Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Probíhá načítání návrhů

Hledat návrhy

Kategorie produktů

Návrhy produktů

Zajištění špičkové a kvalitní výroby

Bossard Quality Commitment
Proč je výběr správného materiálu pro výrobu rozhodující?

Vysoká kvalita začíná u výběru správné suroviny. Tento výběr ovlivňuje většinu kroků výrobního postupu, zejména pak ty, které zvyšují pevnost výrobku, jako například tepelné zpracování, které tvoří základ pro získání správných mechanických vlastností při výrobě součástí.

Matice a šrouby by teoreticky bylo možno vyrábět z čistého železa. Čisté železo by však pro mnoho spojovacích součástí bylo příliš měkké. Aby se zvýšila pevnost, přidává se v ocelárnách do roztaveného železa uhlík. Obsah uhlíku je rozhodujícím faktorem pro pevnost výsledné oceli. Například svorník jakostní třídy 12.9 potřebuje určitou pevnost a je to právě uhlík, který oceli propůjčuje její pevnost po zakalení v oleji z teploty blížící se hodnotě 900°C. Právě z tohoto důvodu pečlivě vybíráme materiál pro naše výrobky. Tím zajišťujeme, že tento materiál bude dostatečně pevný pro předpokládaný způsob použití.

Které různé výrobní metody přicházejí v úvahu?

Při výrobě spojovacích součástí lze používat mnoho metod a technologií. Jedná se například o tváření zastudena, kování zatepla, obrábění studeného taženého tyčového materiálu, tlakové lití zinku a lisování vstřikem. Každá z těchto metod má své jedinečné výhody. Tváření zastudena je běžný postup výroby svorníků a šroubů o průměrech M1 až M24. Tato metoda se používá také při výrobě matic o velikosti v rozsahu od M3 do M16. Při výběru výrobní metody je třeba zvažovat také další faktory, jako například předpokládané konečné použití spojovací součásti, hospodárný řádový výrobní objem a náklady. Bez ohledu na to, která výrobní metoda je vybrána, se vždy jedná o postup tvořený řadou kroků, které mají významný dopad na kvalitu spojovací součásti i na její funkční vlastnosti. Společnost Bossard uplatňuje přísná kritéria výběru výrobních technologií, přičemž přímou součástí technologických postupů jsou mezioperační kontroly. Mezioperační kontroly jsou nejúčinnějším způsobem, jak zajistit, aby kvalita výrobku byla v souladu s požadavky. Každý krok výrobního postupu je pečlivě sledován a zjištěné odchylky je možno téměř okamžitě odstraňovat. Výsledkem je nižší míra rizika, vyšší kvalita a včasnost dodávek

Proč je tepelné zpracování nezbytné?

Tepelné zpracování je jednou z rozhodujících fází postupu výroby spojovací součásti. Jedná se o proces, při kterém jsou fyzikální vlastnosti materiálu ovlivňovány ohřevem a ochlazováním. Kovové materiály mají krystalickou strukturu. Ochlazování a ohřev mohou měnit vlastnosti krystalů a tím i celkové mechanické chování spojovací součásti. U mnoha výrobků je přitom tepelné zpracování jediným způsobem, jak získat potřebné mechanické vlastnosti. Dalším důležitým hlediskem týkajícím se bezpečnosti při používání spojovacích součástí je ochrana proti korozi, tedy zabránění selhání spojovacích součástí v důsledku koroze po celou dobu provozní životnosti výrobků, které jsou prostřednictvím těchto součástí spojeny. Ochranu proti korozi lze realizovat několika různými způsoby, jako například vhodnými ochrannými konstrukčními opatřeními, ochrannými povrchovými vrstvami nebo výběrem korozivzdorného materiálu. Výběr optimální úrovně ochrany proti korozi, kterou lze dosáhnout prostřednictvím mnoha různých způsobů, vždy vyžaduje speciální odborné znalosti.

Co pro vás mohou udělat naši odborníci?

Techničtí odborníci společnosti Bossard, kterých v celém světě působí více než 80, zajišťují provádění správných výrobních procesů. Speciální technické vzdělání našich odborníků zahrnuje každý jednotlivý proces používaný při výrobě spojovacích součástí.

Tento tým sestává z odborníků specializujících se na výrobky, technologické postupy a montáž. Tito odborníci jsou dokonale vyškoleni tak, aby ovládali každý postup prováděný při výrobě spojovacích součástí. Nejdůležitější je však to, že přesně vědí, co každý proces znamená v souvislosti s účelem, ke kterému spojovací součásti používáte, a jaké požadavky kladete na kvalitu.

Naším neměnným cílem je nacházet nejefektivnější řešení a zajišťovat nejvyšší kvalitu v oboru spojovacích součástí. Těmito součástmi mohou být standardní výrobky i speciální nové součásti, které jsou v součinnosti s vámi vyvíjeny se záměrem optimalizovat výrobu a zdokonalovat konečný výrobek. Tato komplexní podpora vede k vašemu úspěchu na trhu.