Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Probíhá načítání návrhů

Hledat návrhy

Kategorie produktů

Návrhy produktů

Inovace je součástí našeho života

Bossard ecosyn®

V podobě produktové řady ecosyn® jsme vyvinuli pokrokové řešení v oboru spojování. Tyto vysoce kvalitní spojovací prvky jsou hospodárné a v souladu s potřebami našich zákazníků. Inteligentní, bezpečné a účinné vysoce kvalitní výrobky založené na vyspělých technických řešeních – spojovací součásti naší řady ecosyn® Vám umožní přeměnu náročných úkolů na příležitosti. Zjednodušíme a zefektivníme Vám tak práci. Právě to jsou výhody, které přináší řada ecosyn®.

 • ecosyn®-drill
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-drill

Tento vysoce kvalitní samořezný šroub je obzvláště vhodný pro použití v konstrukcích sestávajících z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů.

Bossard ecosyn®-drill

Příklady oblastí použití: 

 • Plechové konstrukce různých druhů 
 • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
 • Bílé zboží 
 • Konstrukce karosérií vozidel 
 • Okenní rámy a žaluzie
 • Fasádní konstrukce 
 • Skleníky a zimní zahrady
 • Chatky
Bossard ecosyn®-drill
 • Nejsou potřebné vrtací nebo závitořezné nástroje
 • Není zapotřebí vyrážet středicí důlky
 • Nevznikají problémy s přesazením předvrtaných otvorů 
 • Nejsou potřebné přídavné zajišťovací prvky
 • Rychlá montáž 
 • Hospodárné řešení

 • ecosyn®-MRX
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-MRX

Kromě hliníkových plechů je pomocí těchto samořezných šroubů možno spojovat také ocelové plechy, včetně tenkých plechů z nerezavějících ocelí. Díky speciálnímu tepelnému zpracování se šrouby řady ecosyn®-MRX vyznačují obzvláště vysokou odolností proti korozi.

Bossard ecosyn®-MRX

Příklady oblastí použití zahrnují: 

 • Plechové konstrukce různých druhů
 • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
 • Bílé zboží * Konstrukce karosérií vozidel
 • Okenní rámy a žaluzie
 • Fasádní konstrukce
 • Skleníky a zimní zahrady

 

Chatky Poznámka:

K použití kalených a popuštěných martenzitických nerezavějících ocelí v agresivních prostředích je nutno přistupovat opatrně, jelikož může docházet k tvorbě trhlin následkem napěťové koroze.

Bossard ecosyn®-MRX
 • Vyšší pevnost než u jakostní třídy A2 nebo A4
 • Nedochází k erozi v oblasti závitu, a to ani při použití tenkých plechů z nerezavějící oceli
 • Nedochází k povrchové korozi
 • Vysoký řezný výkon
 • Korozivzdorné spoje jsou hospodárně vytvořitelné a poskytují vysokou míru spolehlivosti

 • ecosyn®-fix
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-fix

Tato spojovací součást je určena speciálně pro spoje v elektrických zařízeních, a to jak v malých tak i ve větších spotřebičích.
Přečtěte si více »

Bossard ecosyn®-fix

Příklady oblastí použití zahrnují: 

 • Elektronická zařízení
 • Výrobky z plechů
 • Výrobu vozidel
 • Domácí spotřebiče
Bossard ecosyn®-fix
 • Jeden spojovací prvek namísto několika prvků:
  • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
  • Kratší příprava montáže
  • Rychlejší montáž
  • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
 • Spolehlivé spoje
 • Nejsou potřebné přídavné pojistné prvky:
  • Odolnost vůči vibracím
  • Postupné samovolné povolování spojů je vyrovnáváno vnitřním pružicím účinkem
  • Optimální dosedací plocha k překrývání rozměrných nebo podlouhlých otvorů
  • Vysoký utahovací moment pro odtržení
  • Hladká dosedací plocha snižuje nebezpečí poškození křehkých povrchů
  • Snížené nebezpečí trhlinové koroze

 • ecosyn®-plast
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-plast

Speciální geometrie závitů spojovacích součástí řady ecosyn®-plast umožňuje bezpečné a snadné šroubování přímo do prvků z termoplastů.

Bossard ecosyn®-plast

Spojovací součásti řady ecosyn®-plast jsou ideální pro spojování všech druhů prvků z termoplastů.

Bossard ecosyn®-plast
 • Vysoká odolnost šroubových spojů za různých podmínek při použití pro různé termoplasty 
 • Optimalizovaná geometrie závitu snižuje napětí vznikající ve spojích 
 • Samosvorné spoje nevyžadují přídavné pojistné prvky 
 • Vytváření vysoké úrovně předpětí
 • Vysoký utahovací moment při porušení a vysoká pevnost šroubu v tahu 
 • Vysoká úroveň bezpečnosti během montáže dosahovaná prostřednictvím nízkého utahovacího momentu a vysokého momentu, při kterém dochází ke stržení závitu
 • Minimalizace ztráty předpětí díky zvětšené ploše stykového povrchu pod hlavou

 • ecosyn®-lubric
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-lubric

Systémové řešení ecosyn®-lubric představuje jedinečnou tribologickou suchou povrchovou úpravu s vynikající odolností a nejvyššími funkčními parametry. Jedná se o neelektrolyticky nanášenou tenkou povrchovou vrstvu s integrovanými mazacími vlastnostmi a vysoce účinnou dodatečnou ochranou proti korozi.

Bossard ecosyn®-lubric

Spojovací součásti řady ecosyn®-lubric jsou použitelné ve všech případech, kdy jsou důležité bezpečnost a optimalizace nákladů.

Bossard ecosyn®-lubric
 • Organická tuhá maziva a fluoropolymery
 • Optimalizované a neměnné hodnoty součinitelů tření
 • Ochrana proti korozi
 • Potenciál pro úsporu nákladů:
  • Předem nanášené mazivo, bez potřeby ručního přimazávání
  • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
  • Kratší příprava montáže
  • Rychlejší montáž
  • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
  • Menší a levnější spojovací součásti
  • Úspornější dimenzování spojovaných dílů
  • Snížený povrchový tlak umožňuje kladení nižších požadavků na mechanické vlastnosti spojovaných materiálů
  • Možnost použití nižších pevnostních tříd při stejném předpětí
  • Možnost snížení hmotnosti
  • Odpadá potřeba kontroly účinnosti/doby skladovatelnosti namazaných spojovacích součástí
 • Výhody související s bezpečností:
  • Velmi úzký rozptyl součinitele tření umožňuje nastavování přesného a neměnného předpětí
  • Zajištění ochrany proti zadírání
  • Zvýšená odolnost proti korozi
  • Nehrozí nebezpečí opomenutí při nanášení maziva
  • Odolný povlak, který poskytuje stejné podmínky při opakovaném utahování

 • ecosyn®-grip
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-grip

Tato řada zahrnuje šrouby, jejichž použití je ideální v případech, kdy je požadována ochrana proti povolení a vysoká odolnost proti únavovému namáhání.

Bossard ecosyn®-grip
 • Výroba karoserií
 • Vnitřní obložení
 • Kryty
 • Konstrukce zařízení
 • Obložení vozidel
 • Plechové konstrukce
 • Domovní instalace
 • Spojování profilů
 • Konstrukce skříní
 • Konstrukce dopravních zařízení
 • Vodicí kolejnice
Bossard ecosyn®-grip
 • Odolnost vůči uvolnění bez potřeby dalších prvků
 • Pokrytí větší plochy u větších průchozích otvorů
 • Procesně bezpečné a automatizované zpracování
 • Elegantní design hlavy
 • Plná únosnost šroubu třídy 8.8
 • Snížení sesedání díky menšímu počtu dělících spár oproti šroubům s pojistnými podložkami

 • ecosyn®-BCT
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-BCT

Nýtovací matice BCT (Bulge Control Technology – řízená deformace nýtovací matice nabízí univerzální a vysoce spolehlivé řešení pro mnoho aplikací s běžnými nýtovacími maticemi. Matice Ecosyn®-BCT se čtyřmi příčně navrtanými otvory na dříku, které přesně vymezují deformační místo nýtovací matice, může být použita v mnoha netradičních aplikacích, kde je potřeba nýtovat z jedné strany. BCT je registrovaná obchodní značka společnosti BBA srl.

Bossard ecosyn®-BCT

Nýtovací matice jsou ideální pro těsné spoje nebo tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na spoj, jako např. tenkostěnné aplikace, vysoce pevnostní spoje, aplikace v měkkých, pórovitých či vrstvených materiálech. Jsou vhodné i pro použití v kompozitech vyztužených skelnými či uhlíkovými vlákny, v lehkých voštinových deskách, profilech, potrubích a dalších konstrukcích s obtížným montážním přístupem.

Bossard ecosyn®-BCT
 • BCT matice poskytují pevnější závity v porovnání se všemi dalšími nýtovacími maticemi
 • Snadná montáž do špatně připravených nebo příliš velkých otvorů 
 • Mohou být montovány i do těch nejcitlivějších materiálů, plastů, kompozitního dřeva a mnoha dalších materiálů
 • Ideální též pro přímořské, zdravotnické a petrochemické průmyslové segmenty

 


Před změnou názvu značky byly výrobky řady Bossard ecosyn® známé pod následujícími názvy:

 • ecosyn®-drill: eco-drill®
 • ecosyn®-MRX: Marutex®
 • ecosyn®-fix: eco-fix®
 • ecosyn®-plast: eco-syn®
 • ecosyn®-lubric: eco-lubric®