Bossard ecosyn®
V podobě produktové řady ecosyn® jsme vyvinuli pokrokové řešení v oboru spojování. Tyto vysoce kvalitní spojovací prvky jsou hospodárné a v souladu s potřebami našich zákazníků. Inteligentní, bezpečné a účinné vysoce kvalitní výrobky založené na vyspělých technických řešeních – spojovací součásti naší řady ecosyn® Vám umožní přeměnu náročných úkolů na příležitosti. Zjednodušíme a zefektivníme Vám tak práci. Právě to jsou výhody, které přináší řada ecosyn®.

 • ecosyn®-drill
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-drill
Tento vysoce kvalitní samořezný šroub je obzvláště vhodný pro použití v konstrukcích sestávajících z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů.
Bossard ecosyn®-drill

Příklady oblastí použití: 

 • Plechové konstrukce různých druhů 
 • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
 • Bílé zboží 
 • Konstrukce karosérií vozidel 
 • Okenní rámy a žaluzie
 • Fasádní konstrukce 
 • Skleníky a zimní zahrady
 • Chatky
Bossard ecosyn®-drill
 • Nejsou potřebné vrtací nebo závitořezné nástroje
 • Není zapotřebí vyrážet středicí důlky
 • Nevznikají problémy s přesazením předvrtaných otvorů 
 • Njsou potřebné přídavné zajišťovací prvky
 • Rychlá montáž 
 • Hospodárné řešení

 • ecosyn®-MRX
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-MRX
Kromě hliníkových plechů je pomocí těchto samořezných šroubů možno spojovat také ocelové plechy, včetně tenkých plechů z nerezavějících ocelí. Díky speciálnímu tepelnému zpracování se šrouby řady ecosyn®-MRX vyznačují obzvláště vysokou odolností proti korozi.
Bossard ecosyn®-MRX

Příklady oblastí použití zahrnují: 

 • Plechové konstrukce různých druhů
 • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
 • Bílé zboží * Konstrukce karosérií vozidel
 • Okenní rámy a žaluzie
 • Fasádní konstrukce
 • Skleníky a zimní zahrady

 

Chatky Poznámka:

K použití kalených a popuštěných martenzitických nerezavějících ocelí v agresivních prostředích je nutno přistupovat opatrně, jelikož může docházet k tvorbě trhlin následkem napěťové koroze.

Bossard ecosyn®-MRX
 • Vyšší pevnost než u jakostní třídy A2 nebo A4
 • Nedochází k erozi v oblasti závitu, a to ani při použití tenkých plechů z nerezavějící oceli
 • Nedochází k povrchové korozi
 • Vysoký řezný výkon
 • Korozivzdorné spoje jsou hospodárně vytvořitelné a poskytují vysokou míru spolehlivosti

 • ecosyn®-fix
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-fix

Tato spojovací součást je určena speciálně pro spoje v elektrických zařízeních, a to jak v malých tak i ve větších spotřebičích.
Přečtěte si více »

Bossard ecosyn®-fix

Příklady oblastí použití zahrnují: 

 • Elektronická zařízení
 • Výrobky z plechů
 • Výrobu vozidel
 • Domácí spotřebiče
Bossard ecosyn®-fix
 • Jeden spojovací prvek namísto několika prvků:
  • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
  • Kratší příprava montáže
  • Rychlejší montáž
  • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
 • Spolehlivé spoje
 • Nejsou potřebné přídavné pojistné prvky:
  • Odolnost vůči vibracím
  • Postupné samovolné povolování spojů je vyrovnáváno vnitřním pružicím účinkem
  • Optimální dosedací plocha k překrývání rozměrných nebo podlouhlých otvorů
  • Vysoký utahovací moment pro odtržení
  • Hladká dosedací plocha snižuje nebezpečí poškození křehkých povrchů
  • Snížené nebezpečí trhlinové koroze

 • ecosyn®-plast
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-plast
Speciální geometrie závitů spojovacích součástí řady ecosyn®-plast umožňuje bezpečné a snadné šroubování přímo do prvků z termoplastů.
Bossard ecosyn®-plast
Spojovací součásti řady ecosyn®-plast jsou ideální pro spojování všech druhů prvků z termoplastů.
Bossard ecosyn®-plast
 • Vysoká odolnost šroubových spojů za různých podmínek při použití pro různé termoplasty 
 • Optimalizovaná geometrie závitu snižuje napětí vznikající ve spojích 
 • Samosvorné spoje nevyžadují přídavné pojistné prvky 
 • Vytváření vysoké úrovně předpětí
 • Vysoký utahovací moment při porušení a vysoká pevnost šroubu v tahu 
 • Vysoká úroveň bezpečnosti během montáže dosahovaná prostřednictvím nízkého utahovacího momentu a vysokého momentu, při kterém dochází ke stržení závitu
 • Minimalizace ztráty předpětí díky zvětšené ploše stykového povrchu pod hlavou

 • ecosyn®-lubric 
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-lubric
Systémové řešení ecosyn®-lubric představuje jedinečnou tribologickou suchou povrchovou úpravu s vynikající odolností a nejvyššími funkčními parametry. Jedná se o neelektrolyticky nanášenou tenkou povrchovou vrstvu s integrovanými mazacími vlastnostmi a vysoce účinnou dodatečnou ochranou proti korozi.
Bossard ecosyn®-lubric
Spojovací součásti řady ecosyn®-lubric jsou použitelné ve všech případech, kdy jsou důležité bezpečnost a optimalizace nákladů.
Bossard ecosyn®-lubric
 • Organická tuhá maziva a fluoropolymery
 • Optimalizované a neměnné hodnoty součinitelů tření
 • Ochrana proti korozi
 • Potenciál pro úsporu nákladů:
  • Předem nanášené mazivo, bez potřeby ručního přimazávání
  • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
  • Kratší příprava montáže
  • Rychlejší montáž
  • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
  • Menší a levnější spojovací součásti
  • Úspornější dimenzování spojovaných dílů
  • Snížený povrchový tlak umožňuje kladení nižších požadavků na mechanické vlastnosti spojovaných materiálů
  • Možnost použití nižších pevnostních tříd při stejném předpětí
  • Možnost snížení hmotnosti
  • Odpadá potřeba kontroly účinnosti/doby skladovatelnosti namazaných spojovacích součástí
 • Výhody související s bezpečností:
  • Velmi úzký rozptyl součinitele tření umožňuje nastavování přesného a neměnného předpětí
  • Zajištění ochrany proti zadírání
  • Zvýšená odolnost proti korozi
  • Nehrozí nebezpečí opomenutí při nanášení maziva
  • Odolný povlak, který poskytuje stejné podmínky při opakovaném utahování

 • ecosyn®-grip
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-grip
Tato řada zahrnuje šrouby, jejichž použití je ideální v případech, kdy je požadována ochrana proti povolení a vysoká odolnost proti únavovému namáhání.
Bossard ecosyn®-grip
 • Výroba karoserií
 • Vnitřní obložení
 • Kryty
 • Konstrukce zařízení
 • Obložení vozidel
 • Plechové konstrukce
 • Domovní instalace
 • Spojování profilů
 • Konstrukce skříní
 • Konstrukce dopravních zařízení
 • Vodicí kolejnice
Bossard ecosyn®-grip
 • Odolnost vůči uvolnění bez potřeby dalších prvků
 • Pokrytí větší plochy u větších průchozích otvorů
 • Procesně bezpečné a automatizované zpracování
 • Elegantní design hlavy
 • Plná únosnost šroubu třídy 8.8
 • Snížení sesedání díky menšímu počtu dělících spár oproti šroubům s pojistnými podložkami

 • ecosyn®-BCT
 • Použití
 • Výhody
Bossard ecosyn®-BCT
Nýtovací matice BCT (Bulge Control Technology – řízená deformace nýtovací matice nabízí univerzální a vysoce spolehlivé řešení pro mnoho aplikací s běžnými nýtovacími maticemi. Matice Ecosyn®-BCT se čtyřmi příčně navrtanými otvory na dříku, které přesně vymezují deformační místo nýtovací matice, může být použita v mnoha netradičních aplikacích, kde je potřeba nýtovat z jedné strany. BCT je registrovaná obchodní značka společnosti BBA srl.
Bossard ecosyn®-BCT
Nýtovací matice jsou ideální pro těsné spoje nebo tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na spoj, jako např. tenkostěnné aplikace, vysoce pevnostní spoje, aplikace v měkkých, pórovitých či vrstvených materiálech. Jsou vhodné i pro použití v kompozitech vyztužených skelnými či uhlíkovými vlákny, v lehkých voštinových deskách, profilech, potrubích a dalších konstrukcích s obtížným montážním přístupem.
Bossard ecosyn®-BCT
 • BCT matice poskytují pevnější závity v porovnání se všemi dalšími nýtovacími maticemi
 • Snadná montáž do špatně připravených nebo příliš velkých otvorů 
 • Mohou být montovány i do těch nejcitlivějších materiálů, plastů, kompozitního dřeva a mnoha dalších materiálů
 • Ideální též pro přímořské, zdravotnické a petrochemické průmyslové segmenty

 


Před změnou názvu značky byly výrobky řady Bossard ecosyn® známé pod následujícími názvy:

 • ecosyn®-drill: eco-drill®
 • ecosyn®-MRX: Marutex®
 • ecosyn®-fix: eco-fix®
 • ecosyn®-plast: eco-syn®
 • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.