí
 • Výhody související s bezpečností:
  • Velmi úzký rozptyl součinitele tření umožňuje nastavování přesného a neměnného předpětí
  • Zajištění ochrany proti zadírání
  • Zvýšená odolnost proti korozi
  • Nehrozí nebezpečí opomenutí při nanášení maziva
  • Odolný povlak, který poskytuje stejné podmínky při opakovaném utahování

 • ecosyn®-grip
 • Použití
 • Výhody
Tato řada zahrnuje šrouby, jejichž použití je ideální v případech, kdy je požadována ochrana proti povolení a vysoká odolnost proti únavovému namáhání.
Spojovací součásti řady ecosyn®-grip jsou optimalizovány tak, aby bylo zabráněno šíření trhlin podél hranic zrn během dlouhodobého opakovaného pohybového namáhání, a proto se používají např. při výrobě jízdních kol.

 • ecosyn®-BCT
 • Použití
 • Výhody
Nýtovací matice BCT (Bulge Control Technology – řízená deformace nýtovací matice nabízí univerzální a vysoce spolehlivé řešení pro mnoho aplikací s běžnými nýtovacími maticemi. Matice Ecosyn®-BCT se čtyřmi příčně navrtanými otvory na dříku, které přesně vymezují deformační místo nýtovací matice, může být použita v mnoha netradičních aplikacích, kde je potřeba nýtovat z jedné strany. BCT je registrovaná obchodní značka společnosti BBA srl.
Nýtovací matice jsou ideální pro těsné spoje nebo tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na spoj, jako např. tenkostěnné aplikace, vysoce pevnostní spoje, aplikace v měkkých, pórovitých či vrstvených materiálech. Jsou vhodné i pro použití v kompozitech vyztužených skelnými či uhlíkovými vlákny, v lehkých voštinových deskách, profilech, potrubích a dalších konstrukcích s obtížným montážním přístupem.
 • BCT matice poskytují pevnější závity v porovnání se všemi dalšími nýtovacími maticemi
 • Snadná montáž do špatně připravených nebo příliš velkých otvorů 
 • Mohou být montovány i do těch nejcitlivějších materiálů, plastů, kompozitního dřeva a mnoha dalších materiálů
 • Ideální též pro přímořské, zdravotnické a petrochemické průmyslové segmenty

 


Před změnou názvu značky byly výrobky řady Bossard ecosyn® známé pod následujícími názvy:

 • ecosyn®-drill: eco-drill®
 • ecosyn®-MRX: Marutex®
 • ecosyn®-fix: eco-fix®
 • ecosyn®-plast: eco-syn®
 • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů.